تلاشهای ضد جداشده ها

لطفا اسامی مزدوران بعدی در اشرف 3 را اعلام کنید

درخواستی از مریم رجوی
فرقه بی هویت رجوی درادامه مزخرف بافی و در منتهای ناتوانی و ورشکستگی تشکیلاتی و بن بست سیاسی یکبار دیگر عمق سوزش خود را از افشاگری های علی هاجری یکی دیگر از اعضای از بندرسته، در سایت رسوای رجوی (ایران افشاگر) به نمایش گذاشت. این سایت در مطلبی تحت عنوان علی هاجری اسیر جنگی سابق و از شبکه مزدوران اطلاعات در آلبانی نوشته است:”علی هاجری از اسیران جنگی اردوگاه اسرای جنک 8ساله ایران وعراق که توسط سازمان ازاد شده ودر سال 1992 بعد از ثبت در لیست کال صلیب سرخ به ارتش ازادیبخش پیوست. او بعد از ورود به البانی توان ماندن در مسیر مبارزه را نداشت و با وصل به سفارت رژیم مسیرخیانت را برگزید.”
این مطالب کپی برداری شده البته از نوع ناشیانه اش از دیگر مطالبی است که در مورد دیگر اعضای جداشده بکار گرفته شده است. سوالی که دراینجا مطرح است اینکه علی هاجری نزدیک به یکسال است که از این فرقه جداشده است ولی چرا و اینقدر با تاخیر سرکردگان فرقه از رابطه او با سفارت اطلاع پیدا کرده اند؟! واقعیت این است که عضو جداشده تا زمانیکه بعداز جدایی سیاست سکوت ومماشات را اتخاذ می کند وچشم برروی تمامی خیانت های سران و واقعیت های درون تشکیلات می بندد، گرد مزدوری براو نمی نشیند و حتی با دادن کمک های مالی تشویق به جاسوسی و خبرچینی در میان دیگر جداشدگان می گردد. ولی از نقطه ای که وجدان و ضمیر خفته او بیدار میشود و دیگر سکوت و مماشات در قبال خیانت های سران فرقه را برنمی تابد و حاضر نیست زیر پرچم و چتر حمایتی جنایتکارانی همانند جان بولتن و جلادان آدم کش سعودی به حیات خفیف خائنانه ادامه دهد، به یکباره مزدور وزارت و سفارت میشود. مجاهد انقلاب کرده مریمی وبازگشت ناپذیر ومجاهد صدیق به یکباره به مزدور تغیر ماهیت میدهد.
براستی چند نفردر مقر اشرف سه هستند که درحال و شرایط دگردیسی وعبور از پروسه مجاهد مریمی به بریده مزدوری هستند. خانم مریم رجوی می تواند شفاف اعلام کند درمقراشرف سه، چندنفر بریده مزدور و وزارت اطلاعاتی نیستند؟ وچند نفر دیگر درشرف بریده مزدور شدن هستند! اخر یکبار تکلیف خودتان را مشخص کنید.
روزگاری مارک بریده مزدوری به اعضای کم سابقه اعلام میشد اکنون دامنه ان به اعضایی باسابقه 28سال به بالا رسیده است. شک نکنید اگر این روند ادامه پیدا کند دراینده ای نزدیک نوبت به بریده مزدورانی از قبیل مهدی ابریشم چی، عباس داوری و مهدی براعی هم خواهد رسید. نکته چندش اور دراین اطلاعیه ها موضوع اسیرجنگی است که برای تحقیر این اعضای جداشده بکار گرفته شود. مریم رجوی وقاحت و بیشرمی را از حد گذرانده است. اسیرجنگی بودن نشانه تحقیر نیست بلکه تماما افتخار و شرف است. انسانهایی که درعنفوان جوانی و در منتهای غیرت و شرف برای دفاع از ناموس خاک و وطن سلاح بدست گرفتند تا خاک وطن را از لوث وجود دشمن پاک کنند درست درزمانی که رجوی درجبهه مقابل ودرصف ارتش صدام برعلیه مردمش می جنگید و دستش بخون مردم ایران و سربازان دلیرش اغشته بود. مزدور دشمن باید شرم کند واحساس حقارت کند نه اسیراز جان گذشته!
ترفند دجالانه دیگری که رجوی صفتان دراین بیانیه ها بکارگرفته اند منت گذاشتن برسر اعضایی است که فبلا در اردوگاههای صدام بوده اند و گویی انها را از این اسارتگاهها ازاد کرده اند درحالیکه واقعیت این است که انها بامراجعه به اردوگاهها به اسیران جنگ قول داده بودند که انها را بعداز انتقال از اردوگاه به ایران و اروپا اعزام می کنند و بدین وسیله شرایط اسارت انها را درپادگان اشرف فراهم کردند. یعنی انها را از چاله به چاه انداختند.دراردوگاه اسیران حداقل این حق را داشتند که هراز چند گاهی برای خانواده هایشان نامه ای بفرستند واحوال انها را جویا شوند ویا بامقامات صلیب سرخ دیدار کنند و از رفتار زندانبانان اردوگاه گله وشکایتی داشته باشند ولی دراسارتگاه اشرف که از تمامی ازادی های اجتماعی محروم شدند وحق هرگونه انتخابی از انها سلب گردید. به این می گویید ازادی؟ واقعیت این است که باگذشت سالیان وهرچه بارزترشدن مناسبات فرقه ای مجاهدین خلق وخروج دهها نفراز اعضای سابق به دنیای ازاد ولمس واقعیت ها دیگر کسی پشیزی برای این مزخرفات ارزش قائل نیست و استفاده ابزاری و تکراری و بی محتوا هرچه بیشتر رجوی ها را در انظار خوار و بی ارزش می سازد. سوال اساسی هرناظر بی طرف از سرکردگان این فرقه ومشخصا مریم رجوی این است که دراین سازمان چند نفر مزدور نیستند؟
اکرامی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا