دهکده مانز درآلبانی سکوی پرتاب فرقه رجوی به زباله دان تاریخ

فرقه رجوی در آلبانی برای فرار از بحران فرار اعضا به دهکده مانز پناه برد! دهکده مانزManëz درمنطقه دورس Durrës نزدیک دریا درآلبانی قرار دارد. این محل یک دهکده کوچک است که بخشی از آن با دیوارهای بلند جدا شده که در حال حاضر اردوگاه مجاهدین خلق را تشکیل می دهد. این مقر در 20 کیلومتری تیرانا قرار دارد و نقشه های گوگل هم آنرا خیلی محدود نشان میدهند..
رجوی روزی با جاروجنجال وهیاهوی زیاد به عراق رفت تا بقول خودش آتش بر افروزد بر کوهستانها و با فریبکاری اعضا را به عراق ودرکمپ اشرف مستقر و حکومت فرقه گرایانه خود را درآن بنا کرد اما عاقبت خط خیانت ومزدوری به کام رجوی ننشست وصدام هم بعنوان حامی اوسقوط کرد، راه برای خانواده هایی که سالها رجوی فرزندان آنها را با فریبکاری ربوده ودراسارت خود نگاه داشته بود برای پیگیری سرنوشت آنها بازشد دراولین ملاقات خانواده ها با فرزندانشان درکمپ اشرف باعث شد تا تعدادی ازآنها فرقه فرارکرده ویا جدا شوند.رجوی به لطف حمایت ارتش آمریکا ملاقات های بعدی را ممنوع کرد،خانواده ها اما با استقامت بی نظیر همچنان به تحصن خود درپشت درب های کمپ اشرف برای نجات عزیزانشان ادامه دادند ازطرف دیگرهم فشارهای بین المللی ودولت عراق برای خروج فرقه ازعراق افزایش یافت رجوی هنوز شعار حفظ اشرف را سر می داد وقصد داشت تا تمامی اعضای دربند را درعراق قربانی سیاست های ضد انسانی خود کند اما ادامه حضور و تلاش های افشاگرایانه خانواده ها نگذاشت تا رجوی این توطئه خود را بطور کامل تحقق ببخشد به هدف خودش درکمپ اشرف برسد و رجوی برای رهایی ازفشار خانواده ها با فریب دادن مجامع بین المللی استقرارکمپ لیبرتی را برای خروج نهایی فرقه اش از عراق مطرح کرد تا با نگاهی به تحولات درونی عراق برای ادامه حضورفرقه اش دراین کشور زمان بخرد اما بازاین خانواده ها بودند که با حضور جدید درپشت کمپ لیبرتی همراه با افشاگریهای موثرخود زهرخروج ازعراق را به حلقوم رجوی ریخته ونگذاشتند بیش ازاین فرزندان آنها را قربانی کند. سران فرقه برای سرخ نگه داشتن چهره زشت خود شیادانه با سروصدای زیاد انتقال اعضا به آلبانی را بعنوان یک پیروزی برای خود عنوان کردند وفکرمی کردند که درآلبانی می توانند با فریب اعضا آنها را همچنان دراسارت خود نگاه دارند اما دیری نپآئید که حباب پیروزی خیالی رجوی ترکید زیرا برخلاف تصورات رجوی اعضایی که طی سالیان رجوی آنها را دربیابانهای عراق از کوچکترین حقوق انسانی شان وبا سرکوب احساسات شان ازهرآنچه داشتن نعمات دنیوی محروم ساخته بود با ورود به آلبانی واستقراردرآپارتمان های مرکز شهر تیرانا تناقضات فروخورده آنها سربازکرد واعتراضات وجدایی آنها ازفرقه روبه گسترش نهاد بطوریکه حضورمستمرمریم قجر درآلبانی برای مغزشویی وسرکوب اعضا همراه با دادن وعده های توخالی سرنگونی نتوانست چاره سازدردهای لاعلاج فرقه باشد وروند جدایی اعضا گسترش یافت.حال سران فرقه برآن شدند تا شاید با دورکردن اعضا ازمرکز شهروبردن آنها دریک دهکده که مردم آن سنتی ترهستند البته درمکانی که با دیوارهای بلند محصور شده جلوی ریزش شدید نیرو را بگیرند.اما زهی خیال باطل که وباید گفت که این دهکده آخرین ایستگاه فرقه است زیرا تناقضات فروخورده سالیان اعضای دربند فوران کرده ودیگر ترفند وتوطئه های سران فرقه رجوی کارساز نخواهد بود وبنا به حکم تاریخ ظاهرا قراراست دهکده مانز آخرین ایستگاه فرقه رجوی قبل ازرفتن به زباله دان است.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا