با دستور ممنوعیت هرگونه تردد به اردوگاه اشرف، نظامیان عراقی به منطقه اردوگاه اشرف اعزام شدند

 با دستور ممنوعیت هرگونه تردد به اردوگاه اشرف، نظامیان عراقی به منطقه اردوگاه اشرف اعزام شدند
محسن الجابری، خبرگزاری براثا، هشتم ژوئیه 2007

نخستوزیر عراق به عدنان الدلیمی و صالح المطلک (المطلق) هشدار داد در صورتی که در کنفرانس سازمان مجاهدین خلق که قرار است برای حمایت از این سازمان در اردوگاه اشرف برگزار شود شرکت کنند، دستگیر خواهند شد.
منابع خبری تأکید کردند که این تهدید شامل تمام کسانی میشود که در این کنفرانس شرکت کنند.
همزمان با اعلام این هشدار، گروهی از نظامیان عراقی به منطقهی اردوگاه گروه تروریستی مجاهدین اعزام گردیدهاند تا در صورتی که الدلیمی و المطلک و یا هر عراقی دیگری وارد این اردوگاه نظامی شود، تحت عنوان مقابله با جرایم مشهود و بهدلیل همکاری آنان با عناصر تروریستی، آنان را بازداشت کنند.
این تهدید بهدنبال پیگیریهای پارلمان عراق و فراکسیون ائتلاف یکپارچهی عراق و در راستای اخراج مجاهدین خلق از این کشور صورت میپذیرد.
سازمان مزبور پروندههای تروریستی زیادی در سطح محلی و بینالمللی دارد.
گزارشها حکایت از آن دارد که امریکاییها نیز به خواستهی دولت عراق تن داده و تردد افراد به داخل یا خارج از اردوگاه اشرف که تحت حفاظت نیروهای امریکایی است را ممنوع کردهاند.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن