عملکرد سازمان مجاهدین خلق

پیام دریافتی از زندان اشرف 3

آقای” الف – ر” از اعضای ناراضی و مرتبط با آقای پوراحمد در گزارش جدید خود از یگان سایبری فرقه در آلبانی پرده برمیدارد و میگوید:
” آقای پوراحمد دیگه چند سال ما باید فریب رجویها را بخوریم ودم برنیاوریم. مابعد 40 سال دوز و دغل ودروغ مبنی براتخاذ استراتژی و راه کارسرنگونی فقط عمروجوانی مان به بطالت گذشت وخیری ازدنیا ندیدیم.
ازصبح علی الطلوع تا نیمه شب داریم دورخودمان می چرخیم وکشک و باد هوا می شنویم.
هرچند با داده ها والقائات فکری و مغزشویی درعراق درکنارمرزایران بوی وطن به مشام میرسید ولی اینجا با فرسنگها دوری ازایران اصلا دل خوشی نداریم وهمش افسرده وپژمرده هستیم و از بس اباطیل و خزعبلات تحویل ما میدهند دیگه خسته شدیم. جوان هم که نیستیم امید و آرزویی داشته باشیم. همه امید وآرزوهایمان پنبه شده است وهمه پیر و پاتال شده ایم.
خوب است یک مقدارازصحبتهای مسئول اول زهرا مریخی درآغازتشکیل به اصطلاح یگان سایبری نشخوارکرد را براتون نقل کنم.این خانم که زیاد هم مریم رجوی تحویلش نمیگیرد وهمش رو مژگان پارسایی زوم میکند و اونو توجمع برجسته میکند ؛ برامون گفت” ببینید بچه ها با وجود کانون های شورشی درداخل کشورما یک حلقه مفقوده داشتیم ونتونستیم ازاعتراضات وشورشها درایران که به پشتوانه یگانهای شورشی صورت میگرفت ومیگیرد به نحو احسن درراستای سرنگونی بهره برداری کنیم. خب کانون های شورشی درداخل کشوربخودی خود که تاثیرگزار نیستند و نخواهند بود الا اینکه خارج از مرز سخنگو داشته باشد و اون سخنگو نه سلطنت طلبها بلکه باید خودمان باشیم واینجا بود که ضرورت تشکیل یگان سایبری پیش آمد وحقیقت عقل مان هم قد نمی داد خود خواهرمریم دررفت وآمد به آلبانی با ما دعوی کرد و تشرزد که چرا ول معطلید. چرا روزبروز آمار بریدگی و ریزش دارد زیاد میشود. خب معلوم است بچه ها بیکارهستند. کار یدی و مکانیکی که تمام عمر نیست و روزی تمام میشود الان اشرف 3 هم با دستان همین بچه ها ساخته شده است وجا دارد بچه ها بنشینند پشت کامپیوتر و اینطوری تا خانه های مردم نفوذ کنند ومطمئن باشید که امرسرنگونی حتما با یگانهای شورشی وسایبری بزودی زود محقق خواهد شد!”
آقای پوراحمد می بینید این چرندیات روکه تحویل ما میدهند تا چند صباح دیگر دور از وطن وخانه وخانواده روزگار بگذرانیم والکی دلخوش باشیم ؟!
راستی یک آمارهم ازیگان سایبری بهتون بدم. با وجود تمام زور زدنهایشان تاکنون نزدیک به 1000 نفررو تونستند پشت کامپیوتر بنشونند و یکسری را که قبول نداشتند فاکتورگرفتند ویکسری هم که خیلی پیروپاتال هستند واصلا حال وحوصله کامپیوتر ندارند و خیلیهاشون هم که کار با کامپیوتررا بلد نیستند. همین تعداد هم خیلیهاشون با کامپیوتربازی بازی میکنند ومواردی بود که رد فک و فامیلهاشونو گرفتند وارتباط شونو برقرارکردند که حسابی تشکیلات بهم ریخت ومواخذه شدند. خلاصه اینکه بهتون بگم که یگان سایبری هم کشک است وکاربردی نیست وصرفا برای دلخوش کردن ادمها هست تا یک جورهایی نگهشون دارند تا به خیل بریدگان نپیوندند.”
فعلا خداحافظ
تنظیم گزارش : علی نیاکی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا