عملکرد سازمان مجاهدین خلق

افشای شیوه های کثیف جاسوسی فرقه رجوی از خانواده ها و جداشدگان

بنا بر اخبار کاملا موثق دریافتی از خانواده های اسیران فرقه رجوی در داخل ایران، سرکردگان فرقه رجوی طی هفته های اخیر با بکارگیری شیوه های کثیف و درپوش برقراری تماس اعضاء با خانواده هایشان اقدام به تخلیه اطلاعاتی خانواده ها و کسب خبر از فعالیت اعضای جداشده در داخل ایران و کشور البانی نموده است.

این فرقه بدنام که ید طولانی درجاسوسی و خودفروشی دردوران جنگ تحمیلی عراق برعلیه ایران وفعالیت های مسالمت امیز هسته ای برای دیکتاتورسابق عراق وسرویس های موساد وسیا و رژیم های دست نشانده منطقه ای دارد و در پرتو خودفروشی سیاسی به حیات خفیف و خائنانه خود ادامه می دهد به دروغ به خانواده ها چنین القاء نموده که گویا ارتباط تلفنی وابستگانشان از مقراشرف سه (زندان مانز)بدون اطلاع سران فرقه وکاملا مخفیانه صورت می گیرد تا مانع از حساسیت های خانواده ها گردد. انها باترفند اینکه برنامه جداشدن از فرقه را دارند از خانواده ها درخواست شماره تلفن اعضا جداشده مشخصی که فعالیت گسترده افشاگری برعلیه فرقه درالبانی را دارند کرده اند تا بزعم خودشان از انها برای جداشدن وشرایط زندگی بعداز جدایی مشورت بگیرند.سران فرقه دوهدف مشخص را دراین تماس ها دنبال می کنند:

1- بافرض کنترل تماس از طرف سیستم های امنیتی برای خانواده ها ایجاد مشکلات امنیتی نمایند وبا فراهم نمودن زمینه های برخورد قضایی سواستفاده تبلیغاتی نمایند.

2- به عضوتماس گیرنده چنین القاء نمایند که هرتماسی دستگیری خانواده را بدنبال خواهد داشت و بدین ترتیب درخواست تماس عضو با خانواده را منتفی نمایند.

3- با به راه اندازی هوچی گری تبلیغاتی برعلیه اعضای جداشده چنین وانمود کنند که فعالیت های افشاگرایانه انها از دولت ایران منشا می گیرد و به ترتیب در روند فعالیت های افشاگرایانه انها درسطح داخل کشور وبخصوص ملاء خانواده ها وکشور البانی اخلال بوجود بیاورد.

بنا به گزارش دریافتی از خانواده های اسیران سران این فرقه، آن دسته از اعضای جداشده را که هنوز مستمری پناهندگی خودرا از انها دریافت میکنند درهرمراجعه برای دریافت مستمری از طرف سرکردگان فرقه تحت فشار قرار می گیرند که اطلاعات مراجعه اعضای جداشده وانجمن نجات به خانواده هایشان را دراختیار انها قرار دهند درغیراین صورت بجرم همکاری بااعضای جداشده مستمری انها راقطع خواهند کرد. دم خروس این ترفند رذیلانه درنقطه ای بیرون زد که اکثراین اعضا که مجبور به تماس شده بودند بایک شماره تماس گرفته بودند.

انجمن نجات خوزستان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری صمیمانه خانواده ها درافشای ترفند وشیوه های جاسوسی فرقه رجوی برعلیه اعضای جداشده که نشان دهنده اوج استیصال ودرماندگی انها از فعالیت های روشنگرایانه انهاست کماکان از انها می خواهد که همانند گذشته هوشیاری خودرا درقبال تماس های مشکوک سران این فرقه حفظ کنند. بی شک به یمن هوشیاری بالای خانواده ها سران فرقه از این شیوه های رذیلانه طرفی نخواهند بست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا