کشورها

از اینکه مانع تجمع تروریست ها شدید سپاسگزاریم

نامه شماری ازخانواده های چشم انتظار گیلک به رئیس جمهور فرانسه

با تقدیم احترام خدمت گرامی امانوئل مکرون رئیس جمهورفرانسه
ابتدا به ساکن بخاطر ممانعت شما ودولت فرانسه از اجتماع گروه تروریستی رجوی که قرار بود در17 ژوئن همچون 15 سال گذشته در ویلپنت پاریس به نمایش گذاشته شود، ممنون ومتشکریم وشادمانیم که درپس مقابله با تنش های جنبش ضدسرمایه داری درون خانه، نیم نگاهی هم به کانون تروریسم درقلب فرانسه ازجانب یک گروه سکت وترویستی علیه مردمان ایران زمین داشته اید ولیکن میخواهیم بگوییم که اقدام شما علیه فرقه مذکورخیلی کم بوده ومی بایست ابعاد بیشتری بخود بگیرد.
خوب است بدانید که ما شماری ازخانواده های رنجدیده از ظلم وجور رجوی هستیم؛ دردمند وچشم انتظار.
نه یکماه ویکسال بل سالیان بسیارمتمادی است و بعضا تعدادی ازما نزدیک به 40 سال است که نگران از حضوراجباری عزیزان اسیرخود در یک فرقه خطرناک و تبهکار، از آنان بی خبر و بی اطلاع هستیم و ضرر و زیان زیادی دیده ایم.
شما خود بالغ بر33 هفته است که با یک تنش و چالش همگانی مردمی درقلب فرانسه مواجهید که اخباررسیده حاکی ازآن دارد که تحمل وپذیرش آنان وخواسته هایشان، برایتان صعب وسخت بوده! طوریکه سرکوب شان نیز برایتان هزینه آور بوده است.
حال درنظر بگیرید مقر اصلی یک فرقه تروریستی ضد ایرانی به محوریت مریم قجرعضدانلو ملقب به رجوی درمنطقه اورسوراواز فرانسه دایر است و از آنجا به اعمال تروریسم علیه ملت ایران وبه اسارت نگهداشتن عزایزانمان درفرانسه وسایرکشورهای اروپایی خاصه درکشورآلبانی مشغول است وخود آزادانه ازکشورمطبوع شما به جهت اعمال فشارومغزشویی نیروهای ناراضی در زندان مانزبه آلبانی سفرمیکند ومطابق داده ها هم اکنون درکشورآلبانی بسرمی برد وبه سرکوب وحشیانه نیروهای ناراضی سرگرم است.
یگانه درخواست مشروع وبحق ما ازشما این است که به حضورمریم رجوی درکشورتان دراسرع وقت خاتمه دهید.
کسی که به اتفاق همسر مفقودالاثرخود کارنامه سیاهی درایران داشته وتحت تعقیب مراجع قضایی ایران قراردارد چرا که دستکم 17000 ازمردمان کشورمان را ناجوانمردانه به کام مرگ فرستاده است وازجنایتکاران جنگی به حساب می آید.
شماری ازخانواده های دردمند وچشم انتظارگیلک – ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا