باز هم اطلاعيه فاز پاياني مريم!!

هادي شباني – انجمن نجات دفتر استان مازندران
اكنون نزديك به سه دهه مي باشد كه رهبران فرقه هر سال از سرنگو ني جمهوري اسلامي براي نيروهاي وارفته خود سخن به ميان ميآورند ولي واقعيتي كه تا به حال خودش را نشان داده است ، اين رجوي بود كه روز به روز با در پيش گرفتن استراتژي گوناگون و خائنانه اش سازمان را تا حد يك فرقه به پايين كشيده و آنرا به گرداب فرو پاشي و اضمحلا ل پيش برده است.
رهبران فرقه براي نگهداشتن نيروهاي وارفته خودشان آماري كاذب از تظاهرات و اعتصاب در داخل ايران ارائه مي كنند كه اگر آمار اعتصابها و يا شعار نويسي در پاركها و نصب پلاكارد را در اطلاعيه ها و پيامها ي دبيرخانه شورا و يا رهبري فرقه را دنبال كنيد در مي يا بيد كه آمارها سير نجومي را طي مي كند وچنانچه گوشه هايي از اخبار منتشره سازمان صحت داشت تاكنون نظام جمهوري اسلامي هفت كفن پوساند ه بود.
هياهو و اخبار و اطلاعيه دروغين مريم اولا ، براي فريفتن و دست به سر كردن نيروهاي مسئله دار و زنداني خود در اشرف مي باشد. ثانيا ، در خارج كشور در مقابل نيروهاي خود چنين وانمود كند كه كماكان در نقش تنها آلترناتيو نظام حاكم بر ايران فعال است و ثالثا به رهبران غرب بفهماند كه اين فرقه مي تواند منافع آنها را درآينده در ايران حفظ كند.
به عنوان عضو جدا شده اي كه سالها در دنياي بي خبري اشرف با شنيدن اين اطلاعيه ها و اخبار گوبلزي رهبر، منتظر سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي بوده ام بايد به اطلاع افكار عمومي برسانم وقتي كه امروزواقعيات اجتماعي ايران را مشاهده مي كنم به عمق دجاليت و دروغ اين پيامها و اطلاعيه ها را بيشتر پی میبرم و بايد به خانم رجوي گفت اگر در كشور 70 ميليوني چون ايران اعتصاب فلان كارگاه و يا درگيري كوچكي در يكي از شهرها بين پليس و معترضين را نشانه اضمحلال و با صدور اطلاعيه آنچناني آنرا فاز پاياني رژيم مي دانيد آيا بهتر نيست سر از پنجره اور بيرون آورده و به اعتصابات و در گيريهاي شهر پاريس توجه كنيد و آنوقت حتما اطلاعيه سرنگوني دولت ساركوزي را صادر مي كنيد.
بايد به رهبران فرقه گفت كه اگر كسي در ايران عطسه ،…. مي كند نشانه اضمحلال وفاز پاياني نيست بهتر است به جاي دادن پيامهاي رنگارنگ گذري به پيامهاي گذشته خود كنيد تا متوجه شويد كه اين سازمان است كه فاز پاياني را طي مي كند چون با افشاگري جدا شدگان ديگر راهي جز اضمحلال براي شما متصور نيست.
پيشنهاد مي كنم به جاي شعاردادن و صدور اطلاعيه پوچ و تكراري به دنبال سوراخ جديدي براي فرار خود همانند شوهرانقلابيت!! باشيد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا