عملکرد سازمان مجاهدین خلق

نگاهی به برنامه 10 ماده ای مریم رجوی، از شعار تا عمل

مریم قجر عضدانلو ملقب به مریم رجوی همسر سوم مسعود رجوی مفقود شده – محوریت یک فرقه ستیزه جوی تمامیت خواه را درکسب قدرت به هرقیمت در مزدوری و وطن فروشی تمام وکمال وبی هیچ قید وشرطی به دشمنان مردم ایران خاصه آمریکا وآل سعود آویخته وآویزان کرده است، دجالانه وعوامفریبانه دربرنامه 10 ماده ای خود مدعی کثرت گرایی شامل آزادی احزاب واجتماعات، آزادیهای فردی، آزادی بیان، آزادی کامل رسانه ها ودسترسی بی قیدوشرط همگان به فضای مجازی مبتنی بر یک نگرش فلسفه سیاسی برآمده ازمکتب پلورالیسم شده است که به اصطلاح میخواهد درایران آینده جاری وساری کند که بسیارمضحک ومسخره می نماید چرا که مبانی گسترده مکتب پلورالیسم ازبنیان واساس با ماهییت ذاتی وماهوی فرقه واپسگرا و متحجر رجوی در تعارض و تضاد مطلق است.
برای روشن شدن بحث کافی است مریم رجوی پاسخگوی چند سوال باشد که روشنگر شعار تا عمل مواضع فریبنده ایشان خواهد بود.
– مابعد انقلاب ضد سلطنتی ومهیا شدن فضای بازسیاسی وآزادی بیان واجتماعات و رسانه ها، چرا مداوما درپی بهانه واغتشاش ودرگیری وخونریزی وتوسل به زوراسلحه شده است ودریک دوره کوتاه مرتکب جنایات وحشیانه وبه شهادت رساندن بالغ بر12 هزارانسان بیدفاع وبیگناه شده است!؟
– مابعد متواری شدن مسعود رجوی به فرانسه وتشکیل شورای ملی مقاومت با نیت کثرت گرایی که اعضای زیادی ازگروهها وتشکل های مختلف ازجمله شخصیتهای سیاسی را با دادن وعده سرنگونی 6 ماه رژیم ایران گردهم آورده بود، چرا یکی پس ازدیگری بواسطه اعمال دیکتاتوری وخودمحوری مسعود رجوی، ازاتحاد گریختند وصف نامیمون شورای ملی مقاومت را گسستند ودنبال زندگی خود رفتند!؟
– بدنبال اعلام همردیفی خودت با مسعود رجوی که شروع یک پروژه اعمال بگیروببند وتصفیه درونی با دیگر رغیبان مسعود رجوی را رقم زد، آیا به دلخواه وبا اختیار و آزادی بود که تصمیم گرفتید با طلاق گرفتن ازهمسرت مهدی ابریشم چی وبا ازهم پاشیدن کانون خانواده به عقد غیرشرعی مسعود رجوی دربیایید!؟
– ایا با تشکیل دادگاه گسترده علیه ناراضیان درون تشکیلاتی درفرانسه خاصه صدورحکم اعدام علی زرکش درموضع نفردوم سازمان تان، نشان ازآن ندارد که آزادی بیان وانتقاد وعدم رضایت دردستگاه فکری تان بی معنا وتهی ازمحتوی است!؟
– آیا ازدواج وطلاق اجبای وتشکیلاتی نشان ازآزادی فردی دارد!؟
– آیا وجود زندان و بگیروببند واعمال شکنجه ناراضیان درمقراصلی تان درفرانسه درتعارض با دمکراسی وآزادی نیست!؟
– آیا نشست های سرکوبگرانه با عناوین طعمه، دیگ و…وجلسات به اصطلاح عملیات جاری وغسل هفتگی وکتکاری اعضای ناراضی تا سرحد مرگ وبکاربستن انواع تهمت وافترا تهوع آوردردستگاه آزادی ودمکراسی قابل بیان وتعریف است!؟
– خیانت درحق خانواده های مزدوج وطلاق وجدایی واعزام اجباری کودکان آنان به خارج ازعراق درتعارض با برنامه 10 ماده ای کذایی تان نیست!؟
– راستی خودکشی های گسترده اعضای ناراضی را دردستگاه مکتب پلورالیسم چگونه ارزیابی میکنید!؟
– سربه نیست کردن اعضای ناراضی درعراق وآلبانی را چطور!؟
– ممنوع بودن محفل های دونفره وچندنفره را چطور!؟
– آیا از رسانه و تلویزیون وتلفن وفضای مجازی دردستگاه سرکوبگر شما خبری است و برای تمام اعضا در دسترس است!؟
– آیا اعضای سازمان تان با خانواده هایشان درارتباط هستند وگفت وشنود ودستکم تماس تلفنی دارند!؟
– ضرب وشتم وسرکوب وتهمت وافترا ناجوانمردانه خانواده های دردمند وچشم انتظارمتحصن درچهارضلع اسارتگاه اشرف مضمحل شده را چگونه پاسخ میدهید!؟
– راستی نکند مقر49 با رقص رهایی شبانه مسعود رجوی با خانم های شورای رهبری را فراموش کرده اید!؟
– راستی هم اکنون بالغ بر دو هزار اسیر در بند زندان مانز آلبانی بدون دسترسی به حداقل های آزادی مندرج درمنشورملل متحد که با انواع بیماریهای مزمن و مرگ آور دست و پنجه نرم میکنند، چه پاسخی دارید!؟
– ساعتی قبل با مادری دردمند وچشم انتظارکه با زبان روزه درماه مبارک رمضان ازدوردست ترین روستای گیلان به ملاقاتم آمده بود تا خبری ازدخترش بگیرد که 37 سال ازایشان بی اطلاع و بیخبر است، چه پاسخی دارید!؟
ودهها وصدها سوال بی پاسخ دیگرکه گریبانش هستید ولاجرم روزی می بایست پاسخگویش باشید.
شرم وحیا وخجالت هم حدی دارد خانم مریم رجوی……..
پوراحمد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا