درس تاریخی دوباره مردم ایران به فرقه رجوی

در 22 بهمن 57 سرانجام انقلاب اسلامی ایران مردم ایران به ثمر نشست اما ازآنجائیکه این انقلاب درمنطقه خاورمیانه جنس مردمی واستقلال طلبانه داشت به مذاق قدرت های استعماری خوش نیآمد به همین دلیل بلافاصله آنها ازهمان روزهای اول سعی کردند توطئه های مختلفی را پی ریزی نمایند. از جمله ماجرای درگیری های گنبد، کردستان، طرح کودتای نوژه، ورود نیروهای آمریکایی به صحرای طبس و درنهایت بهره گیری ازفرقه رجوی برای فعالیت های خرابکارانه تروریستی با راه اندازی جنگ مسلحانه شهری درایران!


سرانجام وقتی همه این توطئه های داخلی به نتیجه نرسید به گزینه خارجی یعنی تحریک کردن صدام برای حمله به ایران با این تحلیل که ارتش ایران ازهم پاشیده است و توان نظامی ندارد ومی توان کار انقلاب تمام کنند دردستورکار خود قرار دادند.اما واقعیت امر این بود که آنها با همه توطئه های نافرجام خود ازیک مسئله اساسی یعنی قدرت اتحاد و همدلی واراده مصمم مردم ایران برای حفظ ودفاع ازانقلاب خود غافل بودند.درمقابل اما مردم ایران طی این 39 سال با کسب تجارب روز به روز آبدیده و قوی تر و ایران را تبدیل به یک قدرت منطقه ای کردند. اما دشمنان ایران زمین طی این 39 سال همچنان به دشمنی ها و توطئه های رنگارنگ خود علیه مردم ایران ازجمله تحریم های گسترده ادامه دادند.
فرقه تروریستی رجوی بعنوان یکی از ابزارهای سوخته قدرت های استعماری درایران بعد ازشکست اقدامات تروریستی اش درایران،همکاری با دشمن درجنگ 8ساله وشکست رویاهایش برای رسیدن به قدرت درایران همچنان بطورمضحکی سعی دارد خود را بعنوان تنها آلترناتیو حکومت ایران معرفی کند وناگفته نماند که این کشورها درمقاطع مختلف سعی کردند ازعلاقه به مزدوری این فرقه برای برهم زدن اوضاع درایران بهره ببرند که نقطه عطف توطئه های آنها سوء استفاده آنها ازاعتراضات صنفی آذرماه گذشته مردم ایران وایجاد توهم تغییر حکومت درایران بود.فرقه رجوی که همواره برای مرحم نهادن برشکست های خود دوست دارد اخبار را به میل خود نشر دهد درجریان اعتراضات صنفی مردم تلاش نمود تا ازیک طرف اعتراضات صنفی مردم را دراذهان اعضایش سیاسی تلقی نماید و اینکه بنا به درخواست مریم قجر صورت گرفته و برهمین اساس از آنها خواست حداکثر تا یکسال دیگر درفرقه بمانید که سرنگونی محقق خواهد شد!! وازطرف دیگر می خواست همین تصور و تحلیل کشکی خود را هم به خورد کشورهایی که دنبال تغییرحکومت درایران هستند بدهد تا آنها را برای دخالت بیشتردرایران وبهاء دادن به فرقه تشویق کند.
این درحالی است که حتی یک شعار هم دراعتراضات مردم به نفع فرقه داده نشد بهرحال اعتراضات مردم صنفی وبرای بهبود معیشت خود صورت گرفت اما فرقه رجوی روزانه با جعل اخبار از این اعتراضات سعی داشت هم اذهان اعضایش را فریب دهد و هم افکارعمومی را! و بی شرمانه ازقدرت های بزرگ ازجمله آمریکا می خواست تا با دخالت مستقیم درایران رویاهای فرقه برای رسیدن به گندم ری محقق شود هرچند ثابت شده که هیچ کشوری بیش تراز نقش مزدوری برای این فرقه قائل نبوده وآن را درمحاسبات سیاسی ایران عددی محسوب نمی کنند.بهرحال دیدیم که مردم با بصیرت و هوشیار ایران که ازنقشه دشمن برای سوء استفاده آنها ازاعتراضات به حق صنفی آنها و تبدیل کردن فضای سیاسی ایران به سوریه ای دیگر آگاه شدند بلافاصله با برپایی راهپمایی گسترده خود امید دشمن را نا امید وبه گوشه رینگ کشاندند.فرقه رجوی که ازخود چیزی به جز نقش مزدوری ندارد وبه دخالت مستقیم قدرت های استعماری درایران برای تحقق رویاهای خود دل بسته بود با نزدیک شدن به سالگرد پیروزی انقلاب به هرطریق و با جعل اخبار تحلیل کرده بود که مردم شرکت در برگزاری جشن 22 بهمن 96 را تحریم خواهند کرد!.
اما یکبار دیگر دیدیم که مردم ایران با شرکت میلیونی خود در راهپیمایی 22بهمن 96 پوچ بودن تمامی ادعاهای فرقه رجوی را اثبات کرده و پیام روشنی را به تمامی کشورها دادند که آنها علیرغم داشتن تمامی مشکلات اجازه دخالت به آنها درامورات داخلی کشورخود ونا امن کردن آن را نخواهند داد. بنابراین بعد ازراهپیمایی میلیونی مردم ایران در22بهمن 96 اگرفرقه رجوی ذره ای شرافت اخلاقی داشته باشد از سیلی محکمی که برای هزارمین بار ازمردم ایران در22بهمن دریافت نموده درس خواهد گرفت وپایان حیات خائنانه خودرا اعلام خواهد کرد، اما ازآنجائیکه فرقه رجوی پوستش را با خوردن پول مزدوری کلفت کرده هیچ وقت نمی خواهد ونمی تواند واقعیت جامعه امروز ایران را بپذیرد که زمانه عوض شده ومردم ایران با داشتن تمامی مشکلات به هیچگاه به فرقه مزدوررجوی که هیچ به بزرگترهای آن هم اجازه دخالت در امور کشور و سرنوشت خود نخواهند داد.
حمید دهدار

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا