صحبتی دوستانه با ابدال اسدی اسیر در فرقه رجوی

با سلام به ابدال اسدی ساکن در کشور آلبانی
دوست خوبم خبر در گذشت برادرت سیاوش را شنیدم خیلی ناراحت شدم البته نمی دانم تو ازاین موضوع خبر داری یا نه! اما به نوبه خودم درگذشت برادرت را به تو وخانواده ات تسلیت می گویم.مرحوم سیاوش در دوران حیاتش خیلی برای نجات تو تلاش کرد من وچند تن دیگر از دوستان انجمن نجات که همگی سالیان اسیر فرقه بودند چند بار به دیدار برادر و خانواده ات رفتیم که بسیار هم مهمان نواز بودند برادرت سیاوش ازما خواست تا هرآنچه درمورد وضعیت تو می دانیم به او بگوئیم وی می گفت وقتی شنیدم ابدال درعراق مجروح و ویلچر نشین شده بسیار گریه کردم ودلم سوخت! وی می گفت من ابدال را دوست دارم والان هم حاضرم بروم اورا روی دوش خودگرفته و بیاورم و برای اینکه درمان شود حاضرم او رابه هر کشوری برای درمان ببرم، وی ادامه داد سهمیه ارثیه ابدال را کنار گذاشتیم تا وقتی که برگشت به او بدهیم.بهرحال چند ساعت ازناراحتی خود ودیگرخواهر وبرادرانت بخاطر دوری وبی خبری ازتو گفت بخصوص اینکه تو مجروح شدی بسیار ناراحت وغمگین بود.


بعد ازدیدار مرتب زنگ می زد وازما سئوال می کرد آیا خبر جدیدی از ابدال نداری؟
دوست خوبم می دانم بعد ازاینکه بخاطر خیانت رجوی مجروح شدی احساس محدودیت می کنی وبا خودت فکر می کنی ومی گویی با وضعیتی که دارم کجا می توانم بروم؟ اگراز فرقه جدا شوم جایی ندارم بروم وهزاران سئوال دیگرکه باعث می شود به این نتیجه برسی که بهتراست درمناسبات فرقه بمانی.اما دوست خوبم من شرایط جسمی ومحدویت های تورا درک می کنم وتا حدودی هم به تو حق می دهم وطبیعی است که درکشور غریب آن هم با چنین مشکلی که داری اینطور فکر کنی ولی باورکن دوستان دیگری هم مثل تو بودند که قبلا درعملیات فرقه مجروح وحتی ویلچرنشین شدند ولی توانستند تابوی ناتوانی که فرقه دراذهان شما ایجاد کرده را شکسته وازفرقه جداشده که الان در دنیای آزاد به زندگی خوب خود مشغول هستند. رجوی جنایت کار سالها ازامثال من وتو فقط بخاطر رسیدن به امیال پست وشیطانی خود سوء استفاده کرد خودت نگاه کن ببین کدامیک ازآن ادعاهای توخالی رجوی زمانی که درعراق بودی محقق شد؟ آیا شعار سرنگونی وبرقراری جامعه بی طبقه توحیدی محقق شد؟ راستی شعارحفظ اشرف حفظ شرف رجوی که امثال تو را بخاطر آن قربانی کرد چی شد؟ این را باور داشته باش که مسبب وضعیت تو فقط شخص رجوی است چون او می دانست که درنهایت باید گورش را ازعراق گم کند اما بیهوده شما را درگیر نیروهای عراقی کرد تا با سیاست کشته سازی بتواند برای خود وفرقه اش مشروعیت بخرد البته بیشترمورد لعن ونفرین افکارعمومی وبخصوص خانواده های اعضای دراسارت او قرارگرفت.الان شما می توانید درآلبانی هرچه فریاد دارید بر سر رجوی و سران فرقه اش بزنید وآنها را مورد بازخواست وسئوال قرار دهید که چرا سالها به شما دروغ گفتند؟ چرا الان درآلبانی نمی گذارند شما بدنبال زندگی خود بروید؟ چرا درخود آلبانی هربار شما را از مقری به مقر دیگر می برند تا همچنان عنان شما را در دست داشته باشند.پس ابدال جان بر محدودیتی که رجوی برای توایجاد کرده غلبه کن آنقدرالان دنیا پیشرفته شده که انسانهایی مثل تو که روی ویلچر نشستن راحت امورات زندگی خود را حل وفصل می کنند پس قوی و شجاع باش و بخاطر آرامش روح برادرت سیاوش هر طور شده قید و بندهای اسارت فرقه را از خود دورکن و به دنیایی که تو هم درآن حق زندگی داری وارد شو و به زندگیت ادامه بده. باورکن وعده شش ماهه ای که رجوی برای سرنگونی به شما داده فقط یک حرف مفت بیش نیست که می خواهد باز شما را فقط بخاطر منافع فرقه دراسارت نگاه دارد.سرنوشت خودت را با فرقه ایی که عنقریب به زباله دان تاریخ فرستاده می شود گره نزن.پس هرچه زودتر خودت را از فرقه جدا و زندگی جدیدی را برای خودت شروع کن.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا