فرقه رجوی در وادی روسپی گری سیاسی و اطلاعاتی

بعد از سرنگونی صدام بدست نیروهای ائتلاف امریکا رهبران سازمان مجاهدین خلق پرچم تسلیم بالا برده وکلیه سلاح های سبک وسنگین خود را به ارتش امریکا تحویل دادند. همزمان تمامی نشریات، کتاب ها ونوارهایی که درآن مدعی موضع ضد امریکایی شده بودند را سوزاند ونه یک بار که صد بار ابراز غلط کردم نمود و یکباره گفتند کی بود کی بود من نبودم؟! و از اساس منکر مبارزه ضد امریکایی شدند و ترور مستشاران امریکایی قبل از انقلاب راهم به گردن گروه منشعبین از مجاهدین خلق انداختند. وقتی مامورین وزارت خارجه امریکا برگه تعیین استاتو وحفاظت اعضای سازمان را به رهبران سازمان دادند درآن نوشته شده بود که اعضا دوگزینه رفتن به ایران ویا کشورثالت را دربرابر خود دارند ولی رجوی که روی تحولات عراق وباند ایاد علاوی و حمایت احتمالی ارتش امریکا حساب ویژه ای باز کرده بود گزینه ماندن به عراق را هم به دوگزینه دیگر اضافه کرد که خیلی از اعضا زیر بار نرفتند واز امضا برگه خوداری کردند. وقتی به کمپ امریکایی ها رفتیم افسرامنیت امریکایی کمپ به ما گفت گویا شما خلع سلاح را نپذیرفته اید وکماکان خواهان مقابله مسلحانه با ارتش امریکا هستید وقتی تعجب ما را دید برگه ای که رهبران سازمان نوشته بودند را به ما نشان دادند که درآن از طرف مژگان پارسایی تاکید شده بود نفراتی که به کمپ شما آمده اند از تروریست های خطرناک وخواهان درگیری مسلحانه با ارتش امریکا هستند وبه دلیل اینکه موضوع خلع سلاح را قبول ندارند از ما جدا شده اند. واقعیت این بود که ما به سران مجاهدین خلق گفته بودیم که دربرگه توافق بندی نام ماندن درخاک عراق وجود ندارد وشما خودتان دراوج بی صداقتی از عدم تسلط اعضا بزبان انگلیسی سوء استفاده نموده و بدروغ گزینه عراق را هم به ما تحمیل کردید. بهرحال درآن روزها شاخ درآوردیم که این رجوی چه جانوری است که حاضراست که نفرات خود را که سالیان عمروجوانی خود را دربیابانهای اشرف بپای تحلیل های من درآوردی وآبکی او به هدر داده بودند این چنین به امپریالیزم سابق وصاحب خانه جدید برای اثبات خط حرکت موازی فروخته میشوند.


دامنه آدم فروشی وخوش خدمتی فرقه رجوی برای سرویس های امنیتی کشورهای بیگانه فقط به همین مورد ختم نمیشود بدنبال سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام صدها نفراز اعضا جدا شدند تعدادی از آنها به کشورهای اروپایی رفتند سرکردگان فرقه رجوی برای خنثی کردن افشاگریهای این اعضا درافکارعمومی ودولت های اروپایی ونهادهای حقوق بشری تصمیم به همکاری با سرویس های اطلاعاتی وامنیتی این کشورها نمود وبا دادن راپورت واطلاعات غلط مبنی برهمکاری جداشدگان با وزارت اطلاعات ایران تعدادی از آنها را برای مدت های طولانی به زندان انداخت تا شاید بتواند آنها را مجبور به سکوت ومماشات نماید. برخی از اعضا پروسه اخذ پناهندگی آنها به تاخیر افتاد با مشکلات جدی اجتماعی واقتصادی مواجه شدند. فرقه رجوی درادامه برای اینکه جلو تجمع خانواده ها درمقابل پادگان اشرف ولیبرتی را بگیرد به فرماندهان ارتش امریکا گزارش نمود که اینها خانواده نیستند بلکه افرادی هستند که توسط وزارت اطلاعات ایران خریده شده اند وهدف آنها کشتن مجاهدین است. جالب اینجاست فرقه ای که تا فرق سردرمنجلاب جاسوسی وآدم فروشی برای سرویس های امنیتی واطلاعاتی کشورهای اروپایی وامریکایی وشیوخ مرتجع و وابسته فرو رفته است برای گمراه کردن وسفید سازی اقدامات خائنانه خود را به اعضا وخانواده هایشان نسبت میدهد.
آقا وخانم رجوی دوران گندم نمایی و جو فروشی دیگرگذشته است حنای شما دیگردربین مردم ایران رنگی ندارد. شما دروادی سفلگی وخیانت تمامی مرزها را درهم نوردیده اید. روسپی گری سیاسی واطلاعاتی هم دردی از شما چاره نمیکند.
علی اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا