کشورها

بحران لاعلاج فرقه رجوی در آلبانی

گفته بودیم که آلبانی همچون عراق واشرف نیست که بمثابه کانون خفقان و برده سازی باشد بلکه باتلاق فروبرنده ومضمحل کننده رجوی درتمامیت آن است و به رغم مزدوری وآویختن به لابی های وحشی وجنگ طلب امریکا وآل سعود وصهیونیسم ؛ به زودی فرو می پاشد وخون تازه درکالبد بی جان اعضای سالمند واغفال شده درآلبانی ودیگراسارتگاههای رجوی دمیده می شود تا دیگر بار مزه آزادی و آرامش را بدوراز زندان وشکنجه و القائات فرقه ای دردنیای آزاد خاصه درآغوش پرمهر خانواده هایشان بچشند وتجربه کنند.
متعاقب فرار سه تن ازاعضای به تنگ آمده از جفای تشکیلات سیاه رجوی در دو هفته گذشته در آلبانی، بگیر و ببندها وفشارهای افسارگسیخته ازجانب رجویها بطورچشمگیری افزایش یافته وحسابی دربحران لاعلاج ریزش نیرو گرفتار شده اند و نابخردانه برای خروج از آن دست و پا می زنند.
بمنظور روشن شدن امر و مادی شدن تنگناهایی که رجویها را بخود مشغول کرده است عینا پیام تازه یکی ازنفرات آلبانی با حفظ هویت را اطلاع رسانی میکنم.

سلام آقای پوراحمد
سابقا به عرض رسانده بودم که به عمده نیروها موبایل دادند به شرطه ها وشروطه ها…یعنی که حق تماس با خانواده وجداشده ها را ندارند…
الان داستان با فرارسه تن ازاعضا خیلی فرق کرده….. نه تنها موبایلها را گرفتند بلکه کنترلینگ را درهمه زمینه ها بالا و بالاتربردند…
به شما بگویم که همه تماس های داخل روهم بستند…
نشست های مفصل گذاشتند برای جمع کردن گوشی نفرات…
اساس جلسه را هم شریف و احمد واقف ازسرکردگان مریم قجربا فشاروحشتناک برنیروها اداره میکنند.
با وجودیکه مریم قجر سراسیمه به آلبانی آمده ولی در ترس از اعتراضات نیرو اصلا خودش مستقیما وارد نمیشود و خط تهدید و ارعاب را از کانال آن دوگماشته پیش می برد…
بخاطرهمین قضیه کانال های ارتباطی من و دوستان من هم سوختند یعنی کمترکسی هست که بتواند با داخل وخارج پایگاههای رجوی خاصه اسارتگاه اشرف 3 ارتباط برقرارکند..
البته که این قضیه نمی تواند دائمی باشد و تور اختناق با ازسرگیری اعتراضات پاره میشود………
فشار و کنترل برجداشده ها خیلی بیشتر از اعضای درونی شده است طوریکه چند نفر را در معابرعمومی و رستورانها و اماکن پر رفت وآمد درآلبانی گماشته اند تا ازجداشده ها عکس وفیلم بگیرند……..
رجویها در صورت اعتراض جداشده ها به این امربا تهدید به ارعاب و حتی تهدید فیزیکی تلاش وافر دارند ازافشاگری وروشنگری جداشده ها جلوگیری کنند.
خلاصه اینکه الان فضا درآلبانی چه خارج و چه داخل خیلی بسته و بهم ریخته است و به قطع و یقین این فشارها کارسازنخواهد بود ونیروهای بیشتری ترغیب به فرارمیشوند.
به امید تحقق رویای من و سایر دوستانم که بتوانیم در وطن خود در کنار خانواده عزیزمان باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا