مسعود رجوی

محمد رجوی هم به صف منتقدین علنی فرقه رجوی پیوست

پیامی در طی هفته های اخیر در فضای مجازی و محافل اعضای جداشده منتشرشده حاکی از آن که محمد رجوی (مصطفی) فرزند مسعود رجوی رهبرفراری و مفقود الاثر هم به جرگه مخالفین پیوسته است. محمد رجوی دربخش هایی از پیامی که به وی منتسب شده است چنین می گوید: اینجانب قصد دارم که تمامی آنچه درطی این سالیان گواه و شاهد آن بودم را بازگو کنم. نقاط ابهام زیادی درتاریخچه مجاهدین وجود دارد که بایستی روشن گردد.افکارعمومی باید بداند که درمناسبات درونی این سازمان چه اتفاقاتی رخ داده است.هدف از این روشنگری قبل از هر چیز بیان حقیقت است.

پروسه مخالفت فرزند به سالهای قبل وبعد از اینکه محمد مجددا از پاریس به پادگان اشرف بازگشت کلید خورد. در جایی که علنا محمد رجوی درنشست های عمومی و در حضور هزاران نفر از اعضا مسعود رجوی را بخاطر بن بست مبارزه وتحلیل های غلط و غیرواقعی ونبودن چشم انداز روشن سرنگونی به چالش می طلبید و دربرابر توجیهات رجوی قانع نمی شد. در ادامه مخالفت های او با پدر به محافل کوچک تر و بخصوص با اعضای هم سن و رده خودش کشیده شد، امری که رجوی به هیچ وجه آن را تحمل نمی کرد. زیرا تاثیرات منفی زیادی روی اعضای جوان می گذاشت. بدستور مسعود مسئولیت کنترل محمد رجوی به بالاترین فرماندهان سپرده شد و وی دربرقراری رابطه با اعضا بشدت محدود گردید بدستور رجوی و در راستای تحقیر وشکستن شخصیت محمد او را بعنوان نظافت چی درانبار صنفی قرارگاه هشتم بکارگرفتند تا بقول خودشان خصلت های روشنفکری وضد ارزش های بورژوازی او را حل کنند.ولی هرچه فشارها بیشتر می شد عزم و اراده محمد برای ادامه مقاومت ومبارزه افشاگرایانه بیشتر می شد و کار را به جایی رساند که مسعود رجوی دریک نشست عمومی دیگرعنان از کف داده وضمن تهدید فرزندش علنا گفت این بزمجه کارش بجایی رسیده که علنا مشی مسلحانه ما را زیرسوال می برد وما را به خشونت متهم می کند. اومیخواهد با الگو قرار دادن عمویش به فعالیت های حقوق بشری بپردازد. ولی باید بداند که درنهایت درهمین اشرف بخاک سپرده می شود. بعد از سرنگونی صدام وفرارمسعود و مریم، محمد که دید بد جوری توسط پدرش رکب خورده دردونوبت طرح فرار از پادگان اشرف را با همکاری چند نفراز دوستانش دردستور کار قرارمی دهد که متاسفانه دستگیر و دریک محل مخفی مدتی زندانی می گردد. مسئولین فرقه درغیاب مسعود نتوانستند روحیه سرکش وعزم جزم محمد برای افشاگری وجدایی را به بند بکشند وبعد از انتقال از عراق به آلبانی وموج ریزش وجدایی نیروها محمد مجددا فرصت را برای ادامه مخالفت ومبارزه با سیاست های سرکوب گرایانه رجوی فراهم دید. درآخرین موضع گیری در فیسبوک شخصی اش خطاب به دوستان جدا شده اش قول داد برای دفاع از حقیقت بزودی مطالبی را درمورد عملکرد سازمان افشا خواهد کرد.حضور محمد رجوی بعد از سالیان درصحنه بی شک فرقه رجوی را درتنگناهای جدیدی قرار خواهد داد. فرقه مجاهدین که درطی ماههای اخیربا موج فزاینده ریزش و جدایی واز بالاترین سطح تشکیلاتی مواجه شده است حضورناگهانی فرزند رهبر مفقود الاثرش می تواند برادامه سیه روزی ها وهرچه نزدیک ترشدن به پروسه فروپاشی اش بیفزاید.این فرقه پا به گور حتی اگربتواند با بکارگیری شیوه های ارعاب و وعده و وعید های مالی محمد رجوی را به تکذیب ویا سکوت وادار سازد نمی تواند مانع از تاثیرات روحی و روانی آن براعضا گردد.
علی اکرامی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا