پیامی در آستانه بهار

دوستان و رفقا سلام

درآستانه سال نو و بهارطبیعت و بعنوان یک دوست که بیش از 15 بهار از بهترین سالهای عمر و جوانی اش را درکنارشما درحصارهای ذهنی وفیزیکی فرقه مجاهدین خلق ودر راستای اهداف قدرت طلبانه رجوی بیهوده گذرانده است فرصت را غنیمت می شمارم تا چند کلمه ای از واقعیت های دنیای خارج از فرقه که سالیان ازآن قطع می باشید را به اطلاع شما برسانم.

باید بخوبی بیاد داشته باشید که رجوی و دیگر گماشتگان وی با جعل واقعیت ها و سیاه نمایی و ایجاد فضای شک و تردید و ترس و وحشت چگونه به ما القا میکرد که درصورت جدایی از فرقه مخرب کنترل ذهنش هیچ رستگاری وآسایش وخوشبختی برای ما متصور نیست. او تمامی قانونمندی های هستی واراده حاکم برجهان را درمحدوده کوچک اسارتگاه اشرف  برایمان معنا و تفسیرمیکرد و ما تصورمی کردیم که جهان خارج از آنچه رجوی درذهن ما کرده وجود ندارد بعد از اینکه من هم همانند صدها عضو دیگر توانستم حصارهای ذهنی خود را شکسته و از اسارت رهایی پیدا کنیم برای اولین بار واقعیت های جهان خارج از فرقه را بچشم دیده وبا پوست وگوشت لمس کردیم.

درفضای آزاد جامعه بیرون بود که خفقان حاکم برمناسبات فرقه مجاهدین را توانستیم حس کنیم. درکنار خانواده وآغوش گرم خانواده سردی و بی روح بودن فضای حاکم برتشکیلات را فهمیدیم و به توانمندی های خود باورآوردیم وشک وتردید وناتوانی را که ارمغان ایدئولوژی رجوی بود را دور ریختیم. نه معتاد وکارتن خواب شدیم ونه از گرسنگی درگوشه خیابانها مردیم ونه مزدور وشکنجه گر شدیم.برعکس با افتخار ودرمنتهای شرافت توان جسمی وقوای فکری خود را بعنوان بزرگ ترین سرمایه بکار گرفتیم ودرمواجه با مشکلات ومعضلات اجتماعی واقتصادی سربلند بیرون آمدیم ونان حلال برسفره خانواده بردیم. اکنون دوازده سال از جدایی ما از کنار شما می گذرد می شنویم ومی خوانیم که هنوز سرکردگان فرقه رجوی همان اراجیف را باعرض معذرت بخورد شما میدهند کماکان سفید را سیاه و سیاه را سفید در اذهان قلمداد می کنند و در باور شما القا میکنند که کلید خوشبختی وبهروزی شما در دست ماست وما حلال تمامی مشکلات شما هستیم. ولی خیلی خوشحالم که اتفاقات و روند حوادث درآلبانی با شرایطی کاملا متفاوت بسود شما رقم می خورد. روند رو به افزایش آمار جدایی شما بهترین گواه برای اثبات این حرف من است. پس خودتان را باور داشته باشید افکار پوسیده وقرون وسطایی رجوی را دور بریزید وغل و زنجیرهای برده ساز او را ازهم بگسلید. با تکیه به توانمندی وباورهای نهفته در درونتان بهاران را رقم بزنید. زمان به سود شما درجریان است رجوی دیگرقادرنخواهد بود با آویختن به دامان جنگ طلب های بدنام امریکایی ولیسیدن نعلین شیوخ مرتجع منطقه و سیل دلار و دینارهای صدقه سری آنها راه بجایی ببرد. آلبانی عراق نیست، به رویش سبزه وطلوع بهاران آزادی تردید نکنید.

بهار وعید 97 بریکایک شما خجسته ومبارک باد.

محمد عبادی عضو رها شده فرقه مجاهدین خلق

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا