علل مخفی کردن رهبر نظامی و زدن نقاب حقوق بشری در فرقه جنایتکار رجوی!

نظام سلطه (حامیان غربی و صهیونیستی فرقه رجوی)، در راستای نقشه های شوم خود ، در اتاق فکر خود ، با ابزار سازی این گروه ، رهبر فرقه ، مسعود رجوی ، که کلیه تحرکات خشن و نظامی فرقه با دستورات وی انجام گرفته است ، را به صورت ظاهری در پس پرده مخفی کردند و همسر خودفروخته اش را جایگزین وی کردند !


نظام سلطه ، سعی دارد مسعود رجوی را به نوعی در سایه نگه دارد !
از طرفی همواره سعی کردند وقایعی که در عراق و سوریه راه انداختند را بوسیله مزدوران خود به داخل کشور کشیده و نیات خود را پیاده کرده و عملیاتی کنند !
حامیان و طرفداران تروریسم بر آنند که اپوزیسیونی جنایتکار با ماهیت پلید و مشخص را طرفدار حقوق بشر جلوه داده و معرفی کنند !
در طی حدود 15 سال گذشته ، حامیان صهیونیستی و آمریکائی اینان سعی کردند در هر موضوع حقوق بشری از جمله بزرگنمائی و دروغ پردازی پیرامون وقایع سال 67 ، ورود پیدا کنند و با صرف هزینه های هنگفت با سیاه نمائی این طرف ، پای مجاهدین را پیش بکشند !
که البته نباید این گونه تحرکات را نادیده و کوچک شمرد !
امروز ما شاهد هستیم حامیان غربی و صهیونیستی یکی از پازل های تقابل با ایران را توسط ، فرقه رجوی – که در اوج خودسپاری و مزدوری برای آنان است – ، تکمیل میکنند !
در عرصه داخلی هم تحرکاتی برنامه ریزی شده و منظم را هر بار شروع کردند که تا کنون همگی به ناکامی انجامیده است !
در حالیکه وجهه داخلی این فرقه بشدت مخدوش است ، سران فرقه – به زعم خود مغز متفکرشان- ! در تلاشند ، سابقه زشت ، سرکوبگر و ضد حقوق بشری خود را تطهیر کنند !
چرا که لازمه دارا بودن ژست حقوق بشری ، پاک کردن گذشته تاریک و سیاه خودشان است !
در بسیاری از جنایات گذشته خود ، شروع به شبهه افکنی و ایجاد تردید کردند و می خواهند جای قاتل و مقتول را عوض کنند !
اما در حال حاضر ، افشاگری جداشده ها ، کوس رسوائی سران این فرقه و این وطن فروشان را شهره آفاق کرده است !
ظاهرا بادکنک ها و پرچم های رنگی و شعارهای جدید ، فهم و شعور را بکلی از سر آنها پرانده ، واکنون ، به دنبال زدودن غبار نکبت و بدبختی از آئینه سیاه خود هستند !
علیرغم همه سانسورها و سعی در پاک کردن سوابق نظامی و تروریستی فرقه ، هنوز فرمان های به پیش ! به پیش ! مریم رجوی در انیفورم نظامی و عکس های نظامی مریم ومسعود در رژه ها ، از اذهان پاک نشده است !
امروز هم در لگدپرانی های جدید مسعود رجوی یا کسانیکه بنام او اطلاعیه می دهند، تابلو بدون شرحی از آینده مفروض ایران تحت اشغال مجاهدین و دیکتاتوری مطلق فرقه توتالیتری است که سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش موهوم نام دارد ! مریم رجوی ، از هول حلیم و شتابزده توی دیگ افتاد و عکس با لباس نظامی مسعود و آرم ارتش تروریستی وی را در سیمای تروریستی خود نشان دادد !
امروز در حالی سران فرقه سعی می کنند که نقاب حقوق بشری به چهره خود بزنند که شکایات فراوانی از طرف جداشده ها و خانواده ها در دادگاههای بین المللی مطرح است !
امروز بیش از پیش معضلات تشکیلاتی در درون فرقه سربازکرده و همه ، مطالبات و طلبکاری های سیاسی خود را مطرح می کنند !
امروز در فرقه رجوی ، پس از سالها سرکوب ، مردان به پاخواسته و علیه هژمونی سرکوبگر زنان لب به اعتراض گشودند و سران فرقه از ترس نابودی تشکیلات در بسیاری از موارد ، مسئولیت ها را به مردان سپردند ! این وضعیت نزار در درون فرقه همچنان ادامه دارد !
موج ریزش به رده های بالای تشکیلات رسیده است ! دیگر به قول سران فرقه ” خودی ” ها هم دست به فرار و جدائی می زنند !
در شورای به اصطلاح ملی مقاومت ، وضع از درون فرقه هم بهتر نیست ! چند نفر انگشت شمار هم که عضو سازمان نیستند و به اصطلاح ” مستقل ” هستند ، یا تا کنون از شورا اعلام جدائی کردند ویا در شرف جدائی هستند !
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.