جدا شدن اعضای سازمان پس از ابلاغیه ده ماده ای

ادامه توتالیتاریسم ایدئولوژیک رجوی درآلبانی
سیامک نادری طبق خبر دریافت شده در۲۹مهرماه ۹۶:« مریم رجوی هرروز برای همه لایه ها نشست می گذارد. برنامه و کار روزانه افراد تنها به نشست با مریم خلاصه میشود؛ سپس نشست جانبی(زیرمجموعه نشست مریم رجوی) با زهرامریخی مسئول اوّل سازمان، وسلسله نشست های مراکز و یگانها درباره بحث های مریم رجوی… ».
پس ازنشست های یکماه مریم رجوی که برای چندمین بار است چنین سلسله نشستهایی را برای اعضا می گذارد و در یک کلام بحث «حفظ تشکیلات» وجدا نشدن افراد است(محتوای نشست ها وبحث های اورا درآینده به اطلاع خواهم رساند)
پس ازآن درجهت ارعاب وسرکوب ونسق کشی، اعلامیه ۱۰ماده ایی « ولایت فرعونی عقیدتی» که چیزی جزقلّاد های ایدئولوژیک وبرده داری نیست، صادرمی کنند:
مشی من سرنگونی است – کارزارسرنگونی شماره۱۰
این کارزار؟ تحت عنوان: «عهد نامه سرنگونی؟ واعلام عضویت بازگشت ناپذیر؟(اعضا حق جدا شدن ازسازمان راتا پایان عمر ندارند)، وتمامی افراد درخواست انتقال به قرارگاه اشرف ۳ رانوشته وامضا کنند.(درحالیکه هنوز درسازمان افرادی هستند که با قاچاق انسان و با فریب ونیرنگ به عراق واشرف کشانده شده اند).
۲۸آبانماه ۹۶ یکی ازمنابع گفت:«گروه گروه ازپایگاه مفید به اشرف ۳ می برند. تعداد۳۰نفرهم گفته اند نمی روند. این آماری است که من دارم. بدلیل محدود بودن کسب اطلاعات، افراد دیگری نیز هستند که من خبرندارم».
بدنبال تخلیه پایگاه مفید واقع درمنطقه کشاردرشهرتیرانا، بیش ازسی تن ازاعضای سازمان مجاهدین، مخالفت خودرا با خروج ازشهر، ورفتن به قلعه ایی دورافتاده وجدا ازشهر(مشابه قرارگاه اشرف درعراق) اعلام کرده وازسازمان جدا شدند». منبع فوق درباره تعداد کسانی که مخالفت کرده اند توضیح داد:« تعداد مخالفین چنین اعزامی که یادآورمحیط بسته وایزوله اشرف ولیبرتی است، بیش ازاینها بود. اگرچه ما تا این میزان اطلاعات داشتیم».
قرنطینه وزندانسازی درپایتخت آلبانی
واطلاع دفترکمیساریا ازوجود زندان وقرنطینه!
لازم به توضیح است که پیش ازاین هرفردی که خواهان جدایی ازسازمان درآلبانی است. می بایست بمدّت یکماه درقرنطینه (زندان وبصورت انفرادی) بسرببرد. کمیساریای آلبانی هم درجریان چنین بازداشت وقرنطینه ای قراردارد زیرا جدا شدگانی که در قرنطینه بوده اند تمام اخباررا به کمیساریا می دهند. ومن نیزدرگفتگو با مسئولین دفترکمیساریا درآلبانی، ازاشراف وآگاهی کمیساریا درجزئیات این امرباخبرشدم. درواقع رجوی وسازمان درشهرآلبانی وپایگاه مفید هم زندانسازی را راه انداخته، وتبعاً دراشرف ۳ که امکان خروج ازآن بسادگی پایگاه مفید نیست، توتالیتاریسم افسارگسیخته رجوی را ازپیش محکمترخواهند کرد. کما اینکه دربدو ورود به اشرف ۳، طبق فرمان مریم رجوی وسازمان، تلفن همراه اعضایی که خانواده شان دردیدارازآلبانی وفرزندان وبرادروخواهران … درسازمان خریداری کرده بودند پس می گیرند وهیچ عضوی حق داشتن تلفن همراه ندارد. به همین دلیل تماس بااعضای مستقردراشرف ۳ تماماً قطع شده است.
توضیح: درسه ماه اخیر نزدیک به سی تن ازسازمان مجاهدین جدا شده اند، یا ازپایگاه مفید فرارکرده اند، اسامی آنهاموجود است.
چهار روزقبل ۱۵تن ازسازمان جدا شده وخود را رمسای(اداره مهاجرین درآلبانی) مراجعه کرده اند.
اسامی افرادی جدا شده ایی که بدست من رسیده است چنین است:
۱- احمد تاجگردون دررده تشکیلاتی معاون ستاد وفرمانده یگان (احمد تاجگردون فرمانده تیپ سال۶۸، یکی از۳۶گروگان سال ۸۸ اشرف(درنواربازگشت فاتحان می توانید ببینید).
احمد تاجگردون بشدّت بهم ریخته بوده، وگفته است که ازسازمان هم پول نمی گیرد. سازمان به اوگفته است. دربیرون (شهر)زیاد ظاهرنشو، ما یک خانه هم برایت میگیریم.
۲- مصطفی یاراحمدی دررده تشکیلاتی ام قدیم- معاون ستاد
۳- رضا رهبر
۴-فرامرزحبیبی – کُرد است.
۵-رضا اسلامی
۶- محمد ترکمن
۷- محسن ترکمن(برادر محمد ترکمن) این دوبرادر اززندانیان درپروژه رفع ابهام سال۷۳ بودند.
۸- نادرسبزی خباز
۹- احمد رضا توحیدی دررده عضو قدیم(فرزند یا فامیل محمد علی توحیدی (فرید) ازمسئولین ارشد سازمان مجاهدین.
۱۰- وحید رضایی(پژمان)
۱۱-عظیم میش مست
۱۲- مرتضی میری(خواننده ترانه های شمالی- فامیل هنرپیشه کمدی ایران آقای میری)
۱۳- … میری(پسرعموی مرتضی میری)
۱۴- محمود عزیزی(فرهاد)
۱۵- رضا (درآشپزخانه کارمی کرد)
۱۶- پیمان حمزوی یا خیری (بیژن) درآشپزخانه کارمی کرد
همراه با دو خانم که اسامی آنها مشخص نیست، امّا ازطریق فیسبوک با جدا شدگان درتماس هستند.
لازم به توضیح است که درپایان انتقال به آلبانی درشهریور۹۵، درهمان گام اول می بایست بین ۴۰۰تا۵۰۰ نفرجدامی شدند. امّا توتالیتاریسم وقلّاده های ایدئولوژیک که قویترین قلّاده های برای تسخیراعضا هست بکارگرفته شده است، تا مانع ازریزش یکباره شود!. وخروج ازسازمان به شکل تدریجی انجام گیرد. این امرضربت گیرفروپاشی تشکیلات سازمان است. حجم اخبارواطلاعاتی که دراین باره وجود دارد امکان درج آن بصورت یکباره نیست. امّا پاشنه آشیل سیستم های توتالیتاریستی، اطلاع رسانی است.
سایت حقیقت مانا – سیامک نادری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا