مطالب

رحوي : جاسوسي هسته اي ايران خدمت بزرگ به بشريت!!

انجمن نجات – دفتر استان مازندران
باز هم رهبر فرقه مجاهدين به آب نرسيده بند تنبان كشيده و به قصد موج سواري و عوامفريبي وسوء استفاده تبليغاتي،فرياد پيروزي فرقه اش را در مجامع بين المللي سرداده است و با تبريكات خرمني به رزمندگان ارتش بي يال و اشكم و دم و سلاحش قصد فريفتن و واداشتن آنان در اشرف را دارد.
او كه خود نيز در طول چند سال گذشته از ترس پاسخگويي به همين رزمندگان و خلق قهرمان و حتي مجامع بين المللي به مكان نا معلوم خزيده است و جرات علني و حضور در ملاء عام را ندارد، اين بار با اعلام راي دادگاه استيناف انگلستان در جهت رفع ممنوعيت فرقه آنچنان دست پاچه شده كه حتي بدون ياد خدا پيام خود را ارسال كرده است!!
او كه هميشه به عنوان رهبر عقيدتي مجاهدين در مناسبات مختلف و بويژه اعياد چون فطر و قربان پيام ايدئولوژيك و خاص ميداد اينبار آنچنان محو عملكردهاي حق طلبانه!! وكلا و قضات و سناتورهاي غربي شده است ،فراموش كرده دو روز بعد ، روز عيد قربان از بزرگترين اعياد مسلمانان است و حتي در تمام پيام هشت صفحه اش نامي از عيد قربان نياورده است.
ولي آنچه كه از همان ابتداي پيامش به وفور به چشم مي خورد اسامي حاميان و سناتورو قضات معلوم الحالي است كه فقط با پول و دلار و رشوه به حمايت از آنها مي پردارند و يا اينكه در جهت پياده كردن سياستهاي استعماري خود د رجهان
سوم تلاش دارند دست نشاندگاني اين چنيني بسازند كه شايد در روز مبادا بكار آيند.
او كه قصد دارد از فضاي بوجود آمده و راي دادگاه استيناف كه ناشي از مناسبات ديپلماتيك و فضاي مذاكرات احتمال آينده ايران و غرب مي باشد تا نهايت سوء استفاده را نمايد ، و با مظلوم نمايي تمامي عملكردهاي تروريستي گذشته خود را پاك و آن را مقاومتي عليه رژيم ايران بداند.
او كه طبق روال در اين پيام نيز با استناد به پيامهاي گذشته خود و مريم قصد دارد فرقه خود رااز عملكرد هاي تروريستي مبرا كند درهمان ابتدا با آوردن بخشي ازوصيت نامه يكي از سوختگان درراه خود در صدد رفع و رجوع و فرار از عدالت مي باشد.و در ابتداي فرار از عدالت با ياوه گويي هميشگي سعي دارد كه سازمان يافتگي و دستور به خود سوزي تعدادي از اعضا در كشورهاي مختلف جهان را منكر شود.
ولي بايد بعنوان اعضاي سابق فرقه ياد آور شويم مگر غير از اين بود كه به محض دستگيري مريم در فرانسه بدستور شخص شما از طريق مسئولين تشكيلاتي نوشتن در خواست خود سوزي در قرارگاه اشرف براي اعضاي فرقه امري اجباري و تشكيلاتي شده بود و همه مي بايست كتبا درخواست را نوشته و تحويل مسئولين مستقيم خود دهند.
مگر مسئولين زن قرارگاه اشرف نبود ند كه با گذاشتن فيلم خود سوزي در صدد انگيزه دادن بيشتر افراد پايئن تر و غير عضو براي اقدام به نوشتن در خواست خود سوزي كردند.
مگر فراموش كرديد كه بدستورتان صدها عضو تيم عملياتي در داخل كشور با حمل كپسول سيانور در دهان مي بايست درمواقع زخمي شدن و يا احتمال دستگيري دست به خودكشي مي زدند كه نيرو هاي زيادي از اين طريق تلف شدند.
مگر فراموش كرديد كه دهها طرح به اصطلاح عمليات انتحاري ترور افراد بدستور مستقيم شما و با طراحي و آموزش فرماندهان تروريست در داخل كشور به اجرا در مي آمد.
* راستي اگر امروز با پول و شانتاژ و رشوه و دروغ بتوانيد نظر تعدادي وكيل و قاضي و سناتور و…. را عوض كنيد تا فرقه تروريستي در آب نمك هفت ساله خوابانده را از ليست خارج كنند تا دول غربي بتوانند در راستاي ديپلماسي فشار بيشتر با اشتهاي بيشتري بر سر سفره ملت مظلوم ايران در مذاكره با ايران بنشينند، در فرداي قيامت در پيشگاه خدا چه پاسخي براي آنان داريد كه با دستور شخص شما و با تحريك و آماده سازي تشكيلاتي و فرمان فرماندهان ترورتان ،وتشريح چگونگي تهيه مواد سوختي وسايل آتش زا و ساعت انجام عمل ، مكان خود سوزي، براي تاثير گذاري بيشتر شاهدان صحنه ، شعارهاي در حين سوختن فرد و چگونگي نوشتن وصيت نامه در جهت پيشبرد اهداف تعيين شده براي سوءاستفاده تبليغاتي و قضائي در دادگاهها ي احتمالي بعد از آن خود سوزي زدند.
* از ديگر نكات قابل توجه د ر اين پيام تلاش مذبوحانه جديد رجوي در فريفتن افكار عمومي و هواداران اسراي اشرف است.
او در اين پيام سعي دارد با جدا كردن حساب دولت انگليس ويا فرانسه و آمريكا با نمايندگان سناتورها و وكلا و … آن كشور و با لفاظي و خاله زنك بازي هميشگي اش ، افكار عمومي را به آن سمت سوق دهد كه انگار در ليست تروريستي قرارگرفتن نام سازمان فقط و فقط كار دولت انگليس و بخصوص شخص آقاي جك استراو بوده است و تمامي موانع و ممنوعيت ها براي سازمان و شورا رابر طرف كرده و دولتها و نمايندگان و سناتورهاي اروپائي و آمريكائي هيچ مشكلي با مجاهدين ندارند و در انتظار برپائي جامعه بي طبقه توحيدي شان درايران وحمايت از آن مي باشند.
البته براي همگان پر واضح است كه در سال 2001 ميلادي دولت وقت انگليس ماموريت عاجل تري در منطقه خاورميانه داشته است كه نام نا مبارك شمارا به عنوان همكاران صدام در ليست قرارداده است كه تا كنون نيزدر اين ليست ابقا شده است. ولي امروز ، ما هم معتقديم همسوئي و عملكرد هاي خائنانه وجاسوسي و وطن فروشانه فرفه مجاهدين بويژه دررابطه با انرژي هسته اي كه رجوي نيز در همين پيام افتخارهمكاري و افشاي آن را دارد!! باعث تغيير نظر و حمايت دولتهاي جديد غربي و نمايندگان آنان از مجاهدين شده است و فرقه تروريست تان را به عنوان تروريستهاي خوب در بازي هاي سياسي و استعماري و استثماري خود بعنوان يك سرباز در منطقه بر روي صفحه شطرنج خود چيده اند.
ما هم اعتقاد داريم همه سياستهاو تصميمات اتخاذ شده خط به خط از« اينتلي جنت» سرويس انگليس نشات مي گيرد و تمامي حمايتها و اقدامات گذشته و حال و آينده آنها نيز در همين راستاست.
آنها روزگاري براي منافع استعماري امروزخود طارق عزيز را در دولت صدام كاشتند تا روزي نشست هاي محرمانه صحنه هاي دريافت پول و همكاري اطلاعاتي شما با صدام افشا شود ، پس مطمئن باشيد روزي خدمات خائنانه سازمان شما به دشمنان بشيريت نيز نزد ملت ها و مردم ايران رو خواهد شد.
* درقسمت پاياني اين پيام نيز رجوي تلاش داشته با دست پيش گرفتن و تحليل گزارش جامعه اطلاعاتي آمريكا در رابطه با توقف هسته اي ايران چنين وانمود مي كند از پس رفت جنگ خارجي عليه ايران استقبال مي كند و رندانه نتيجه گيري مي كند كه ،
اگر اين گزارش موجب تضعيف كيفي راه حل جنگ شده است خواه نا خواه باعث تقويت كيفي راه حل سوم خواهد شد ولو….!!
او كه در اين تحليل با نعل و ميخ كردن وارونه سعي دارد وطن فروشي و خيانت و فروش اطلاعات هسته اي ملت ايران به سرويسهاي غربي را يك وظيفه ملي و بين المللي وانمود كند، دسته گل بزرگي به خود داده مي گويد ،
براستي كه مقاومت ايران چه خطر عظيم و هولناكي را نه فقط از سر مردم ايران بلكه از سر جامعه بشريت…. دور كرده است
و البته كه ما هم قضاوت اين خيانت مهم رجوي را به تاريخ انقلاب ملت ايران مي سپاريم كه آيا تلاش براي دستيابي به فن آوري هسته اي يك وظيفه ملي است يا ارائه اطلاعات] جاسوسي[ آن به بيگانگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا