فرقه رجوی و سیاست استفاده از چماق درمقابل مخالفان خود

بعد ازظهر چهارشنبه 15 آذرماه 96 تعدادی از اعضای سابق فرقه رجوی ساکن در کشورهای اروپایی به دعوت فراکسیون سوسیال دمکرات پارلمان اروپا در کنفرانس”پناهندگان وحقوق بشر” که درمحل پارلمان اروپا برگزار شد شرکت داشته وبه افشای ماهیت تروریستی فرقه رجوی پرداختند.
ازقرارمعلوم مریم قجرسرکرده فرقه تروریستی رجوی نیز با زدوبند وپرداخت دلارهای کثیف به لابی های خود به این پارلمان رفته بود که البته ازبابت حضور او درچنین کنفرانسی باید به اهداف آن شک کرد وحسرت خورد که تا کجا موضوع حقوق بشر بازیچه قرارگرفته است.بهرحال سرکردگان فرقه وقتی متوجه حضور اعضای جداشده دراین کنفرانس می شوند چماقداران خود را به صحنه فرستاده وآنها را همراه با تهدید به قتل مورد ضرب شتم قرار می دهند اما در ورای اقدام سخیف چماق داران فرقه رجوی باید گفت اصلا مریم قجر بعنوان سرکرده یک گروه خشن وتروریست چه پیشینه مثبتی درزمینه رعایت حقوق بشر دارد؟ لابی های مریم رجوی شیاد باید بروند ازخود شرم کنند که چرا حاضر شدند موضوع حقوق بشر را درمقابل دلارهای آلوده به خون این فرقه ذبح کنند. سرکرده گروه تروریستی رجوی که طی سالیان سیاست استفاده ازچماق،تهمت وافتراء برای خاموش کردن مخالفان خود دنبال کرده،ابتدایی ترین حقوق انسانی اعضای خود را به بدترین شکل آن نقض و اعضای معترض وخواهان جدایی ازفرقه را روانه زندان مخوف ابوغریب کرده ویا هردروغ ودغلی را برای اجرای تحریمات بیشترعلیه مردم ایران سرهم بندی کرده ومی کند واخیرا هم درکشوری که دمکراسی برآن حاکم است چماق داران خود را برای ضرب وشتم مخالفانش می فرستد اصلا صلاحیت اظهار نظر درمورد رعایت مسائل حقوق بشر را ندارد.
البته باید گفت که مریم قجردیگرنمی تواند با خرج دلارهای کثیف چهره زشت ضد انسانی خود وفرقه اش را بپوشاند دروغگویی های سرکرده این فرقه حتی برای اعضای خودش هم مصرفی ندارد چون آنها درحال حاضر شاهد هستند که چگونه سران فرقه درآلبانی بعنوان یک کشور اروپایی هنوز می خواهند آنها را ازداشتن آزادی عمل محروم کنند.بنابراین فرقه رجوی ازهرطرف که بچرخد دیگر قادرنخواهد بود که ماهیت ضد انسانی خود را بپوشاند. درپایان من بعنوان یکی از اعضای سابق فرقه ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی وسخیف چماق داران مریم قجر از تلاش های دوستان خود در اروپا که در افشای ماهیت ضدبشری فرقه رجوی که باعث گردید اینگونه عنان از کف بدهد وماهیت واقعی ضد دموکراتیک خود را بروز دهد حمایت وبرای آن از دوستانی که دراثر حمله چماق داران رجوی مصدوم شدند آرزوی بهبود وسلامتی زودرس را دارم.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا