عملکرد سازمان مجاهدین خلق

ارزش مجاهدین طوری نیست که به آلبانی امتیاز داده شود

هدف دولت ضعیف آلبانی که بدون داشتن مستندات، سفیر ایران را از تیرانا خارج نمود، باین ترتیب است:
1- همسویی با پاره ای از محافل اروپایی که برای باج دادن به ترامپ این کار را انجام داده اند.
و
2- قطع حمایت احتمالی سفارت ایران از جداشدگان از سازمان رجوی که آمریکا مایل نیست که این جدا شدن ها ساده و راحت بوده و باند رجوی را دچار تلاشی بیشتری بکند و اسرائیل وعربستان نیزدر کنار آمریکا، این درهم ریختگی باند رجوی را بهمراه با منافع ضد بشری شان درمنافات میبیند. باند رجوی که هنوز از سرخوشی این عمل، بیدار نشده ومتوجه نیست که اینگونه حمایت شدن ها ازآنجا که ریشه دراعماق مردم ایران ندارد و بسیار زود میتواند حتی به ضد خود هم تبدیل شود، عاقبت نیکی نخواهد داشت، باز به جنجال پردازی خود دراین مورد دوام میدهد.
رسانه های رجوی درنوشته ی دیگری دراین باره آورده اند:
” اقدام آلبانی یک تک‌نمود نیست بلکه حلقه‌ای در زنجیر‌ه انزوای فزاینده منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم است”.
بله ما دربند 1 اظهار نظرمان باین موضوع اشاره کرده وگفته ایم که بخشی ازاین اقدام درراستای ایران هراسی بوده واقدام یاد شده ی دولت آلبانی دراین راستاست.
اما قضیه بشکلی که اشاره کردیم، از اهمیتی برخوردار نیست که دولت ایران برای آن سرودست بشکند یا هزینه ی درخور توجهی بکند.
من با ضرس قاطع میتوانم بگویم که یک هزارم مشکلات دولت ایران از بود ونبود رجوی ها نیست و کسانی که ازاین حادثه نگران میشوند، خانواده هایی است که عزیزان دربندی در قلعه ی مانز آلبانی دارند وچرا؟
برای اینکه، این دولت دست نشانده وفقیر، درشرایط عادی هم به شهروندان ایرانی اجازه نمیداد که درپای قلعه ی مانز حاضر شده وبا فرزندان خود ملاقات کنند وبا این عمل جدید خود، تعارف را به کنار گذاشته و نشان داده که فعلا مجوزی برای خانواده ها که به ملاقات بروند، صادر نخواهد کرد.
بنابراین ملاحظه میکنید که این کشور کوچک – که اگر گرفتار حوادث طبیعی شود – با همت همین مردم تبریز خودمان، سروسامانی می یابند – دارای آنچنان وجهه ای نیست که بتواند اقدام توانمندی برعلیه ایران بکند ولی درمورد خانواده ها چرا؟
ونیز:
“اکنون پرسشی که خودنمایی می‌کند این است که در شرایطی که رژیم در وضعیت تشدید تحریمها نیاز شدیدی دارد که روابطش با کشورهای مختلف را حفظ بکند چرا ریسک چنین اقدامات تروریستی‌ای را که به تجربه این ماهها اساساً روی سر خودش خراب می‌شود را پشت‌ سر هم به‌جان می‌خرد”؟
دست مریزاد!
جواب خودتان را بخوبی داده اید وزحمت ما را کم کرده اید هموطن:
ازهمین جهت است که این اتهامات نباید متوجه ایرانی باشد که مشکلات زیادی دارد.
شما باطرح این مسئله، تمام ادعاهای خود و شرکای بزرگترتان علیه ایران را نفی کرده اید واگر عقلی داشته باشید، منبعد، ساکت ماندن در این مورد را با صرفه تر میدانسته اید.
نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا