مطالب

مجاهدین؛ برگ سوخته یا گروگان امریكا؟

مجاهدین؛ برگ سوخته یا گروگان امریكا؟
دكتر عبدالعظیم محمود حنفی، عراق، بیست و ششم ژوئیه 2007
ترجمه: ایران دیدبان

در خصوص ارتباط واشنگتن با مجاهدین خلق ایران دو دیدگاه مشخص وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است كه واشنگتن ایدهی كمك به سازمان مجاهدین خلق را كنار گذاشته و دیدگاه دوم معتقد است امریكا با مجاهدین خلق همكاری میكند و حتی برخی گزارشها حاكی از این است كه نیروهای امریكایی، مجاهدین را آموزش میدهند و سلاح در اختیار آنان میگذارند.
سازمان مجاهدین خلق در سال 1965 برای مواجهه با رژیم شاه تأسیس شد و در انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 شركت كرد ولی بعد از مدتی با حكومت ایران درگیر شد.
این گروه به فرانسه و از آنجا به عراق رفت و از طرف صدام حسین حمایت شد و مسلح گردید و قبل از سال 2000 در چندین نوبت به اهداف ایرانی و امریكایی حمله كرد. بعد از حملهی امریكا به عراق در سال 2003 این سازمان با نیروهای امریكایی توافقنامهی آتشبس امضا كرد كه به توقف هر گونه عمل عدوانی علیه نیروهای ائتلاف و تحویل همهی سلاحهای سنگین تأكید داشت.
امریكاییها به اعضای این گروه اجازه دادند تا در مرحلهی اول سلاحهای سبك خویش را در اختیار داشته باشند و حدود 4 الی 5 هزار تن از اعضای این گروه را در اردوگاهی جمع كردند كه مورد اعتراض ایران قرار گرفت زیرا آنها را بهعنوان تهدید علیه امنیت خود میداند. این اردوگاه در نزدیكی مرزهای ایران واقع شده است.
دولت عراق بیش از یكبار خواستار اخراج نیروهای این سازمان از اراضی عراق شده ولی این درخواست با مخالفت امریكا مواجه گردیده است.
دیدگاه گروه اول
سازمان مجاهدین خلق یك سازمان ماركسیست و غیردموكرات بهشمار میرود و جزیی از نیروهایی بهشمار میرود كه در زمان رژیم شاه ایران علیه او فعالیت داشت. این سازمان در سال 1981 دارای یك تحول استراتژیك شد و به دامن صدام حسین آویخت. علیرغم اینكه اعضای این گروه صبغهی دینی داشتند ولی ایدههای سران آن به طرف ماركسیسم متمایل میباشد و نیز با وجود اینكه دارای سیستم مدیریتی منظم میباشد و از دیگر گروههای اپوزیسیون ایرانی منظمتر عمل میكند ولی دارای پشتوانهی مردمی در داخل ایران نیست و علت اصلی این امر ناشی از همپیمانی این گروه با عراق و صدام است كه دشمن شماره یك ایران در زمان جنگ بود. (1981-1988)
در كنار این عوامل، سازمان مجاهدین خلق در فعالیتهای خود به شیوهی ترور و خشونت پناه جسته است و مسؤولیت ترور حداقل چهار افسر امریكایی را در دههی هفتاد برعهده داشته و در زمان حملهی روسها به افغانستان در سال 1979، این گروه از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیكی تمایل خویش را به این امر نشان داد و در سال 1981 مخالفت خویش را با آزادی گروگانهای امریكایی ابراز كرد، لذا با توجه به این موارد امریكا نباید از این سازمان كه دارای سابقهی تاریخی تروریستی است حمایت كند.
دیدگاه گروه دوم
امریكا و سازمان مجاهدین خلق نه تنها با یكدیگر همكاری میكنند بلكه برخی از گزارشها حاكی از این است كه نیروهای امریكایی اعضای این سازمان را آموزش میدهند و در راستای ضربه زدن به جمهوری اسلامی به آنان تسلیحات نظامی اعطا میكنند. این گزارشها حاكی از این است كه نشستهای سری بین سازمان جاسوسی امریكا (CIA) و افسران بلندپایهی وزارت دفاع امریكا (پنتاگون) با برخی از مسؤولان سازمان مجاهدین خلق برگزار شده است. یك بازرگان ایرانی كه در لسآنجلس زندگی میكند بهعنوان واسط نقش محوری در این زمینه ایفا كرده است.وی که هماكنون رابطهی نزدیك با مقامات امریكا دارد و از نزدیكان شاه سابق ایران است، هنوز هم با فرزند پهلوی رابطهی گرمی دارد.
این گزارش اضافه میكند آنچه كه این واسطهی ایرانی را به این امر واداشته این است كه وی معتقد است خاندان پادشاهی ایران بدون كمك و نیرو نمیتواند موفق شود. یكی از مسؤولان نزدیك به سازمان مجاهدین خلق در این نشستها شركت میكند. این گزارش حاكی است آنچه در ورای این نشستها وجود دارد این است كه امریكا میكوشد از مجاهدین خلق برای بر هم زدن اوضاع در ایران استفاده كند و این اجرای همان وعده و وعیدهایی است كه امریكا قرار است در ایران به اجرا بگذارد. این امر از طریق آموزش نیروهای این گروه و مجهز كردن آنان با پیشرفتهترین سلاحها و روشهای نظامی امریكایی پیگیری میشود تا آنان را برای اجرای نقششان در ایران آماده كنند.
برخی از فرماندهان نظامی امریكا بر این نكته تأكید میكنند كه وزارت امور خارجه در گنجاندن اسم این سازمان در لیست تروریستی باید تجدیدنظر كند زیرا این سازمان اخیراً به بهترین نحو با امریكا همكاری میكند. چیزی كه امروزه ما شاهد آن هستیم كمك بیدریغ ارتش امریكا در عراق است، علیرغم اینكه تحت فشار افكار عمومی و دولت عراق برای عقبنشینی و اخراج از این كشور قرار دارد.
تناقض در این دیدگاه ناشی از این است كه دولت كنونی امریكا از این گروه بهعنوان ستون پنجم خود برای جمعآوری اطلاعات از جمهوری اسلامی ایران استفاده میكند.
ارتش امریكا به این گروه اطمینان داده كه كمكها به این سازمان بهطور منظم و كمافیالسابق از بغداد به پایگاه اشرف ادامه داشته باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا