اعضاء جداشده از فرقه رجوی

نامۀ 50 نفر از جداشدگان فرقۀ رجوی در اروپا به روزنامۀ آمریکایی دیلی کالر

سردبیر محترم روزنامۀ دیلی کالر – واشنگتن – آمریکا
با درود و احترام؛
ما گروهی از اعضا و مسئولان و فرماندهان سابق سازمان مجاهدین خلق ایران (MEK)از بخشهای مختلف آن از جمله نظامی، سیاسی، تبلیغات، روابط خارجی، لجستیک، تدارکات، حفاظت، امنیت و انتشارات مقیم کشورهای مختلف اروپا به اطلاعتان می رسانیم که مقاله ای که در آن روزنامه منتشر شده از آنجا که ما با انشا و ادبیات و فرهنگ خاص مسئولین این سازمان آشنایی کامل داریم نوشتۀ سران این سازمان در آمریکا و سراسر دروغ پردازی و توهمات برای جلب توجه و امتیاز دهی به این سازمان می باشد که امروز دیگر به یک فرقه تبدیل شده و در نهایت انزوای داخلی و خارجی است بطوریکه ایرانیان داخل و خارج و حتی نیروها و جریانات و شخصیتهای اپوزیسیون ایران هم از این سازمان متنفرند و این سازمان به تأکید همۀ تحلیلگران و سیاستمداران حتی وزارت خارجۀ آمریکا که اخیرا سخنگوی آن اعلام کرد فاقد هر گونه جایگاهی در میان ایرانیان می باشد.

ما اعضا و مسئولان جدا شده از این سازمان که هر یک بین ده تا چهل و پنج سال در تشکیلات این سازمان حضور داشته و دارای مسئولیتهای مختلف در آن در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و عراق بودیم با انواع دروغها و شگردهای فریبکارانۀ این سازمان برای جلب حمایت و نجات از انزوای مطلق به خوبی آشنایی داریم.
از جمله نیرنگها و ترفندهای دیرین سازمان مجاهدین (معروف امروز در میان ایرانیان به فرقۀ رجوی) و نیازهای مبرمش در این راستا که هنوز هم در کشورهای مختلف از جمله در آلبانی محل استقرار بیشترین افراد و مسئولان آن به کار گرفته می شود سناریو سازیهایی مبنی بر فقدان امنیت و در خطر بودن دائم جان افراد و مسئولان آن می باشد تا بدینگونه توجه و حمایت مقامات محلی را به خود جلب کرده و از آنها امتیازات مختلف یا باج بگیرد. ما شاهد نمونه های متعددی از این نوع ترفند باجگیری در عراق حتی زمان حامی آن رژیم صدام حسین با بهره برداری از چند حملۀ متقابل واقعی رژیم ایران بودیم که از جملۀ آنها تهیۀ خمپاره هایی با آرم و اسم «ارتش جمهوری اسلامی ایران» از کردستان عراق و شلیک آن توسط افراد خود سازمان به داخل قرارگاه اشرف (قرارگاه اصلی سابق سازمان مجاهدین در عراق) می باشد که به هدف گرفتن امتیازات بیشتر از دولت وقت عراق انجام می گرفت.
ادعای قصد رژیم ایران برای حملۀ تروریستی به مقر این سازمان در تیرانا پایتخت آلبانی در هنگام جشن نوروز که در این مقالۀ منتشر شده در روزنامۀ شما آمده است مطلقا دروغ و ساختگی است زیرا پیش از این هیچ گزارش خبری رسانه ای از جمله توسط رسانه های کشور آلبانی و هیچ اطلاعیه یا موضعگیری در این مورد توسط دولت آلبانی و پلیس آن کشور وجود ندارد و حتی خود سازمان مجاهدین مطلقا تا کنون در هیچیک از رسانه های خود چنین خبری منتشر نکرده و اطلاعیه و موضعگیری نداشته است. در صورتیکه اگر چنین تهدیدی واقعیت داشت در درجۀ اول خود سازمان مجاهدین باید همان موقع یعنی هفت ماه پیش خبر و ادعای آن را منتشر می کرد و اطلاعیه در مورد آن صادر می نمود.
ادعاهای دیگر از جمله قصد انفجار تجمع این فرقه در فرانسه و قصد جاسوسی علیه آن در آمریکا تماما ساخته و پرداختۀ این سازمان برای بزرگ و مهم جلوه دادن خود و جلب توجهات به آن و گرفتن امتیازات از مقامات کشورهای مربوطه و در تلاش برای نگهداشتن باقی ماندۀ نیروهایش می باشد که روزانه از آن سازمان جدا شده و از مقر آن در آلبانی فرار می کنند و این ترفندها و سناریو سازیها در درجۀ اول اوج انزوای این سازمان و نیازش به مطرح شدن و تبلیغات در رسانه ها را می رساند. ما تأکید می کنیم که رژیم ایران هیچگونه احساس خطری از این سازمان که امروزه بیش از پیش در شرایط از هم گسیختگی و فروپاشی بسر می برد ندارد بلکه حضور سران و عناصر آن که در گذشته به انواع ترور و قتل دست زده اند در کشورهای اروپایی و آمریکا تهدیدی برای امنیت این کشورها می باشد چرا که رهبر این فرقه مسعود رجوی بارها ما جداشدگان و تمام ایرانیان مخالف این گروه را به قتل در خیابانهای اروپا و آمریکا تهدید کرده است.
گروهی از اعضا و مسئولان سابق سازمان مجاهدین (MEK) مقیم کشورهای مختلف اروپا
3 اکتبر 2018
امضا کنندگان به ترتیب حروف اسامی فامیل:
عیسی آزاده
عبد الکریم ابراهیمی
محمد اکبری
بهمن اعظمی
عادل اعظمی
مالک بیت مشعل
احسان بیدی
حمید رضا بی کس
شهروز تاجبخش
ادوارد ترمادو
علی جهانی
قربانعلی حسین نژاد
حسن حیرانی
آن خدابنده
مسعود خدابنده
مهدی خوشحال
علی اکبر راستگو
محمد رزاقی
کبری رشتی
مجید روحی
علیرضا زاهدی
مهرداد ساغرچی
محمود سپاهی
مهدی سجودی
نیلوفر سرفراز
بتول سلطانی
حمید رضا سیستانی
احمد رضا شفیعی
صبا شکر بیگی
حسن شهباز
علی شیرزاد
رضا صادقی جبلی
میر باقر صداقی
منوچهر عبدی
محمد عراقی
حسن عزیزی
غفور فتاحیان
محمد کرمی
نادر کشتکار
همایون کهزادی
حمیرا محمد نژاد
احمد محمدی
رضا محمدی
محمد محمدی
مصطفی محمدی
زهرا معینی
امیر موثقی
سعید ناصری
علیرضا نصر اللهی
منصور نظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا