مطالب

ببخشيد آقاي بهار ايراني منظور آقاي آرميده را برايتان تشريح ميكنيم

ببخشيد آقاي بهار ايراني منظور آقاي آرميده را برايتان تشريح ميكنيم
سوسن نوروزی از طرف خانواده قربانیان تشکیلات، نهم اوت 2007

ببخشيد آقاي بهار ايراني منظور آقاي آرميده را برايتان تشريح ميكنيم. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : خود را معصوم خوانده و از افراد بخواهد بجاي خداوند او را ستايش كنند. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : خودش را رهبر اپوزيسيون بنامد. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : خودش را رئيس جمهور بخواند. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : كه دستور قتل فرزندان ما را صادر كرده ويا به طرق مختلف به كشتن داده است. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : فرزندان ايران زمين را به بهانه مخالفت تحت شكنجه قراردهد. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : مخالفان خود را مزدور بخواند. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : افراد را شستشوي مغزي بدهد. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : براي آزادي خود ، افراد را به خودسوزي فراخواند و در مصاحبه و اعلاميه ها به نتيجه آن افتخار ورزد. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : فرزندان را از پدر و مادر جدا كند. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : به اجتماع منتقدين و مخالفين دستور حمله بدهد. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : جلسه حوض تشكيل داده و افراد را مجبور به اعتراف به شيوه خود نمايد و اينگونه نيز آنها را شكنجه دهد. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : افراد را به غسل هفتگي ذهني بنشاند. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : در صورتيكه اطلاعي از ميدان جنگ و چگونگي نبرد ندارد ، افراد را تحت عنوان فروغ جاويدان و غيرو به نبرد فرستاده تا كشته شوند. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : در جريان جنگ جاسوس دشمن شده و آدرس نقاط حساس را براي بمباران كردن در اختيار دشمن قرار دهد ، همان دشمني كه نقاط مسكوني و بيمارستان ها را مورد اصابت قرار مي داده است. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : با اجنبي بر سر ايران معامله كند. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند :……………………………. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند :……………………………. هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند :……………………………. در نهايت : هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند : آبروي ايراني را ببرد. هر پست و بی پرنسیپی كه اينگونه عمل مي كند بايد همه نوع پاسخي را نيز پذيرا باشد و تاوان تمامي كارش هايش را دريافت نمايد. همانطور كه جريان مجاهدين همه قشري را پذيرا شده اند كه شاخص ترين آنها بازجويان و شكنجه گران قهارشان هستند كه هر اعتراض خفيفي را بشدت جواب داده و حتي بسياري را به شديد ترين شكل ممكنه شكنجه داده و يا به قتل رساند ه و قرباني كرده اند ، بنابراين بايد آمادگي اين را داشته باشند كه از همه قشري با هر ميزان برخورداري از فرهنگ و ادب و نيز هر ميزان صد مه اي كه از جانب مجاهدين به آنها وارد شده ، به مخالفت با آن فرقه برخيزند و آن ها را مورد انتقاد قرارداده و خواهان محاكمه اشان باشند.در نهايت مگر مجاهدين از ادب و نزاكت بهره اي برده اند كه انتظار نزاكت را دارند ؟ نمونه ادب و نزاكت مجاهدين جمله زيباي آقاي آرميده كه ميگويد : هر پست و بی پرنسیپی غلط می کند
از طرف خانواده قربانيان تشكيلات
سوسن نوروزي 17/05/1386

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا