جنازه مرضیه رضائی توسط اهالی برگشت خورد

درتاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مرضیه رضائی یکی از فرماندهان ارشد فرقه رجوی مرد.افسوس که این عناصری که دست در خون مردم ایران و کرد کشی داشتند یکی ، یکی کشته می شوند .البته این چند سال اخیر بنا بر شهدات دوستان جدا شده وی بر سر خیلی از موضوعات با شخص مریم قجر عضدانلو و تشکیلات مجاهدین ختلاف نظر داشت . این تشکل را دیگر قبول نداشت . در ان زمانی نام برده بیمار بود سران تشکیلات وی را بخارج از عراق نفرستادند . در حالی که نور چشمی ها را به سادگی از عراق خارج می کردند .و نام برده جزء سری های اخربود که عراق را ترک کرد و به البانی انتقال داده شد . متاسفانه در تاریخ ۱۳ اردیبهشت مرد. فرقه رجوی جسد وی را از تیرانا در البانی انتقال داد به روستایی که در حال حاضر تبعد گاه تشکیلات این فرقه است .

مد نظر داشتند که از طریق دفن کردن وی در قبرستان عمومی روستا بتوانند با این بهانه خودشان را اهالی این منطقه قاطی کنند … در تاریخ ۱۴ اردیبهشت مرضیه رضائی را در قبرستان روستا دفن کردند ، اهالی سه روز بعد وقتی که متوجه این مسله شدند با بیل وکلنک آمده بودند که ان نبش قبر بکنند و جسد را بیرون کنند .در همین رابطه در مرحله اول مسولین امنیت خارجی فرقه افرادی مانند حسن محصل که از بازجویان و شکنجه گران معروف تشکیلات فرقه و از مسئولین ارشد اطلاعات و ضد اطلاعات فرقه می باشد به همراه علی ذولجلالی و چند نفر دیگر وارد بحث و گفتگو با اهالی شدند . اما اهالی از خواسته خود کوتاه نمی امدند. این جر وبحث ها بالا گرفت که شهردار منطقه برای حل و فصل موضوع به محل امد. به همین منظور یکی از فرماندهان ارشد فرقه به نام ماندانا بیدرنگ با یک شاخه گل در دست و با خنده مصنوعی به اصطلاح می خواست مسئله فیصله بدهد. اما اهالی به هیچ وجه از خواسته خود کوتاه نیامدند و میگفتند که باید این جسد را از این قبرستان ببرند. با پا درمیانی شهردار منطقه قرار شد که بعد از چهار روز این جسد به جائی دیگر انتقال داده شود و در این قبرستان نباشد .

فیلم اهالی منطقه که برای نبش قبر به قبرستان امده اند.

اهالی اعتراض دارند و نمی پذیرند که در این مکان باشد .
قسمت های مهم صحبت اهالی به این شرح است :
به چه حقی شما این را بدون اجازه در این محل دفن کردید. شما ها را امریکائی ها اوردند اینجا ، شما در اینجا امکانات ، پول ، آب ، برق وهمه چیز دارید در حالی که برای ما جیره بندی است . شما نمی توانید از امکانات محدود ما استفاده کنید .
شهر دار و مقامات که برای حل و فصل این مناقشه به محل آمده بودند حق را به مردم آلبانی دادند . مردم البانی نفرات فرقه رجوی را تروریست می دانند ، که امریکائیها آنها را انتقال داده اند .
این گوشه ای از نفرت مردم البانی نسبت به فرقه ای است که مدت زمان کوتاهی است در بین مردم آلبانی هستند . مردم اینطور از این تشکل متنفر هستند .
وجود تشکیلات فرقه رجوی و این دفن کردن جنازه در قبرستان منطقه ، در اکثر رسانه های کشور آلبانی منعکس شده است .در گزارشات اینده تلاش می شود که تمامی انها انتشار داده شود .
محمد کرمی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.