لغو حجاب اجباری را از خودتان شروع کنید!

در وبسایت های رجوی آمده است:
” مریم رجوی در شورای اروپا: رژیم ایران را وادار به توقف سرکوب و لغو حجاب اجباری زنان کنید – کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران یورش روز پنجشنبه ۲۶بهمن نیروهای سرکوبگر به یک زن معترض در خیابان انقلاب تهران و دستگیری وی به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباری را قویاً محکوم می‌کند و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و حقوق زنان را به اقدام فوری برای آزادی او و همه زنانی که به‌خاطر بی‌حجابی یا بدحجابی و مخالفت و اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شده‌اند، فرامی‌خواند”.
آیا درتشکیلات بسته ی شما، اصلا کسی جرات دارد که کشف حجاب کند؟


آیا این حجاب و استفاده ی اجباری از یونیفورم متحد برای زنان که در تشکیلات شما برقرار است، با خواست اعضای سازمان که ازدهه هاست که حکم اسیر بیچاره ای دارند، بدون کوچکترین تخطی واستثنا اعمال نمیشود واگر کسی جرات این کار را داشته باشد- که نمونه ای تاحال دیده نشده بخاطر رعب و وحشتی که دربین این زنان و دختران عضو تشکیلات رجوی بوجود آمده – چه برخوردی با آنها میشود!
من ضمن اینکه بخواهم درمورد حجاب و شکل وشمایل آن اظهار نظر کنم، میدانم که منطق شما دراعمال حجاب این است که تمامی اعضای سازمان مسلمان هستند وباید که حجاب داشته باشند وآیا زنان ساکن ایران مسلمان نیستند؟!
چرا زنان تحت سیطره ی شما باید محجب باشند وزنان داخل کشور نتوانند؟!
آیا اعمال این استاندارد دوگانه ازطرف شما، چیزی جز نیرنگ بازی وعوامفریبی است؟!
زنان ایران با لحاظ فرهنگ وعادات خانوادگی واجتماعی خود، اکثرا داشتن حجاب درسطوح مختلف را بهتر ازبی حجابی میدانند واین مسئله دردوران محمد رضا شاه که حجاب اجباری وجود نداشت، باروشنی تمام بچشم میخورد!
در دوران رضا شاه که فکر میکرد با کشف حجاب میتواند دست به تجدد بزند، نتیجه ی معکوس دیده شد!
زنانی که کم کم وارد حیات اجتماعی- سیاسی ایران میشدند وکارهای مهمی درانقلاب مشروطیت انجام دادند، با این فرمان رضا شاه، از ترس برداشتن چادر و… ازسرشان، مجبور به ترک خیابان ونشستن درخانه ها شده ونقش مهمی را که اندک اندک بعهده گرفته بودند ومیرفتند که موقعیت اجتماعی بهتری بدست آورند، ازدست داده و جنبش نوپای زنان دچار عقب ماندگی شدیدی شد!
بنابراین حل مشکلات زنان ایران را، نباید در بی حجابی و… دید واین مسئله ی مهم اجتماعی را دراین سطح نازل دید!
ونیز:
” خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، در روز ۴بهمن (۲۴ژانویه ۲۰۱۸) در اجلاس شورای اروپا در استراسبورگ، اتحادیه اروپا، شورای اروپا و کشورهای عضو را به اتخاذ تدابیر مؤثر برای وادار کردن فاشیسم دینی حاکم به پایان دادن به سرکوب زنان و لغو حجاب اجباری فراخواند و گفت ۳۹سال تبعیض و سرکوب علیه زنان کافی است و جامعه جهانی باید به سکوت و بی‌عملی خود پایان دهد”.
بازهم استمداد از جامعه ی جهانی که منظور مریم، اقلیتی از کشورهای جهان هستند که سلطه گر بوده ویا سابقه ی این عمل ننگین را یدک میکشند!
مخاطبین مریم خانم، مشکلی بنام مسائل زنان ومردان ایرانی ندارند و درحد صلاحیت شان نیست که درباره ی حجاب درایران دخالت کنند!
عزیز دل برادر!
اتحادیه ی اروپا چه نفعی دراین کارها دارد که بخواهد دخالتی هم بکند؟
ازنظر شما، این بی عملی آنها، چگونه عملی خواهد شد؟!
شما این درخواست را ازشورای امنیت هم که چند سروگردن ازاتحادیه ی اروپا بالاتر است بکنید، بشما جواب خواهند داد که مسئله ی حجاب زنان ایران، امنیت جهانی ویا منطقه ای را بخطر نمی اندازد و این درخواست شما قابل استماع نیست!
بهتر است درد اصلی خود را مطرح کنید وبه بیراهه نروید، مسئله ی اصلی زنان ایران درورای بحث های انحرافی مانند حجاب قرار دارد!
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا