رجوي :” صل‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ــــــــــــــــــــــــــــــــح زير پاي جنگ”!!

انجمن نجات- استان مازندران 14/8/86

چرا رجوي پس از سالها مخفي بودن در سوراخ مجددا در شرف سر از بوته در آورده است و پشت سرهم پيام واطلا عيه و…. صادر مي كند.
چه تحولي و تغيير سياسي در حال انجام است كه اينبار اطلاعيه وپيام اوبدون فوت وقت و تاخير يك ماهه با پست سفارشي! دو روزه بر روي سايتها قرار مي گيرد.
چرا او اينبار بدون مقدمه با خوشحالي و با اشاره مستقيم به موضع جديد ايالات متحده آمريكا!! نسبت به ايران آن را يك نقطه چرخش سيا سي و استراتژيك و فاصله گرفتن از حكام جمهوري اسلامي مي داند.
چرا عجولانه موضع گروهي جنگ طلب در آمريكا را كه حتي شركا و همدستان اروپائي آنان ( گروه 5 +1 ) در نشست اخير اروپا اشاره اي به آن نكردند را ، با آثاري فراتر از قطعنامه هاي شوراي امنيت تلقي مي كند و آن را شديدترين و سخت ترين اقدام مي داند كه آمريكا بعد از انقلاب عليه ايران انجام داده است.
با در نظر داشتن شكستهاي پي در پي استراتژيك و ايدئولوژيك او در چندين سال گذشته و بغرنجي! و جانفرسايي! مبارزه اش [ از مبارزه با ارتجاع و امپريالسيم فاز سياسي تا همنوايي و مبارزه موازي با آنان ] يا رجوي خنگ و كودن شده است يا مردم شريف ايران را نا آگاه و كر و كور مي بيند.
بر كسي پوشيده نيست كه توطئه هاي رنگارنگ آمريكا بر عليه انقلاب و مردم ايران از قبل از پيروزي انقلاب، شروع و تا كنون نيز در جهت تضعيف و شكست آن ادامه دارد كه از تدارك كودتاي نافرجام 19 بهمن سال 57 شروع تا كودتاي پادگان نوژه تا حمله نظامي به صحراي طبس و حمله موشكي به هوا پيماي مسافري و تها جم به اسكله هاي نفتي ايران در زمان جنگ و حمايت از گروههاي مختلف براي تجزيه مناطق مختلف و تشويق و حمايت اطلاعاتي به صدام به جهت تهاجم به خاك ايران و دهها طرح كوچك و بزرگ ديگر از آن جمله است.
ولي چرا امروز رجوي موضع گيري اخير آمريكا را سر فصل و استراتژي جديد مي خواند خود جاي بحث مي باشد.
با سقوط صدام و خلع سلاح و تحت كنترل قرار گرفتن نيروهاي رجوي در اشرف خط بطلاني بر تمامي استراتژي گذشته اش كشيده شد.
در اين شرايط رجوي ميبايست يا صادقانه اعتراف به اين شكست چندين ساله خود كند و به قول خود چون يعقوب ليث مابقي عمر را در بغداد نان و پياز خورد و يا راهي را در پيش گيرد كه از اين اضمحلال حتمي نجات يابد ، در چنين شرايطي بهترين گزينه براي نجات فرقه و حفظ نيرو آويختن به نيروهاي آمريكا در عراق بود.
اگر به پروسه موضعگيري و فعاليت او بعداز تسليم شدن و خلع سلاح در عراق توجه كنيد در مي يابيد كه با موضعگيريهاي مسموم و مشكوك در حال رساندن اين پيام به دولت بوش است كه در صورت حمله به ايران مي تواند از باقي مانده نيرو ههاي او در اشرف بعنوان نيروه هاي پياده استفاده نمايد.
با عدم موفقيت و طولاني شدن طرحهاي از پيش تعين شده در عراق و فرا رسيدن پايان حكومت دولت بوش ، رجوي نيز به تكاپو افتاده وبا كوباندن بر طبل جنگ در صدد تشويق سران جنگ طلب آمريكائي براي حمله به ايران است.
او كه در روياي دست يابي و حكمراني به ايران سر از پا نمي شناسد نا پر هيزي كرده وبا دادن خط چگونگي تهاجم به ايران به آنان هشدار ميدهد كه پس از بمباران مراكز نظامي و اقتصادي ،حكومت ايران را منحصرا به او تحويل دهند!.
رجوي كه هميشه مردم وايرانيان را ساده لوح و نا آگاه مي پندارد علي رغم بر سر طبل جنگ كوبيدن دوستان فكس نيوزيش ، اينبار مزورانه از سر گشاد شيپور دميده و ميگويد:
برخي ساده لوحان گمان ميكنند كه تهديد جامعه جهاني ، جنگ با اين رژيم است ا ما بنا بر سه دهه تجربه ؛ ما قاطعانه بر آنيم كه تهديد واقعي در رابطه با اين رژيم نه جنگ است.
با يد گفت كه در پشت پرده وطن فروشي جديد رجوي با سران آ مريكائي چه اتفاقي افتاده است كه اينچنين قاطعانه نا پرهيزي كرده تمامي خط و خطوط استراتژي آتي خود را لو داده و جسورانه راهكارهاي خيانت و و طن فروشي را پيشاپيش اعلام داشته است.
او در اين پيام نيز پا از مرز خيانت فرا تر گذاشته وبا مرز بندي جديد مردم و ايرانيان مقيم خارج [ با هر مرام و عقيده سياسي و…] كه خواهان نه جنگ هستند را در دسته دوم واز حاميان رژيم ايران ميداند. او كه دم خروس جنگ طلبي اش در همين قسمت از پيام او بيرون زده است ميگويد:
… اما هرگز از خطرات و عواقب نه جنگ و ادامه حيات اين رژيم واينكه چه جنگهاي هولناكتري را اجتناب نا پذير مي كند چيزي نمي گويند.
او با دسته بندي جديد و تهديد همو طنان ميهن پرست در خارج قصد دارد تا به خيال خام خود جبهه جديد ي را در حمايت از اربابان خود برا ي حفاظت منافع آنان در ايران بعد از حمله به اثبات برساند.
او كه تاكنون همه استراتژي تروريستي و جنگي خودش را در اين سه دهه شكست خورده ميبيند نا اميدانه ودر پايان دوران حا كميت شكست خورده بوش در منطقه ، مزوارانه در صدد ايجاد جنگ ديگر برا ي مردم ايران مي باشد تا شايد در خيال واهي خود چند صباحي به حكومت برسد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا