مجاهدین، كارت سوخته بازيگران پليد در عراق

مجاهدین، كارت سوخته بازيگران پليد در عراق
ایرنا

وضعيتي كه گروه مجاهدین درعراق پيدا كرده، بدترين سرنوشتي است كه براي يك گروه تروريستي مي‌توان تصور كرد.
سران اين گروه در عراق به آنچنان فلاكتي رسيده‌اند كه حاضرند تنها براي ادامه حيات خود به هر ذلتي تن دهند و با هر فرصت طلبي كه در صدد بهره برداري از آنها است همپيمان شوند تا شايد بتوانند چند صباحي ادامه حيات دهند.
درحالي كه بسياري از اعضاء زمين‌گير اين گروه به اكراه ناچار به ماندن در عراق شده‌اند اما بازيگران پليدي كه درصدد فعال كردن كارت سوخته مجاهدین هستند فرصت آزادي عمل و تصميم‌گيري را از آنها گرفته‌اند.
منابع موثق كه خواستند نامشان برده نشود به خبرنگار ايرنا دربغداد گفتند كه بسياري ازاعضاء پشيمان اين گروه كه اكنون در اردوگاه موسوم به اشرف در شهرستان خالص از توابع استان دياله درشمال شرقي بغداد مستقر شده‌اند خواستار جدايي از اين گروه تروريستي هستند.
به گفته اين منابع ، افراد مزبور كه به نام نيروهاي ارتش آزاديبخش شناخته مي‌شوند اغلب جواناني هستند كه پيش از سقوط رژيم صدام، فريب وعده- هاي اين گروه را خورده و اكنون كه طعم فلاكت و ذلت را چشيده‌اند ، خواستار جدايي از آن مي‌باشند.
اين منابع اضافه ‌كردندكه اين اعضاي فريب خورده و نادم كه اغلب نيز مرتكب جنايتي نشده‌اند خواهان بازگشت به ميهن خويش وآغوش خانواده‌هايشان يا كشور ديگر هستند اما سران گروه با جدايي آنها مخالفت مي‌كنند.
در سال‌هاي اخير تعدادي از اين اعضاء به صورت مخفيانه از اردوگاه مزبور فرار كرده و به ميهن خويش، ايران بازگشته‌اند.
در سال ‪ ۲۰۰۳‬ميلادي كه رژيم صدام سقوط كرد، بسياري ازاعضاي سرخورده این گروه عليه سران خود دست به اعتراض زدند و خواستار بازگشت به كشورشان وجدايي از گروه مزبور شدند.
اعتراض‌هاي اين افراد به درگيري و زد و خورد در داخل پادگان اشرف منجر شد كه در نهايت با دخالت نيروهاي آمريكايي و سركوب اعتراض‌كنندگان و حبس تعدادي از آنها اين اعتراضها سركوب شد.
تعدادي از خانواده‌هاي اين افراد در همين سال به عراق آمدند و در مقابل اردوگاه اشرف پادگان اصلي مجاهدین تحصن كردند وخواستار آزادي فرزندان خود از دست سران اين گروه و نيروهاي آمريكايي شدند.
باوجودي كه بسياري از افراد در همين ديدار خواستار بازگشت به خانواده هاي خود شدند اما با دستور سران اين گروه نيروهاي آمريكايي مانع بازگشتشان شدند.
براساس گزارش‌ها تعداد اين اعضاء در اردوگاه اشرف به حدود سه هزارو ‪۴۰۰‬ نفر مي‌رسد كه هسته اصلي قدرت نظامي گروه مجاهدین به شمار مي‌روند.
این گروه داراي دو گروه پوششي تحت عنوان شوراي ملي مقاومت كه اغلب از سران گروه هستند و ارتش آزاديبخش است كه نيروهاي عمل‌كننده وپياده نظام گروه مجاهدین به شمار مي‌روند.
اما سازمان موسوم به مجاهدين خلق دربرگيرنده اين دو گروه پوششي است و شاخه سياسي محسوب مي‌شود.
زندگي دو سركرده اصلي اين گروه تروريستي يعنيمسعود رجويومريم رجوي نيز در هاله ابهام است و در اين ميان سرنوشت مسعود رجوي بيش از ديگري ابهام انگيز شده است.
درباره مسعود رجوي گمانه زني‌هاي مختلفي وجود دارد برخي او را دربند نيروهاي آمريكايي مي‌دانند ، برخي معتقد به مرگ وي بعد از سرنگوني رژيم صدام هستند و عده‌اي نيز او را زنده و فعال در عراق مي‌دانند.
آنچه مسلم است تعدادي از سران اين گروه در عراق هنوز حضور دارند و با گروه‌هاي عراقي ضد ايران تماس و با اعضاي داخل اردوگاه اشرف نيز كه تحت حفاظت نيروهاي آمريكايي هستند ارتباط دارند.
سركرده‌هاي ارتش موسوم به آزاديبخش بعد از سقوط رژيم صدام دربهار ‪،۱۳۸۲‬ با نيروهاي آمريكايي توافقنامه‌اي امضا كردند و از آن روز تا به حال اعضاء اين گروه تحت حفاظت نيروهاي اشغالگر آمريكايي هستند.
باوجود مصوبه رسمي حكومت عراق در سال ‪ ۲۰۰۳‬ميلادي مبني بر طرد اين اعضاء از عراق اما آمريكا همچنان با خروج آنهاازعراق و رفتن به‌كشور ثالث مخالفت مي كند.
آمريكا مدعي‌است كه اعضاءگروه مجاهدین در اردوگاه اشرف براساس ماده ‪۲۷‬ كنوانسيون ژنو تحت حفاظت نيروهاي آمريكايي هستند و اين نيروها تمامي سلاحهاي خود را تحويل نيروهاي آمريكايي داده اند.
گزارش‌ها حاكيست كه اين اعضاء زمين گير مجاهدین كه آمريكا مدعي بي‌خطر بودن آنها است امروز درعراق بازيچه سه جريان قرارگرفته و هريك در راستاي منافع خود درصدد بهره‌برداري از آن هستند.
آمريكا و همپيمان‌هاي او مانند انگلستان و رژيم اشغالگر اسراييل از يك سو و گروه‌هاي سياسي و مسلح عرب سني ضدايراني درعراق از سوي ديگر و سران متواري گروه، بازيگردانان اصلي اين تشكيلات تروريستي در حال احتضار، هستند.
اين سه بازيگردان گروه مجاهدین در عراق با وجود اختلاف خط مشي ها، در يك نقطه با هم همسو هستند و آن ضديت با ايران اسلامي است.
حضور جمعي از سران گروه مجاهدین در كنار تعدادي از رهبران عرب سني ضد ايران و با مشاركت تعدادي از فرماندهان آمريكايي درنشست اخير سالانه این گروه در اردوگاه موسوم به اشرف وحدت اهداف پشت پرده آنها را فاش كرد.
اين نشست تحت عنوان همبستگي با سازمان مجاهدين برضد ايران روزشنبه ‪۲۶‬ خرداد ماه گذشته در اردوگاه اصلي مجاهدین موسوم به اشرف در منطقه به شدت ناامن خالص و درست همزمان با تعرض دوم تروريستي به گلدسته‌هاي طلايي امامين عسكريين (ع) برگزار شد.
گزارشها حاكيست كه حضورصالح مطلك رهبر فراكسيون جبهه گفت وگو در مجلس عراق و ديگر همفكران سياسي او در نشست اخير مجاهدین، ناشي از هماهنگيهايي بوده كه چند ماه قبل و درجريان ديدار وي با سران گروه در بروكسل انجام شد.
يك هيات از عرب‌هاي سني به سرپرستي عدنان المالكي و عضويت صالح مطلك، عبدالله الجبوري از حزب اسلامي و خلف عليان از شوراي گفت وگو در سي ام ژانويه ‪ ۲۰۰۷‬در بروكسل با سران گروه مجاهدین ديدار كردند.
هرچند اين هيات با هدف تشريح مشكلات عرب‌هاي سني در عراق به بروكسل رفته بود اما در كمال تعجب اين هيات به جاي متمركز شدن برمشكلات عرب‌هاي سني از پارلمان اروپا خواست كه واژه تروريسم را از گروه مجاهدین حذف كنند.
منابع موثق به خبرنگار ايرنا گفتند كه سران گروه مجاهدین بعد از سقوط رژيم صدام كه مهم‌ترين حامي اين گروه بود ، با ارزيابي شرايط تازه ايجاد شده در عراق، ضرورت تغيير رويكرد را احساس كردند.
اين منابع گفتند كه اين گروه اكنون در سه بعد براي سازگاري با اوضاع تازه عراق تلاش مي‌كند كه يكي تحكيم روابط باگروههاي عراقي مخالف ايران دوم نزديك شدن به نيروهاي آمريكايي و سوم همكاري با عوامل ناآرامي در عراق به منظور ادامه بقاي خود است.
گروه مجاهدین اكنون از بين عربهاي سني ضد ايران بهترين همپيمان خود را گروه شوراي گفت وگوي ملي به رهبري خلف عليان و صالح مطلك و برخي گروههاي سياسي عرب سني و سران عشاير عرب سني مي‌داند.
اعضاي اين گروهها اغلب از افسران و اعضاي سابق حزب منحله بعث هستند.
اين گروه از طريق اين‌ها درصدد ايجاد نوعي مشروعيت و حمايت داخلي براي ماندن نيروهايش در عراق است و گاه از طريق همين گروه‌ها خود را به عنوان گروه سياسي عراقي جا مي‌زند.
سران این گروه  نيز درصدد نزديك شدن به نيروهاي آمريكايي هستند تاآنها را متقاعد كنند كه مي‌توانند بخشي از راهبرد آمريكابرضد جمهوري‌اسلامي ايران باشند.
البته برخي ازجريانهاي آمريكايي ضد ايران درسالهاي اخير حمايت آشكارخود را از اين گروه اعلام كرده وبخشي از نهادهاي موثر درتصميم گيريهاي آمريكا نيز اخيرا به صورت پنهاني تعامل با اين گروه را آغاز كرده‌اند.
وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) و سازمان مركزي جاسوسي آمريكا(سيا)، گروه تروريستي مجاهدین را جزو دسته تروريست‌هاي خوب مي‌دانند.
آمريكا تروريستها را به دو دسته خوب و بد تقسيم كرده و تروريست‌هايي كه آمريكا و منافع آمريكايي را هدف قرار مي‌دهند مانند القاعده تروريست‌هاي بد و تروريستهايي كه به آمريكا كاري ندارند جزو تروريستهاي خوب هستند.
اين منابع اضافه كردند كه اكنون در خصوص وضعيت تعامل با گروه مجاهدین در عراق بين برخي نهادهاي رسمي آمريكا به ويژه وزارت خارجه با پنتاگون و سيا اختلاف نظر وجود دارد.
در حالي كه وزارت خارجه آمريكا در سي ام آوريل ‪ ۲۰۰۷‬اين گروه را براي چندمين سال پياپي در فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار داد اما پنتاگون و سيا ترجيح مي‌دهند با گروه يادشده تعامل ديگري داشته باشند.
حضور تعدادي از فرماندهان آمريكايي در نشست اخير اردوگاه اشرف ناشي از اين اختلاف نظر بين نهادهاي رسمي آمريكا تفسير مي‌شود.
ارتش اشغالگر آمريكا براي اين نشست سالانه گروه مجاهدین ، چتر امنيتي كاملي از زمين و هوا ايجاد كرده بود.
اين حمايت امنيتي مستحكم براي نشست يك گروه تروريستي درحالي بود كه كل عراق در اين ايام در نتيجه تعرض دوم به گلدسته‌هاي مرقد امامين عسكريين (ع) در شهر سامرا در ‪ ۲۳‬خرداد ماه گذشته، به شدت متشنج بود.
در هر حال هر دو گروهي ( آمريكا و عرب‌هاي سني ضد ايران ) كه اكنون با این گروه تعامل مي‌كنند در مقابل ، خواستار انجام وظايفي از اين گروه هستند.
عربهاي سني ضد ايران تلاش مي‌كنند كه از اين گروه از يك سو به عنوان اهرم فشاري بر گروه‌هاي شيعي عراق كه معروف است داراي رابطه نزديك با جمهوري اسلامي ايران هستند استفاده كنند.
از طرفي آنها از برگ مجاهدین به عنوان تهديدي عليه جمهوري اسلامي ايران سود مي‌برند تا به زعم آنها، تهران دست از پشتيباني گروه‌هاي شيعي بردارد.
محمد دايني يكي از اعضاي عرب سني در مجلس نمايندگان عراق به وضوح اين خواسته عربهاي سني در حمايت از این گروه  را آشكار كرده است.
وي كه به ضديت با ايران در عراق شهرت دارد معتقد است كه این گروه  در عراق باعث ايجاد توازن منطقه‌اي مي‌شود.
به اعتقاد او و تمامي همفكرانش، گروه مجاهدین نوعي توازن قوا را برضد ايران در عراق ايجاد مي‌كند و مي‌توان از اين گروه برضد منافع ايران در عراق بهره برد.
حتي رييس مجلس نمايندگان عراق كه به جريان خلف عليان و صالح مطلك منتسب است نيز حاضر نيست گروه تروريستي مجاهدین از كشورش طرد شود درصورتي كه در قانون اساسي عراق (ماده ‪ (۷‬به صراحت حضور گروههاي تروريستي در خاك عراق تحريم شده است.
محمود المشهداني درجريان سفر ‪ ۲۶‬ارديبهشت ماه گذشته علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان به بغداد از اتخاذ موضع جدي درخصوص گروه مجاهدین خودداري كرد.
با وجود تاكيد لاريجاني بر اينكه گروه مجاهدین به تهديدي عليه عرب‌هاي سني تبديل خواهد شد اما مشهداني آن را دليلي براي نگراني ندانست و گفت كه گروه مجاهدین تحت حفاظت شديد نيروهاي آمريكايي است.
هر چند لاريجاني اصرار داشت كه ايران تاكي بايد حضور مجاهدین را در عراق تحمل كند؟ مشهداني با طفره رفتن از جواب،گفت: دست ما نيست آنها(مجاهدین) تحت حفاظت آمريكاييها هستند.
وقتي لاريجاني پرسيد: اما شما پارلمان داريد و نمايندگان مردم هستيد و مي توانيد فشار بياوريد؟ ، مشهداني تنها سرش را پايين انداخت و زيرلب تكرار كرد: دست ما نيست!
مشهداني به خاطر رفتارها و اظهارات خلاف شان رييس مجلس ، اكنون با فشار گروه‌هاي پارلماني از رياست مجلس بركنار شده است.
اما آمريكاييها اهداف دورتري در تعامل با گروه مجاهدین دارند.
آمريكا، گروه مجاهدین را فعال‌ترين و قابل اطمينان‌ترين گروه مخالف ايراني براي جمع آوري اطلاعات از داخل ايران مي‌داند.
واشنگتن اميدوار است بتواند به تدريج واژه تروريسم را از اين گروه حذف و آن را به عنوان يك گروه معارض مشروع ايراني معرفي كند تا به زعم خود در آينده، از آن به عنوان بخشي از راهبرد آمريكا براي تغيير حكومت در ايران بهره جويد.
اما سومين گروه تعامل‌كننده گروه‌هاي مسلح و تروريستي القاعده و بعثيها هستند.
يك اصل ثابت و لايتغير در نظامنامه گروه مجاهدین وجود دارد كه ناامني و و هرج و مرج و جنگ بهترين فرصت براي ادامه حيات اين گروه و فعال شدن آن است.
گروههاي مسلح و تروريستي عراقي كه در اين اصل با گروه مجاهدین هم راي هستند ، اين گروه را يكي از همپيمانان سنتي خود مي‌دانند.
بر اين اساس است كه گروه مجاهدین به دست داشتن در ناآراميها و ناامني- هاي استان دياله متهم شده است.
طه درع السعدي عضو مجلس نمايندگان عراق از حوزه انتخابيه دياله در پي نشست اخير مجاهدین در اردوگاه اشرف گفت كه اسناد موثقي مبني دست داشتن اعضاء اين گروه در ناآراميهاي دياله وجود دارد.
وي گفت كه بسياري از اهالي خالص ، اعضاءي از این گروه  را در جريان ناآراميهاي منطقه صيدا از توابع استان خالص مشاهده كرده‌اند كه با گروه- هاي مسلح و تروريستي به قتل و كشتار اهالي مي‌پرداختند.
اما اعضاءگروه مجاهدین كه تحت حفاظت شديد نيروهاي آمريكايي در اردوگاه اشرف هستند چگونه مي‌توانند از آنجا خارج شده و در ناآرامي‌ها شركت كنند؟ وزارت خارجه آمريكا در بيانيه‌اي كه هرساله در خصوص تروريسم صادر مي‌كند امسال (‪ ۳۰‬آوريل ‪ ( ۲۰۰۷‬اعلام كرد كه بسياري از اعضاي اين سازمان تروريستي درخارج از اردوگاه اشرف آزاد هستند و تحت كنترل نيروهاي آمريكايي نيستند.
اين بيانيه تاكيد كرده است: حدود سه هزار و ‪ ۴۰۰‬عضو مجاهدين در اردوگاه اشرف مقر اصلي مجاهدين تحت كنترل نيروهاي چندمليتي هستند.
اما اين تدابير حفاظتي شامل اعضاي گروه درخارج از اردوگاه اشرف نمي شود.
بيانيه اضافه كرده است : بسياري از اعضا و نيروهاي مجاهدين هنوز در عراق آزاد هستند و آن دسته از نيروهاي آزاد كه آموزش‌هاي كار با سلاح و ساخت بمب را از رژيم صدام فراگرفته‌اند باعث نگراني چشم‌گيري شده‌است.
بنابراين ادعاي عرب‌هاي سني ضد ايران و آمريكا مبني بر تحت حفاظت بودن اعضاي گروه مجاهدین در اردوگاه اشرف، بهانه‌اي بيش نيست تا بر فعاليت‌هاي اين اعضاء آزاد مجاهدین در عراق سرپوش بگذارند.
گزارش‌ها حاكيست كه اين اعضاء آزاد به راحتي با طرفهاي مورد نظر خود در عراق تماس مي‌گيرند و شبنامه‌هايي در حمايت از خود به نام برخي از گروههاي بي نام و نشان سياسي صادر مي‌كنند.
باوجود صراحت مصوبه حكومت عراق براي اخراج سريع اعضاء گروه مجاهدین از عراق اما همچنان نوعي مخالفت از سوي عرب‌هاي سني و آمريكايي‌ها با اجرايي شدن اين مصوبه وجود دارد.
در سايه اين اهداف و خط مشي‌ها مشترك ، در سال‌هاي اخير نوعي همگرايي رسانه‌هاي عربي وغربي بااين راهبرد مشترك آمريكايي و عربي بگروه مجاهدین مشاهده مي‌شود.
نوع خبررساني كه اين رسانه‌ها درباره گروه مجاهدین انجام مي‌دهند اين احساس را القا مي‌كند كه آنها درصدد نوعي مظلوم نمايي اين گروه هستند.
اما در پايان اين سوال باقي مي‌ماند كه بازيگردانان مجاهدین در عراق آيا قادر خواهند بود كارت سوخته اين گروه را زنده كنند؟
از طرفي دولت منتخب، اكثريت مجلس نمايندگان و شوراي رياست جمهوري عراق كه به شدت با حضور گروه تروريستي مجاهدین در اراضي شان مخالف هستند تصور نمي شود به حاميان مجاهدین در عراق فرصت پياده كردن اهدافشان را بدهند.
با وجود همه تبليغاتي كه درصدد ضعيف نشان دادن دولت عراق است اما گزارشهاي موكد حاكيست كه دولت نوري المالكي رو به روز در حال قدرت گرفتن است.
گزارشهايي امنيتي ديگري حاكيست كه دولت نوري المالكي تصميم دارد شخصيت- هاي عراقي را كه در نشست اخير مجاهدین شركت كرده‌اند مورد پيگرد قانوني قرار دهد.
براساس قانون اساسي عراق و قانون مبارزه با تروريسم كه به تصويب مجلس نمايندگان عراق رسيده حضور اين افراد در نشست مجاهدین به معناي جرم مشهود است و بايد مجازات قضايي شوند.
كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به حركت عراق به سمت قانونمندي و نظام مندي، انديشه تمسك به گروههاي مسلح و تروريستي مانند گروه مجاهدین، براي تحقق اغراض سياسي در سايه اين نظام جديد، ديگر محلي از اعراب نخواهد داشت.
اما با توجه به روند جاري حوادث انتظار مي‌رود كه هسته مركزي مجاهدین در عراق به طور كامل متلاشي شود و آنها چاره‌اي نخواهند داشت جز اينكه به دنبال جاي ديگري بگردند!

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا