مسعود رجوی

آتش زدن پرچم: مجاهدین خلق بیگانه با ملت

در پی در گرفتن اعتراضات مدنی مردم ایران برای اعتراض به گرانی و بی عدالتی، سازمان مجاهدین خلق ایران فرصت را مناسب یافت که جنبش مدنی را انقلاب معرفی کند. اعتراضات چند روز گذشته، حدود هشت سال پس از اعتراضات سال 88 بار دیگر فضای بحران و هرج و مرج ایجاد کرد که مجاهدین مشتاقانه عوامل خود را به صحنه بفرستند و فضای اعتراضات را به اغتشاش تبدیل کنند. در جنبشی مردمی که نه رهبری مشخص دارد و نه از ایدئولوژی خاصی پیروی می کند و تنها بر مبنای روحیه ی عصبی قشری آسیب دیده و زخم خورده شکل گرفته است، سران مجاهدین خلق در پی خودنمایی در رسانه های تبلیغاتی شان هستند، چنانکه مسعود رجوی مدت ها پس از اعلام خبر مرگش از سوی شاهزاده سعودی، ترکی فیصل ناگهان سر بر می آورد و پیام می دهد و عوامل سازمان در گوشه و کنار خلوتی از شهرهای ایران در پناه صدای اعتراضات مردمی به آهستگی به او اعلام می کنند که” برادر پیامت را گرفتیم”! این افراد حتی جرات نمی کنند که در میان صدای اعتراضات دیگر تظاهر کنندگان شعاری در دفاع از مجاهدین خلق و مسعود رجوی سر بدهند. چرا که نیک مسلم است که مردم معترض نه تنها با آن ها همراهی نخواهند کرد بلکه ممکن است خود آن ها را تحویل نیروهای امنیتی بدهند تا حق اعتراض مدنی آن ها را به نام خود ضبط نکنند.


از همین روست که عوامل مجاهدین خلق مجبور هستند که با اقدامات عملی و نه زبانی حضور خود در اعتراضات را فعلیت ببخشند. کسانی که روزی به سادگی آتش به روی هموطنان خود می گشودند و در اماکن عمومی بمب کار می گذاشتند و شهروندان بی گناه را به خاک و خون می کشیدند، امروز به سادگی پرچم ایران – نشان ملی گرایی و وطن پرستی – را به آتش می کشند و ایستگاه های اتوبوس و ساختمان های اداری و سطل آشغال ها و دیگر اموال عمومی را تخریب می کنند.
این رفتارهای خشونت طلبانه و غیرمدنی صدالبته از اذهانی نشات می گیرد که حتی یک لحظه از خود نمی پرسند که چطور” برادر مسعود” شان ناگهان پس از دو سال سکوت زنده شد؟ کسانی که بدیهی ترین تناقضات تشکیلاتشان را درک نمی کنند قطعاً از خیانت به وطن و هموطن درکی ندارند.
این افراد از خود نمی پرسند که چگونه شیر همیشه بیدار این مدت طولانی خواب بود؟ با این همه، ملت ایران چه معترض و چه غیر معترض به نظام نقطه ی اشتراکشان نفرت از تشکیلات مجاهدین خلق است. هشتگ هایی که در این چند روز علیه مریم و مسعود رجوی و فرقه ی تروریستی مجاهدین خلق ترند شد، حاکی از هوشیاری ملت ایران در برابر فرصت طلبان خیانتکار به وطن است.
مزدا پارسی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا