عملکرد سازمان مجاهدین خلق

دورجدید سر به نیست کردن اعضای ناراضی در فرقه رجوی

اخیرأ در سایت مجاهدین دیدم که خبر از مرگ یکی از اعضای گرفتار در تشکیلات رجوی را می داد. مالک شراعی کسی که دراواسط دهه هفتاد فریب تبلیغات مسموم رجوی را خورد و با وعده و وعید وبه اجبار دراشرف کمپ سابق مجاهدین گرفتار شده بود.

درطی سالیانی که بعد از سقوط صدام (دیکتاتور عراق) با مالک در یک قرارگاه و مقر بودیم ازحرکات و رفتار وی می شد فهیمد که وی نیز یکی دیگر از قربانیان فریب خورده درتشکیلات است که با وعده خارجه ودرآمد زیاد به قرارگاه اشرف کشانده شده است.
مالک نیز ازجمله کسانی بود که سعی می کرد خودش را با جمع منطبق کند. حتی در نشست های یگانی هم بارها به ساختگی بودن فاکت هایی که مجبوراست در نشست های عملیات جاری وغسل هفتگی به زبان بیاورد با گوشه وکنایه اذعان می کرد.
نکته مهم این است که چرا باید شخصی مثل مالک که نه سابقه تشکیلاتی زیادی دارد ونه درعملیات های مرزی شرکت کرده،اینگونه وبا ترفند غرق شدن از صحنه حذف شود.
همانگونه که خود سازمان نیز به آن اشاره کرده مالک یکی ازشاهدان قتل عام دهم شهریورسال 92 است. که درآن سازمان دریک تسویه حساب داخلی دست به کشتار اعضای باقی مانده در درون اشرف زد و52 تن از نیروهایش را به کشتن داد تا رجوی به راحتی از عراق خارج شود و اینگونه صحنه سازی نمایند که از خارج قرارگاه به آنها حمله شده است.
اینکه شخصی مثل مالک که به فنون شنا کردن مسلط بود چگونه غرق شده است خودش جای تعجب وسئوال دارد.
تنها دلیل گرفتن جان اعضای گرفتار درفرقه و تسویه حساب داخلی این است که اشخاصی مانند مالک که اینگونه ازصحنه حذف می شوند حتمأ رازی در سینه دارند وسرکرده فرقه بیم آن دارد که اگر این افراد پایشان به دنیای آزاد باز شود دست سازمان را رو می کنند و پرده از جنایات او برمی دارند.
انجمن نجات کرمانشاه این مصیبت وارده را به خانواده داغدار شراعی تسلیت گفته برایشان صبر و بردباری آرزومندیم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا