فرقه صاحب مرده !!!

زمانی که این فرقه انحرافی باصطلاح صاحب داشت (بخوانید دیکتاتور و زندان بان ورزیده داشت ! ) ، علیرغم همه شیادی ها و کلاه برداری هایش نتوانست غلطی بکند ، چه برسد به امروز که یک فرقه صاحب مرده و بی سر است !
مسئله اصلی و نکته مهم ، نجات جان اسیرانی است که علیرغم میل خودشان و یا به واسطه مغزشوئی های گسترده فرقه ای ، در ظاهر به میل خودشان در مناسبات فرقه ای گرفتار هستند !
صدها نفری که سالهاست در اسارت های ذهنی فرقه زندانی هستند و می بایستی تمام ارگان های حقوق بشری برای آزادی آنها از هیچ تلاشی فروگزار ننمایند !
دیگر هر جائی به جز پادگان اشرف سابق ، برای تمامی سران باند تبهکار رجوی امن نیست ! اشرف هم که به زباله دان تاریخ پیوسته است ! پس نتیجه می گیریم که همیشه و همه جا برای آل رجوی ، ناامن و خطرناک می باشد ، شرایط هیچ گاه به موقعیت استثنائی و خاص دوران دیکتاتور عراق برنخواهد گشت !
سران باند جنایتکار رجوی ! همواره تا روز مرگ شان در ترس و اضطراب به سربرده و هر جا که باشند ، دغدغه اول تا آخرشان ، این است که چطور خود را از دید نافذ ارگان های حقوق بشری و منتقدان سیاسی در جای جای جهان پنهان و حفظ نمایند !
زندگی در سیاهی و تاریکی ارمغان فرقه برای خود است ، خفاشان خون آشام فرقه ! محکوم به زندگی خفیف و خائنانه در غارهای تاریک جهالت خود هستند !
اما فرزندان این مرز و بوم که اسیر چنگال این خون آشامان هستند ، گناهی جز صداقت و پاکی و اعتماد مطلق به یک شیاد بزرگ را ندارند و باید نجات داده شوند !
اعضای اسیر در فرقه صاحب مرده رجوی ! دوران بازنشستگی خود را در آلبانی در حالی طی می کنند که از کمترین حقوق انسانی محروم هستند ! بدون هیچ استانداردهایی در محیط های بسته نگهداری می شوند .
حق تردد آزادانه به محیط های عمومی را ندارند ورجوی بدون هیچ هدف مشخص و معقولی ، سرلشگر مفقود ارتش پیرانی است که دیگر از مزخرفات تکراری او خسته ودرمانده شدند !
راستی منشور 10 ماده ای مریم که قرار بود در ایران فردا! اجرا بشود ، شامل نفرات داخل فرقه نمی شود ؟ آیا این اعضای نگون بخت جزو مردم ایران به حساب نمی آیند ؟
نکند همه این ها ، شعارهای پوشالی برای گول زدن عوامی باشد که در خارجه بخاطر پول های شما سوت و کف می زدند ؟!
یا شاید جریان آن کسی باشد که در بیرون خانه به مردم یک حرفی می زد ، اما در خانه عکس آن عمل می کرد !
رجوی ها باید به خوبی شیرفهم شوند که آن ممه را لولو برده است ! دیگر صدام حسین نیست که شما را شیر بدهد ! تا روز آخر هم چنین خواهد بود ! آنروز که مسعود رجوی می گفت :
کس نخوارد پشت من ، جز ناخن انگشت من !!!
پشت تان را صدام و نوکرهایش می خواراند و این شما نبودید که سرپا بودید ! کس دیگری شما را مثل یک مترسک و دلقک سرپا نگه داشته بود !
امروز هم اگر که عربستانی ها و صهیونیست های آمریکائی گه گاه ، دستی به سر و رویتان می کشند ، جوگیر نشوید ! شما همان نوکران صدام هستید که با خط و خطوط غلط رجوی در سال 64 به کشور عراق ، دشمن آنروز مردم ایران وارد شدید و 30 سال بعد از آنجا اخراج شدید !
این یک نمونه را بگیرید و تا آخر بخوانید !
مسعود رجوی وقتی در حیات سیاسی بود با استراتژی های سراسر غلط خود ، هزاران نفر را به کام مرگ فرستاد و هزاران نفر را سالیان سال اسیر ودربند شکنجه کرد … و ابدا کارنامه قابل دفاعی نداشته است !
چه به رسد به امروز که در حیات یا عدم حیات ذلت بار و ننگین خود تن به شکست ها و اخراج های پی در پی داده است ، اما ، دست از سر عزیزان و دوستان دربند ما نمی کشد !!!
غریو خروشان فریاد خانواده ها و جداشده ها ، در پرتو روشنگری های خود ، ضامن پیروزی محتوم ما و آزادی اسیرانمان از فرقه سیاه رجوی خواهد بود …
ننگ و روسیاهی بر سیه دلان تاریخ و آل رجوی …
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.