راه حل سوم يا درخدمت ارتش آمريكا ؟!!

هادي شباني – انجمن نجات استان مازندران
وقتي خوشحالي مريم در مورد دادگاه استيناف انگلستان را مي خوانيم چهره صلح طلبانه مريم خودش را نشان مي دهد ولي در پس اين چهره به ظاهر خنده رو چهره جنگ طلبانه ديگري هم وجود دارد چرا كه فرقه اساسا با جنگ زنده است.
بطور مثال وقتي فرقه در ليست سازمانهاي تروريستي آمريكا قرارگرفت و دفاتر آنها در آمريكا بسته شد با يكي از فرماندهان محور و از اعضاي شوراي رهبري صحبت مي كردم.
چرا با دادن اطلاعات هسته اي و كمك به نيروهاي آمريكا ئي در جهت خارج شدن از اين ليست چه نقشه اي داريد ؟
– آيا فكر مي كنيد كه آمريكا شما را دو باره مسلح مي كند.
– آيا اين خيالي خام نيست و اگر ازليست خارج شويد چه برنامه اي داريد ؟
در جوابم گفت كه اگر ما از ليست خارج شويم آمريكا بعنوان يك نيروي آلترناتيو در مقابل حكومت ايران ما را مسلح مي كنند و آنوقت ما مي توانيم با اين مشروعيت هم مسلح شده و هم اينكه در عراق بمانيم و مانند دوران حكومت صدام دستمان باز تر خواهد شد.
در يك كلام اينگونه مي شود مطرح كرد كه مانند افغانستان و يا عراق نيروي سومي براي سرنگوني دولت ايران به خدمت ارتش آمريكا در آيند و حتما رجوي براي توجيه اين كار يك بند از انقلاب آورده و به آن مهر ايدئولوژيك مي زند تا بتواند نيروها ي خودش را بفريبد.
شعارهاي رنگارنگ مسعود و مريم و جيغ بنفش كشيدن راه حل سوم توسط آنها فقط و فقط براي در رفتن از ليست تروريستي و نگهداشتن نيروهاي وارفته خودش در اشرف مي باشد.
نكته اي كه قابل توجه است شعار راه حل سوم اصلا مضمون اجرايي ندارد و فقط يك شعار كر كننده است ، مگر خودتان نمي گفتيد سرنگوني ا زطريق ارتش آزاديبخش امكان پذير است ، مگر خودتان نمي گفتيد كه خلق به نيروي پيشتاز نياز دارد كه آن هم ما هستيم پس چي شد كه بعد از خلع سلاح را ه حل سوم سر در آورد.
حالا اگر هم از ليست خارج شويد نيروهاي وارفته خودتان را در اشرف چه كار مي كنيد حتما با اين موضوع آنها را چند سا ل ديگر مي كشانيد و وعده سرنگوني مي دهيد تا خودتان د رفرانسه جا خوش كنيد.
مگر خودتان نمي گفتيد كه اگر اشرف نباشد مقر ما در فرانسه موضوعيتي ندارد پس منتظر باشيم كه آمريكا گوشه چشمي به شما نشان بدهد و با حلواي سرنگوني از طرف آمريكا دهان خودتان را شيرين كنيد كه البته اين حلواي فروپاشي خودتان خواهد بود و بازهم نيروهاي وارفته خودتان را در حصار فكري قرار دهيد و با زبه خيانت و وطن فروشي البته نه از نوع صدامي بلكه از مدل آمريكائي آن ادامه دهيد و هر چه مي توانيد براي سناتورهاي دسته چندم اروپائي كاسه ليسي كنيد.
مطمئن باشيد كه از ماهيت تروريستي شما چيزي كم نمي شود و زمان آن فرا رسيده كه همه به افكار جنگ طلبانه شما پي ببرند و متوجه شوند كه فرقه بدون جنگ زنده نيست و اين دست و پا زدن فقط براي زنده ماندن خودتان و خوش نشيني در فرانسه است.
شما كه مي گوئيد از طريق را ه حل سوم نه جنگ و نه صلح، بهتر است برنامه خودتان را بگوئيد.
چه طرحي براي سرنگوني داريد مبارزه مسلحانه چي شد ؟ آمريكا دشمن خلقها چي شد ؟
چرا هنوز فكر مي كنيد با داشتن خنده به لب مي توانيد باز نيروهاي آزاده را بفريبيد. ولي بدانيد با وجود افشاگري گسترده از ماهيت دروني فرقه همگان متوجه شدند كه شما با دست داشتن در تفرقه افكني و برافروختن شعله جنگ در عراق قصد ادامه ماندن خود در عراق را داريد. ولي بدانيد خلق عراق آگاه شدند كه آنسان با صدام در سركوبي مردم عراق و اكنون در ادامه هم با حمايت نيروهاي باقي مانده بعثي قصد كشتار مردم عراق را داريد و جيغ بنفش كشيدن شما در اروپا چيزي از ماهيت شما كم نخواهد كرد.
حتما يادتان رفته است كه چگونه در شروع عملياتها فرياد حمله مي كشيديد و دستور عمليات براي تيم هاي ترور در داخل صادر مي كرديد و حالا با لبخند بر روي لب پزآزادي و دمكراسي را در اروپا مي دهيد.
هر چقدر مي توانيد مكر و فريب بكار بگيرد و مطمئن باشيد اين از چشم مردم ايران دور نخواهد ماند و شما به سزاي اين خيانت خود خواهيد رسيد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا