راه اندازی شوی مسخره بازدید هیئت های اروپایی از اشرف سه

سرکار گذاشتن افراد از طرف سران فرقه تروریستی رجوی کار همیشگی آنها می باشد چون وقتی فضای تشکیلات به نقطه انفجار می رسید رجوی ها با آوردن چند فرد از لابی هایشان از اروپا یا آمریکا سعی می کردند فضا را طوری جلوه دهند که انگار همه چیز بر وفق مراد است و نیروهای نگون بخت به گفته های مسخره رجوی شیاد ایمان بیاورند که سرنگونی خیالی وی در چشم انداز است.
وقتی در اشرف بودیم مدتی رجوی نفراتی از لابی آمریکایی خود را به اشرف می آورد و با راه اندازی برنامه ای از یک طرف سعی داشتند فرد مزبور را گول بزنند و از طرف دیگر به نیروها می قبولاندند که سازمان از حمایت زیادی برخوردار است البته شیوه کار همیشه یکی بود بدین شکل که ابتدا لابی مورد نظر را به خوبی تحویل می گرفتند به طوری که انگار فرد فکر می کرد که واقعاٌ فرد مهمی است و بعد برایش مراسمی مانند بازدید از مزار کشته هایشان و بردن به نانوایی و اطاق کامپیوتر و بعد زمین فوتبال و کارگاه نجاری و بعد هم با ترتیب دادن برنامه نهار یا شام و پر کردن شکم شان برنامه را به پایان برده و در این میان نیز بودند دختران جوانی که اگر مسلط به زبان انگلیسی بودند در آن پروژه به کار می گرفتند تا نشان دهند که واقعاٌ انسانهای آگاهی هستند!!!. در این پروژه کسانی که با سازمان مشکل داشتند و یا سطح پایین بودند حق حضور در مراسم مسخره شان را نداشتند تا مبادا چهره سازمان همانگونه که خودشان انتظار داشتند نزد لابی ها خراب جلوه داده شود.
چند روز قبل تلویزیون سران فرقه رجوی در برنامه ای از سفر لابی های آلمانی سازمان به کشور آلبانی و اشرف سه رونمایی نمود البته باید به این نکته اشاره نمود که همه نفرات از حقوق بگیران فرقه رجوی در آلمان بودند که در مراسم مریم قجر در فرانسه همیشه سنگ آزادی خواهی به سینه می زنند.
برنامه ای که سازمان بعد از کلی سانسور کردن سعی نمود آنرا بیرونی کند آنقدر افتضاح بود که ما را به خنده انداخت چرا وقتی صحنه بازی فوتبال را نشان می داد خبری از پیرو پاتالهای فرقه نبود و حتماٌ به آنها گفته شده بود که بر روی تخت هایشان ورزش کنند و از آسایشگاه خارج نشوند.
وقتی این گروه به اطاق کامپیوتر رفتند جز چند نفر جوان خبری از بقیه افراد نبود!!! معلوم بود استفاده از آن اطاق هم برای نفرات کاسه لیس تشکیلات می باشد. در ادامه این گشت زنی در اشرف سه به کارگاه نجاری رسیدند که تعدادی مشغول کار بودند و برای سرکار گذاشتن هیئت مشغول به کار بودند ولی این کار خوب است چون حداقل وقت نفرات بیکار و مسئله دار در اشرف سه پر می شود. نشان دادن نانوایی و آشپزخانه و دادن گل هیچ مسئله ای از فرقه رجوی حل نخواهد کرد.
در ادامه هم تونلی برای دوستان آلمانی تشکیل دادند و شروع به دست زدن کردند که انگار چه شخصیت مهمی وارد اشرف سه شده است. ولی آن نگون بختان نمی دانند که این کارها برای سرکار گذاشتن افراد می باشد. چیزی که نمود زیادی داشت و سعی شده بود در این برنامه مسخره و تکراری از افرادی کاسه لیس شان استفاده و بسیار مشمئز کننده بود خنده های بی محتوای زنان شورای رهبری بود که با دیدن هر کدام از لابی ها انگار به سرنگونی خیالی رجوی دست پیدا کردند و باید گفت که چقدر بد بخت هستند که با وجود دیدن یک نماینده در پیتی آنقدر آنان خوشحال می شوند.
ولی چیزی که بسیار قابل مشهود است آوردن هیئت های بی مصرف از کشورهای اروپایی به اشرف سه هرگز نمی تواند مایع امیدواری برای اعضای نگون بخت فرقه رجوی در آلبانی باشد چون همین نفرات به محض اینکه پولهای آنان دیر شود دیگر سخنی از آزادی خواهی و مریم قجر داعشی نخواهند آورد و اگر آنان این قدر دلشان برای آزادی مردم ایران و… می زند چرا به فکر مردم خودشان نیستند. شعار دادن برای آزادی خواهی البته از جیب دیگران خرجی ندارد و مریم قجر هم به این خاطر سعی می کند با دادن پول آنان را به شوهای مسخره خود آورده تا جلوی ریزش نیرو در آلبانی را بگیرد.
چیزی که در میان این دیدارها می توان فهمید تمام حرکات نفرات و خنده هایشان و دست زدنهایشان همش صوری است و هیچ کدام محتوا و عمق ندارد چون نفرات از بس در تناقضات خود درگیر هستند آوردن و ترتیب دادن این گونه برنامه ها فقط برای چند روز می توان مسکن درد بی درمان مریم قجر داعشی باشد البته برای ترتیب دادن این شو افراد باید یک ماه قبل شروع به تمیز کردن محل ها و اینکه افراد چه باید بگویند و… کار می شود و به همین خاطر بعد از رفتن هیئت ها همه نفرات تناقضات شان بیرون می زند که همه این کار برای آن چند نفر بوده است.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا