کشورها

آلبانی اسارتگاه سالمندان یا قبرستان زندگان

مریم قجر بیشتر نفرات اسیر در اسارتگاه فرقه رجوی را به قسمت تاریکتر ایدئولوژی فرقه ای سوق می دهد. نفرات اسیر موجود در اسارتگاه این فرقه چند مدار بالاتر از مردگان معمولی مرده اند. اما مردگان به ظاهر زنده در قبرستان اسارتگاه تشکیلات به مردگان فراموش شده ی تاریخ بشری مبدل شده اند. نفرات اسیر در آلبانی برای 20 تا 30 سال و شاید هم بیشتر مرده اند وکسی نمی تواند بر سر قبرشان برود. خودشان هم فراموش کرده اند که روزی متعلق به خانواده و جامعه انسانی بوده اند و بدتر از همه نمی توانند بپذیرند زنده هستند و نمی توانند قبول کنند که اراده دارند. بایستی خودشان هم می دیدند وتصمیمی برای عاقبت خودشان اخذ می کردند.
این مردگان به ظاهر زنده برای فرقه رجوی نواخته اند، خوانده اند، جنگیده اند. چرخ های فرقه را به حرکت در آورده اند. تخت های روان مسعود ومریم رجوی را در صحراهای گرم و خشک سوزان عراق به دوش رنجور خود کشیده اند. آری این صدای سرکوب شدگانی است که باید به گوش جهانیان برسد و جهان خفته و غرق شده در بازیهای ننگین سیاسی مسعود و مریم رجوی را بیدار کند و هشدار دهد که ای مدعیان دموکراسی گوش فرا دهید و ببینید که در نقطه ای از این کره ی خاکی انسانهایی با عواطف پاک انسانی دربند کشیده شده اند و با انواع مغزشویی ها طلسم شده اند و دم بر نمی آورند و هم اکنون نیز درکشوری غریب و دور افتاده کسی در جهان به صدای آنها گوش نمی دهد یا صدای آنها را نمی شنوند و یا اینکه معاملات کثیف سیاسی نمی گذارند صدای آنها شنیده شود.
مدعیان به اصطلاح حقوق بشرنسبت به هرچیزی در ایران اعتراض می کنند ولی متاسفانه با اینکه می بینند تعداد زیادی از انسانهای بیگناه و فریب خورده در این فرقه هرروز به دلیل محدودیت های فراوان در اردوگاه سالمندان فرقه جان خود را از دست می دهند ولی مطلبی را منعکس نمی کنند.
راستی این مریم قجر کی می خواهد از کشتار و خوردن گوشت و خون این افراد نگون بخت در فرقه سیراب شود و چرا این افراد نگون بخت را به حال خودشان رها نمی کند. فرقه برای ایجاد تنش و بهره برداری سیاسی از قربانیان فریب خورده، برای تبلیغات سوء استفاده می کند و آتش زیر خاکستر را شعله ور می کند و این در حالیست که این افراد نمی دانند در واقع فقط خوراک تبلیغات سیاسی فرقه هستند. راستی تا کی باید شاهد مرگ تک تک اسیران این فرقه باشیم؟! یا به دلیل بیماری و یا مرگ های مشکوک در داخل اسارتگاه!
و این تحرکات فرقه دجال در نهایت به فاجعه انسانی می انجامد و نفرات اسیر را در مرگی تدریجی به نابودی می کشانند. عملکرد نادرست سران تشکیلات که خود نیز آگاه به آن هستند همه پلهای پشت سر خود را در ایران خراب کرده اند و روزنه امیدی برای خود در منطقه باقی نگذاشته اند. بنابراین بدنبال ادامه راه استراتژیک فریب کارانه سعی شان بر این خواهد بود که با چهره جدید وبا پاک کردن رد پای گذشته خود و فریب مقامات حقوق بشری ومجامع بین المللی چند صبایی دیگر به بقای فرقه پوسیده خود اضافه کنند. لذا به تمامی نهادهای بین المللی وحقوق بشری نسبت به گذشته این فرقه تروریستی هشدار می دهیم که هنوز این فرقه برای خاموش کردن اعتراض نفرات در فرقه اسیران بیگناه را به شگردهای مختلف حذف می کند چون هدف مجاهدین مانند همیشه دروغ جلوه دادن اخباری است که تاکنون از آنان توسط منابع مستقل وبین المللی گزارش شده است. تاریخی سیاه وخونین که با طلای خالصی که در جیب شبکه های وابسته ومزدبگیر ریخته می شود پاک نخواهد شد. گذشته تاریک وسیاه مجاهدین نه از خاطره ها خواهد رفت ونه می توان آن را فراموش نمود. این سیاهی انبارشده وبا هیچ چراغی به سپیدی تبدیل نخواهد گردید.
پس بنابراین از همه فعالان حقوق بشری تقاضا می کنیم القائات ضد بشری فرقه تروریستی را محکوم کرده واز آنها جلوگیری کنند چون این روند به نابودی یک تراژدی دوباره درکشور آلبانی (ویا به عبارتی اشرف سه) خواهد انجامید.
اکبرزاده

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا