مسعود رجوی

رجوی خود را زنده به گور کرد

رجوی برمرکب باطل نشست ودرسرای پشیمانی فرود آمد

این جمله وسخن از امام حسن عسگری است که می گوید : هرکه برمرکب باطل نشیند درسرای پشیمانی فرودش آورد.

اخیرأ رئیس جمهور کشور آلبانی از کمپ موسوم به اشرف 3 یاهمان اسارتگاه سالمندان مجاهد سابق بازدید نموده ودرهمین رابطه مریم رجوی داعشی از مهمان نوازی او وکشورش تشکرکرد وخود واسیران را رزمندگان آزادی معرفی کرده وگفته ملت ایران این لطف را فراموش نمی کنند.

دقیقأ در سال 1365 موقعی که رجوی اولین ملاقات خود را با صدام حسین دیکتاتور عراق که درحال جنگ با ایران بود را انجام داد،همین حرفها را زد وگفت مهمان نوازی شخص رئیس جمهور ودولت عراق از رزمندگان آزادی را فراموش نمی کنیم ورجوی اضافه کرد در آینده ی ایران وعراق ما مرزهای جغرافیایی ونقشه ای را در سایه این دوستی عمیق در درجه دوم به رسمیت می شناسیم!!

این دو رویکرد در فاصله 33 سال از اولین انحراف مجاهدین بطور رسمأ وعیان در سوار شدن بر مرکب خیانت وباطل بود که اکنون سراز آلبانی ودر خدمت سیاست ها واهداف امریکا واسرائیل وبرخی شیخ های شیرده در آمده وبا تغییر سیاست ومنافع آنها رجوی هم بایستی با ساز آنها برقصد .

سرای پشیمانی رجوی آن است که در خدمت گذاری وخیانت بی مرز برای صدام کار به جایی رسانید که در سقوط صدام او هم مرد. آنقدر منفور وبی مقدار شده بود که از فرط خجالت وپشیمانی مجبور شده که مدت 16 سال خود را زنده به گور کند.

در ادامه این سوار شدن برمرکب باطل نوبت به مریم رجوی رسید که او سوار برسه مرکب باطل امپریالیزم – صهیونیزم – وهابیزم عربستان شد.

در ته داستان وقتی هرکدام استفاده ابزاری خود را ازاو ببرند مثل دستمال استفاده شده ، این عجوزه را به کناری پرت خواهند کرد وتا ببینیم سرای خفت وپشیمانی مریم داعشی چطور رقم خواهد خورد.

قطعأ سرای پشیمانی وآبروریزی مریم هم از 33 سال پیش در بغداد شروع شده ودر آینده نزدیک به آخرخط خواهد رسید.

رجوی با گم و گور نمودن خود و مرگ مرموزش دقیقأ خط وتجربه روزهای آخر هیتلر را تکرار نمود  ومریم هم از این قائده مستثنی نخواهد بود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا