فاز تغییر بزرگ را ما کلید زدیم و نه شما

آقای پرویز مصباحی از قلم به مزدان رجوی ، اخیرا در مطلبی هپروتی ، فازتغییر حکومت را کلید زده اعلام می کند .
به نظر نگارنده اگر هم تغییر فاز در ایران کلید خورده است ، فکر نمی کنم آل رجوی آن تغییر را خواهد دید ! چرا که از گذشته هم آسیاب به نوبت بود و رعایت صف.

برای او بهتر بود که بجای گنده گویی ازکلیدخوردن و فاز باند رجوی صحبت کند که نکرد و من مجبور به اظهار نظر کوتاه دراین مورد گردیدم:
ما کلید فاز تغییر شما را با جدائی بیش از 1000 نفر رقم زده ایم ! آمار نیروهای شما بعد از جنگ ائتلاف 3884 نفرثبت شده بودید ، با احتساب جدا شدگان خارج و شورا ، نزدیک به 30 درصد از نیروهای شما در عرض فقط چند سال پایین آمد.
آنها ضمن انزجار از عملکردهای فرقه رجوی ، افشاگریهای بسیاری کردند و رودروی فرقه رجوی ، صف بندی نمودند.
رهبرتان نیز که در عراق در اولین شلیک ، قبل از همه برید و در رفت ! نمی دانم فقدان او را نیز باید چند درصد ضربه به پیکره فرقه حساب کنیم .
البته اگر سئوالی در مورد آمارها داشته باشید از “مرحوم ” مسعود رجوی ، یا عروسک خیمه شب بازی اش مریم قجر بپرسید که بی گمان آمار بسیار دقیقی از این جدائی ها و فرارها را دارند ! چرا که شب و روز در این کابوس به سر می برند که نکند همه بروند و علی بماند با حوضش !
الغرض ، عمر شما مطمئنا به دیدن تغییر حکومت در ایران قد نخواهد داد ، پس بهتر است انرژی نداشته خود را صرف سرپانگه داشتن عروسک و فرقه تان بنمائید ، که بهتر است .
خبرهای متعددی را این جا و آن جا ، از تقابلات گروهی و شورش در درون فرقه می شنویم ! که از حقانیت ؟!بیش از حد فرقه استبدادی شما حکایت دارد ! راستی این چه سری است که فرقه ابتر رجوی ، از سال 64 ببعد ، هر روز دم بریده تر می شود و نیرو از دست می دهد ، الان هم که درآلبانی با پیری و مریضی های گوناگون ، دست به گریبان است .
در قسمتی نیز فرمودید :
“همچنین سخنان”مایک پامپئو”، وزیر امور خارجه امریکا در “بنیاد هریتج” واشینگتن با عنوان «پس از توافق: یک استراتژی جدید ایران» ما یک قدم دیگر به تغییر بزرگ نزدیکتر شده ایم ، تضادهای درونی رژیم افزایش جهش گون پیدا میکند ، فاز تغییر بزرگ هم اکنون کلید خورده است و ما در میان و بطن آن قرار داریم.”
باز هم که دم خروستان بیرون زد و روشن شد که همه تحلیل هایتان از تحلیل های آمریکائی ها تراوش کرده و سرچشمه می گیرد ! آمریکائی ها برگ بازی می کنند شما “یک قدم به تغیر بزرگ نزدیک می شوید” ! عجب تصادفی !
حالا چطور شما در این وانفسا به “میان وبطن جریان ” می پرید ؟ سئوالی است که باید شما پاسخ بدهید .
نشست اخیر جداشدگان در اتحادیه اروپا را که فراموش نکردید ؟
مواضع صریح وروشن دولت و پلیس آلبانی و نگرانی آنان از حضور فرقه رجوی را هم که شاهد بودید!
جامعه جداشدگان و فعالیت ها و وحدت آنان بر علیه خود راهم که می بینید !
موارد بالا و همه موارد دیگر را در نظر بگیرید ، مهمترین پارامتر را هم که ان شاا.. محقق خواهد شد ،حضور خانواده ها ، پشت درهای زندان مانز در آلبانی را هم شاهد خواهید بود.
خانواده ها اگر به آلبانی وارد شوند و پایشان به پشت درهای زندان مانز برسد ، وای به روز شما …
آیا دیگرحرفی برای گفتن دارید ؟؟؟
فرید

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.