کشورها

چرا اعضای مستقر در آلبانی را برای راهپیمایی نبردند؟!

اخبار دریافتی حاکی ازآن است که فرقه تروریستی رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق با مقوله مساله داری و ریزش نیرو بشدت درگیراست و از بحران لاینحل مذکوردرعذاب است ورنج میبرد و برای خروج ازاین مهلکه به اقدامات نامتعارف متوسل میشود. ازجمله فشارمضاعف روحی و روانی وحتی فیزیکی را روی اعضای ناراضی اعمال میکند که این رویه با دستورمستقیم شخص مریم رجوی جریان پیدا کرده است.
آقای” الف – ر” ازاعضای ناراضی زندان مانز درجدیدترین پیام خود به آقای پوراحمد اظهارمیدارد:
” آقای پوراحمد حقیقت میخواستم باهاتون تماس بگیرم وجدید ترین اخبار و وقایع اینجا رو بهتون بگم ولی ترس واسترس امانم نمیدهد.نمیدونم ازکجا داشتن موبایل من لو رفت و بگوش مسئولین رسید. هنوزم البته مطمئن نیستم شاید برای رفع ابهام خودشون و رودست زدن منو صدا کردن. هرچه فشارآوردن که موبایل دارم زیر بار نرفتم و انکارکردم.آخه داشتن موبایل دزدکی امری عادی شده است وازکنترل شون خارج شده وخیلیها موبایل دارن سوای ازاونایی که درموضع مسئول وجاسوس هستن وتشکیلات به اونا موبایل دادن تا زودی موارد مدنظرشون رو خاصه که تو شهرازجداشده ها می بینن، گزارش کنن.
ازیک هفته قبل ازداستان 17 ژوئن ونمایشهایی که با دوز و کلک و گسیل داشتن خارجیها با صرف هزینه هنگفت راه انداختن، فشاروکنترل درون تشکیلاتی شروع شد وتاکنون هم بطورفزاینده ای ادامه دارد. توجلسات کوچکتر بچه ها به تمسخر ازمسولین می پرسیدند مگه به ماها اعتماد ندارین خب چرا ماها را هم برای مشارکت در راهپیماییها به بروکسل وسوئد والمان وامریکا نمی برید!؟
ازقبل وبعد نمایش مذکورخیلیها اعلام جدایی کردن وسریع اونا رو ازما جداکردن و برای برخورد وتعیین تکلیف قرنطینه کردن. اساس تعیین تکلیف هم اینه که ازشون میخوان حالا که میخواین ازنزد ما برین بیرون خب برین دنبال زندگی تون فقط علیه ما افشاگری نکنین، درعوض هرکمکی که ازدستمون بربیاد بهتون میکنیم حتی مسایل حقوقی تون رو حل میکنیم وبه هرکشور اروپایی خواستین می فرستیمتون.مادامی هم که اینجا هستین هوادار و پناهنده ما باشین وخط ما را پیش ببرین ومطلقا نگران پول نباشین.
آقای پوراحمد خدمت تون عرض کنم که منظورشون ازاینکه میگن خط ما را پیش ببرین اینکه مزدوری شونو بکنن وازکاروفعالیت جداشده های مقیم آلبانی گزارش بگیرن وبدن. خیلی شرم داره واقعا.
واقعا من دارم شاخ درمیارم. روزی بود روزگاری که جدایی وخروج ازسازمان مرزسرخ بود. ازدواج مرزسرخ بود درحالیکه الان اصلن اینطورنیست چرا که درتوان شون نیست که بخوان جلودارریزش آدما باشن.
فقط حرف شون ودرخواست شون ازاعضای ناراضی وجداشده ها این است که علیه فرقه فعالیت نکنن ودرعوض ازهرنوع کمکی درحق شون مضایقه نمی کنن. مشکلات اداری ومالی اینجا برای جداشده ها خیلی زیاد است بطورخاص وقتی سازمان رمسا ازاینجا رفت وازحقوق هم برای جداشده ها خبری نیست زندگی کردن بدون کارودستمزد برای آنان خیلی سخت شده ولذا یکسری ونه همه شون تن به خواسته کثیف سازمان میدن وکماکان ازاونا ماهانه مستمری میگیرن ودرعوض همکاری میکنن.
جالبه بدونین که مهمترین چالش یکی دوهفته اخیراین بود که درجلسه خود مریم رجوی دونفربلند شدن واعتراض کردن به بی آیندگی سازمان وخودشون واینکه وعده وعید و شعارسرنگونی کشک است والکی دارین با عمرما بازی می کنین. نمی دونین گماشته های مریم وحشیانه آنهم توجمع بزرگ ریختن سرشون وحسابی کتکشون زدن طوریکه یکی ازاونا میخواست توآسایشگاه خودکشی بکنه که فهمیدن وجلودارش شدن.البته بنده خدا کارش اشتباه بود خودکشی یعنی چه. چرا که بعد خودکشی سازمان اونوشهید ومجاهد بی بدیل وقهرمان معرفی میکنن وازخونش خط خودشونو پیش میبرن.
اخرش هم بهتون بگم مساله داری وریزش خیلی شیوع پیدا کرده. مناسباتی نمونده، کلا ازهم پاشیده است وصرفا با تهدید وتطمیع دارن آدما روحفظ میکنن.
می بینین آخروعاقبت اینا رو. جریانی که حق نبوده ازاول وما فریب شونو خوردیم و زندگی وجوانی مونو ریختیم به پاشون متاسفانه. الان هم انگاری نه راه پیش دارن ونه راه پس. انگاری تقدیراینگونه رقم خورده که آلبانی ایستگاه آخراینا باشه وهمینجا دورازوطن خاتمه پیدا کنن.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا