چهل سالگی انقلاب و خرابی کنتور روز شمار سرنگونی

چهل‌سالگی همواره آغاز یک مرحله‌ی جدید در زندگی انسان تلقی می‌شده است. در معارف اسلامی کسی که چهل سال از عمرش گذشته باشد را دارای «کمال عقل» می‌دانند. اکنون عمر انقلاب مردم ایران به کوری چشم دشمنان به چهل رسیده است و وارد پنجمین دهه عمر خود می شود.
تا چند روز ديگر انقلاب اسلامي ايران چهل سالگي خود را جشن مي گيرد. وقتي انقلاب پيروز شد دشمنان قسم خورده نظام روز شماری برای سقوط نصب كردند و با هر اتفاقي كه در بيرون و درون انقلاب مي افتاد، مي گفتند 6 ماه ديگر، يك سال ديگر يا دو سال ديگر سقوط مي كند! اما ماه ها و سال ها گذشت و اين آرزوي ضد انقلاب برآورده نشد.
دشمنان داخلی به کمک آمريكايي ها پس از پيروزي انقلاب، جنگ داخلي راه انداختند، غائله كردستان، خلق عرب، خلق بلوچ و… را به پا كردند. و روز شمار براندازي و سقوط نظام را طرح و راه اندازی و گفتند انقلاب چند روز ديگر سقوط مي كند! اما نشد. بعد از آن غائله اتحاد شوم ليبرال ها و مجاهدین و ملحدين را راه انداختند و با چاشني ترور 17 هزار شهروند مظلوم ايران به ميدان آمدند و گفتند سه ماه يا چهار ماه ديگر نظام سقوط مي كند! اما باز هم نشد.
آمریکایی ها اینبار يك جنگ خارجي نيابتي را به گماشتگي صدام راه انداختند و شانس خود را اینگونه امتحان کردند و مردم غيور و جوانان شجاع كشور را هشت سال گرفتار جنگ تحميلي كردند. وعده های چند ماهه برای سقوط نظام دادند وسپس مجاهدین ، با چاشني عمليات فروغ جاويدان شیپور سقوط را سردادند. عمليات فروغ جاويدان تبديل شد به عمليات غروب جاويدان و باز هم نشد.
مجاهدین، اول مجبور شدند به دشمن بعثي پناهنده شوند و از پشت به ملت خنجر بزنند. بعد هم كه صدام سقوط كرد، به وطن اصلي خود يعني آمريكا، اسرائيل، انگليس و فرانسه رفتند و آنجا روزگار مي گذرانند. فعلاً كارشان برگزاري ميتينگ سالانه است و دق دلي خود را در همين ميتينگ با جيغ عليه ملت ايران و داد عليه ملت هاي جهان و برخي دولت ها كه با ايران همراهي و همگرایي دارند، خالي مي كنند.
يكي از مقامات آمريكايي كه پاي ثابت اين نشست هاست «جان بولتون» صهيونيست است. كثيري از سياستمداران جهان مي دانند كه او جزء شيرين مغزترين ديپلمات هاي آمريكايي است. او در نشست اخير مجاهدین گفته است: «نبايد بگذاريم رژيم ايران چهل سالگي خود را ببيند.» اين گفته بيشتر به يك جوك بي مزه سياسي شبيه است، چرا كه نشان مي دهد هر كاري در اين چهل سال خواستند، انجام دادند و نتيجه اي هم نگرفتند. حالا در اين چند ماه باقي مانده چه غلطي مي خواهند انجام دهند؟ معلوم نيست.
حضور چند چهره سياسي آمريكا به غير از بولتون در اين نشست نشان مي دهد آمريكايي ها در پروژه براندازي نظام همچنان به ترور و تروريسم و دخيل بستن به فرقه تروريستي رجوي فكر مي كنند و نمي توانند آنها را ناديده بگيرند. بالاخره آنها توانايي اين را داشتند كه خون 17 هزار شهروند بي گناه ايراني را به زمين بريزند و قدرت قصابي و خونريزي و خشونت خود را نشان داده اند.
آمريكايي ها اين روزها بيش از هر چيز به دو موضوع در قبال انقلاب اسلامي و ملت ايران فكر مي كنند؛ تهديد و تحريم . آنها حاضر نيستند اين موضوعات را از راهبرد اصلي خود در قبال ملت و دولت ايران حذف كنند. و نشست و جلسه اخیر آنها در کشور لهستان هم برهمین مدار استوار بود.
آنها چهل سال فريب مجاهدین را خوردند. مجاهدین هم چهل سال در خط آمريكا حركت كردند و نتيجه نگرفتند. امروز بايد روزشماره براندازي را با بازه زماني چهل سال ديگر تنظيم كنند.
بايد خدا را شاکر باشیم كه در اتاق فكر براندازي ايران در واشنگتن، پاريس و لندن عده ای نشسته اند و با چهل سال برنامه ريزي واهي در برابر مقدس ترين انقلاب در جهان و بزرگ ترين دموكراسي دنيا و در منطقه يعني ايران قرار گرفتند و هر چه هزينه و تلاش كردند، كمتر نتيجه گرفتند. آنها در اين چهل سال گرفتار فريب كساني شدند كه احمق تر از خودشان بوده و هستند.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.