عملکرد سازمان مجاهدین خلق

رجوی چون به خلوت می رود آن کار دیگر…!

رجوی بعد از فرار از ایران به واقع به خلوت خود رفت و به کار دیگر مشغول شد! چون وقتی عملکردهای سازمان را مورد بررسی قرار می دهیم در می یابیم که رجوی تروریست چگونه و گام به گام ارباب جدیدی برای خود انتخاب نمود تا در مسیر سرسپردگی گامی فراتر نهاده باشد و شاهد بودیم که چگونه اعضای خود را در خدمت یکی از لشکرهای ارتش عراق در آورد تا مانع فروپاشی حکومت وی شود و در راستای جنگ عراق علیه ایران به مهره های خوبی برای خیانت تبدیل شدند. اما این خوش خدمتی زیاد به طول نکشید و بعد از سرنگونی صدام چون رجوی تروریست همیشه به ارباب جدیدی نیاز داشت به خدمت امپریالیسم در آمد تا خیالش از بابت سرنگونی ارباب جدیدش راحت باشد چون می دانست با آویزان شدن به غرب است که می تواند به حیات خائنانه خود ادامه دهد. رجوی تروریست بعد از سرنگونی صدام به خلوت همیشگی خود رفت تا دیگر جوابگوی اعمال ضد انقلابی خود چه در زمان شاه و چه در زمان همکاری با دشمن مردم ایران و اینکه چرا تعداد زیادی از اعضای نگون بخت سازمان به خاطر خود خواهی وی جانشان را از دست دادند نشود. البته به خلوت رفتن رجوی بعد از افشاگری اعضای شورای رهبری سازمان مشخص شد که به چه کار کثیفی مشغول بوده است.
رجوی زن باره برای خوب جلوه دادن خود و برای رفتن به خلوت زن سومش را به کار گرفت تا بتواند مهر تاییدی بر کارهای کثیفش بزند. اکنون رجوی شیاد به فکر این افتاده که زن سومش را به جلو فرستاده تا با خوش رقصی و لوس کردن خود و دادن شعارهای بی محتوا و غرب پسند وجهه ای برای سازمان در گل مانده اش بخرد تا دیگر کسی از وی سئوال نکند که عقبه سازمان در انجام کارهای کثیف چه بوده است و به قول رجوی حقه باز عنوان می کرد کسی از پیروز سئوال نمی کند که گذشته اش چه بوده است و به همین خاطر اکنون مریم قجر سعی می کند خودش را همکاره سازمان نشان دهد ولی چیزی که در مناسبات شاهدش بودیم سازمان بدون مسعود نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و مسئولین فرقه هم با اسم وی سعی می کنند به فریبکاری و نگهداشتن افراد ادامه دهند.
رجوی تروریست وقتی به خلوت می رود آن کار دیگر می کند و سعی می کند طوری جلوه دهد که مشغول برنامه ریزی برای براندازی است ولی چیزی که نمود دارد او این کاره نیست و به خاطر ترس و پاسخگو بودن به زیر علم غرب رفته است.
اکنون مریم قجر برای فریبکاری و جلوگیری از فروپاشی تشکیلات سعی نموده با انجام نشست های مختلف به مغزشویی اعضای نگون بخت ادامه دهد تا مبادا کسی جرات سئوال کردن از رجوی مبنی بر اینکه چرا به خلوت رفته را نداشته باشد و در ثانی این ذهنیت را در ذهن افراد ایجاد نماید که سال 98 سال سرنگونی مورد ادعایی مریم قجر خواهد بود چون از یک طرف زیر تحریم غرب قرار دارد و از طرفی با دامن زدن به اعتراضات داخلی می توان به براندازی نظام ایران دست یافت.
چیزی که در ذهن کودن مریم قجر نمی گنجد اگر قرار بود حکومت کشوری با تحریم و فشار غرب سرنگون می شد تا حالا می باید شاهد سرنگونی تعداد زیادی از حکومت ها بودیم ولی از آنجایی که مریم قجر و شوهر به خلوت رفته اش به فکر حیات ننگین خود می باشند قدرت درک شرایط را نداشته و فقط نوک دماغ خود را می بینند.
اکنون مریم قجر هر چقدر می خواهد در نبود شوهر دومش یعنی رجوی خودش را برای سناتورهای از دور خارج شده غربی لوس کند و برای آنان دم تکان دهد ولی ما به خوبی می دانیم که وقتی رجوی تروریست به خلوت رفت به فکر زن باره گی و معامله با غرب بوده است تا خودش را معصوم از هر گناهی نشان دهد ولی هر روز که می گذرد ابعاد خیانت و جنایت فرقه رجوی خودش را نشان می دهد که تا کجا سر در آخور غرب دارد.
هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا