عملکرد سازمان مجاهدین خلق

فرقۀ رجوی، نماد واقعی پیکار با کارگر

هر ساله روز 11 اردیبهشت برابر است با روز کارگر که یک روز جهانی میباشد و همواره با جنجال هایی از قبیل تحصن و تظاهرات در برخی از کشورها بر پا میشود که حامیان وسندیکاهای حقوق کارگران بیانیه و شکواییه هایی علیه برخورد نامناسب دولت ها با کارگران صادر می کنند. حال فرقه رجوی که ید طولانی و سابقه ننگینی در فریب قشر کارگر دارد برای اینکه مورد هدف نهادهای حقوق کارگران قرار نگیرد با فرافکنی و دجالگری منحصر به فرد، شروع به پخش برنامه ها و سرودهایی در حمایت از حقوق کارگر نموده و این در حالی ست که این فرقه مخرب از مقوله کار و کارگر به نفع منافع خود استفاده و بهتر است بگوییم سوء استفاده کرده و با عنوان کاریابی در کشورهای غربی، افراد جوان و توانا را جهت عضوگیری در تشکیلات خود فریب و در نهایت جذب مینمود و از آنجاییکه کارگران شریف ترین طبقه اجتماع بوده و چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی و دولت هاست و بدور از سیاست و برای رزق و روزی و ترقی دولت و ملت تلاش می کنند فرقه رجوی با یک بازی سیاسی پلید و ضد انسانی و لطمه زدن به دولت مخالفش، دست و بازوی آنها را با اسارت ذهنی و عینی یعنی عقیم نمودن خلاقیت ها شکسته و اهداف خود را محقق میسازد و نام مقدس مجاهد که میتوان گفت مجاهدین واقعی و فی سبیل ا… کارگر بوده به یغما برده.


هرگز فراموش نمیکنم که چگونه با موضوع کار همراه با تحصیل و پناهندگی در یک کشور توسعه یافته اروپایی و در طلایی ترین دوران زندگی ام مرا فریب و جذب خود کردند و با معرفی کشورعراق به عنوان سکوی پرتاب به کشور مورد نظر و دلخواه من را سالیان سال حبس کردند و به جای کار، شبانه روز به صورت گروهی از من و دیگر افراد بیگاری می کشیدند و در ادبیات قرون وسطایی آنها کار کردن بدون وقفه و بی استراحت یک ارزش مطلوب میشد و کارها را به دو دسته سیاه و سفید تعریف و تقسیم می کردند و هرکسی که بدون چون و چرا و شبانه روز مشغول به کارهایی همچون خالی کردن سپتیک آلوده بود را شاخص قرار میدادند البته هیچ تشویقی در کار نبود بلکه باید از سبد طلبکاری هایمان از سازمان به سبد بدهکاری هایمان به رهبر فرقه بیافزاییم و این بود بهترین حقوق یک کارگر در قابوس و منطق رجوی ملعون و جالب اینکه باید در حین کار لحظاتی را که ذهنت فکر خانواده و یا اینکه استراحت میرفت را دستگیر و در جمع افراد به عنوان لحظات شیطانی مطرح میکردیم. آری… این نیز ازحقوق یک کارگر در فرقه تروریستی و ضد حقوق بشر رجوی است که امروزه و هر سال در روز جهانی کارگر ژست حامی کارگران را میگیرد و شعار سر میدهد. البته زمان، این فرقه و برخورد آنها را با کارگر را رسوا نمود و این رسوایی توسط افراد جداشده از این فرقه که با موضوع کار فریب و جذب شده بودند انجام شد که هم اکنون در اقصی نقاط جهان به خصوص کشورهای اروپایی زندگی میکنند و به نهادهای حقوق بشری مراجعه و افشاگری وسیعی نمودند و اینجاست که روشنفکری فرموده، زمان آبستن حادثه ها ست.
بیژن

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا