سراب سرنگونی برای رجویها

متعاقب انتقال ازعراق به آلبانی و افزایش جدایی و ریزش نیروهای اغفال شده و به تنگ آمده و مستاصل با فرایند بحران لاینحل تشکیلاتی ؛ مدت زمانی است که شخص مریم رجوی بلاواسطه به آلبانی ورود کرد تا رو در رو با اعضایش، بتواند چه ازسراغفال ومغزشویی وتطمیع با اخذ تعهد نامه به اصطلاح سرنگونی وچه با مشت آهنین، مشکلات فزاینده درون تشکیلاتی را به حداقل رسانده ویا بزعم خود کنترل و مهار کند.


دراین وانفسا با صراحت تمام به غلط کردم گویی افتاد وبه نیروهایش وعده داد ازاین پس چیزی به اسم مرز سرخ نداریم ومیتوانید ضمن ارتباط با تشکیلات درقالب هوادار؛ پی زندگی عادی تان بروید وحتی ازدواج کنید تاکه درشرایط مستعد اقدام به اخذ اقامت در کشورهای اروپایی برایتان داشته باشیم. ولیکن تنها درخواست خاص من ازیکایک شما اینست که” علیه تشکیلات خاصه برادر مسعود افشاگری نکنید و مطلب ننویسید وازبرقراری ارتباط با جداشده ها امتناع بورزید.”
مریم قجردرخاتمه جلساتش با نیروهای وامانده وسالمندش ازبابت دلگرمی وعده داده بود که قبل ازسال جدید یعنی درسالگرد قیام ضدسلطنتی 22 بهمن، بدنبال قیام گسترده درایران و سرنگونی حتمی است وبه پشتوانه حامیان اروپایی وغربی خود به ایران – تهران خواهیم رفت و برهمین اساس باردیگریک تعهدنامه سرنگونی دیگرازنیروهای نگون بخت خود گرفت وآنان را با اغفال روانه مقرجدید اشرف 3 کرد تا مهاروکنترل فیزیکی بیشتری روی یکایک آنان داشته باشد.
درپی افزایش شورش در اشرف 3 که کیلومترها دورتر از تیرانا واقع شده است؛ دو عضو ازنمایندگان جمهوریخواه امریکا بنامهای رورا باکر و قاضی تدپو در پی دیدار از مریم قجر در مقر اورسوراواز به سفارش مریم قجر خواستند که به داد اعضای نگون بخت معترض برسند و بگویند که” شمارش معکوس آغازشده است و نظام ایران بزودی سرنگون میشود ودراین خصوص ازدولت امریکا حمایت صد در صد خواسته ایم.”
با یک نیم نگاه کارشناسانه درمی یابیم که ملاقات های اخیرمریم قجر با نمایندگان امریکا درپاریس وچه با سایرمقامات پیشین ورشکسته اروپایی و حتی شخصیتهای بیکار و رشوه بگیرخاورمیانه دقیقا ازبرای خرکردن نیروهای وامانده وبریده خود درآلبانی کاربرد داشته است ولاغیر…
وگرنه نظام وملت شرافتمند وضدامریکایی ایران با چشمانی بازوهشیارواقفند که دوستی وایجاد رابطه با امریکا عین دوستی کارد و پنیراست وبقول بنیانگزارجمهوری اسلامی ایران” امریکا میخواهد که ما نوکرباشیم وماهم زیربارنمی رویم ولذا ارتباط با امریکا راهم نمیخواهیم وازخدا هم میخواهیم که این رابطه قطع بشود.”
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا