به خودتان تهمت نزده و پرونده ی دستگیر شدگان را سنگین نکنید!

در رابطه با جعل ماهیت نا آرامی های پرتضاد، پراکنده و ناهمگون قسمت کوچکی ازمردم ایران، یکی ازمریدان رجوی چنین نوشته است:
” رژیم در سطح منطقه‌ای علیرغم جنایتهاى مافوق تصور در سوریه و عراق و یمن، نتوانسته است خود را ناجى مسلمانان و شیعیان جا بیاندازد، بلکه مانند یک نیروى خارجى اشغالگر مورد تنفر مردم این کشورهاست. بزرگترین نیروى هماورد این حکومت ضد بشرى یعنى سازمان مجاهدین خلق ایران لیست سیاه را در هم کوبیده و با هجرت بزرگ از زندان لیبرتى به اروپا، خود را رها کرده و آماده‌ی ایفاى نقش جدى در هدایت قیام‌های مردمى است”.
حضور ایران درمنطقه، تاحدی است که ازمنافع ملی وامنیت مرزهایش دفاع کند وهمانطور که تجربه آموخته است، ناجی هرکشور، مردم خود همان کشور هستند که درمواردی ممکن است که کمک متحدان ودوستانش لازم آید وسخت بتوان تصور کرد که کشوری به تنهایی ناجی کشور دیگر باشد و حضور محدود ایران درمنطقه، ازهمین زاویه ی دید است که باید مورد توجه وتفسیر قرار گیرد!
البته درجریان این همکاری ها، تعدادی از مردم کشوری ممکن است که ازروی نا آگاهی ویا بخاطر منافع خاص نامشروع خود، از نیروهای کمک کننده ی کشور متحد کشورش، ابراز نارضائی یا حتی کینه ورزی بکند!
دیگر اینکه، اعضای دربند رجوی، علیرغم عدم رضایت او ازعراق رانده و به آلبانی منتقل شدند که اگر این حادثه موجب افتخاری گردیده، این افتخار متعلق به خانواده های این اسرا بوده که رجوی را زیر فشار گذاشتند وتمام راه های باقی گذاشتن اسرایش در عراق نا آرام را برایش بستند!
دیگر اینکه شما که با قسی القلبترین دشمنان خارجی مردم ایران همآواز هستید، چگونه میتوانید حرکات آنها را هدایت کنید؟!
همچنین:
” خانم مریم رجوى به مردم قهرمان مشهد و… درود فرستاد و نقش برجسته و شجاعانه زنان در این خیزش بزرگ را ستود. وى از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواست در حمایت از خیزش بزرگ مشهد به‌پاخیزند”.
خواسته های مردمی پراکنده که در مشهد گرد آمده بودند، دراغلب موارد درتعارض شدید با هم قرار داشت و شما روشن نکردید که مریم، کدام جوانان را دعوت به حضور درکدام صف ها کرد؟
یا جریان” زهر طرف که شود کشته از عدو باشد” درکار بود که بنظر می رسد که تیپ مریم باین نوع فراخوان ها بخورد؟!
ونیز:
” وی افزود: بخش عمده ثروت و درآمدهاى کشور هزینه دستگاههاى نظامى و امنیتى و جنگ افروزى و مداخلات منطقه‌یى می‌شود…”.
ایران درمقایسه با عربستانی که چند برابر آن جمعیت دارد، بودجه ی نظامی ناکافی دارد وحال آنکه خود همین عربستان که همسایه های کوچک اش قادر به اذیت کردن آن نیستند، سه برابر ابرقدرتی بنام روسیه بودجه ی نظامی دارد والبته ارباب شماست و شما همواره این حق را باو میدهید!!
همینطور:
” خون و رنج و شکنج مقاومت و مجاهدین و مبارزین در بیش از سى و هفت سال، اکنون در پیوند با قیام براى نان و علیه گرانى، وضعیت قرمز رژیم را تا نابودى این حکومت، ترسیم کرده است”.
اولا فرق است بین مبارزین وسازمان مجاهدینی که توسط مسعود خود شیفته وهمسر مکار وعقده ایش به یک فرقه ی ضد بشری ودشمن منافع ملی تبدیل گردید.
ثانیا حرکات ماجراجویانه وانحصار طلبانه ی باند رجوی، هیچ ارتباطی با حرکت مردم واقع دراعماق جامعه (اکثریت مردم) ندارد واگر دارد برخلاف آن است.
ازاین جهت که مزدور امپریالیزمی بنام باند رجوی، نمیتواند مدافع حقوق مردمی باشد که حقوق شان درطول سده های اخیر ازطرف امپریالیست ها، از دست شان ربوده شده است!
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا