مطالب

سعيد نوروزي – قرباني رجوي ها

سعيد نوروزي – قرباني رجوي ها
مصداقي زيركانه در خدمت رجوي هاست

روزي كه از اعدامهاي سال 1367سخن ميگفت او را در صداي آمريكا ديدم ولي بسياري از واقعيت ها را نگفت او سعي داشت تا رداي قهرماني برتن كند اما در همان هنگامه نگاهش سخن ديگري داشت او ميگفت و ميگفت و……. اما در سيمايش سخني ديگر هويدا بود تا اينكه خودش مطرح كرد كه از من مي پرسند پس تو چرا اعدام نشدي ؟ و من به ياد رجوي و دليل اعدام نشدنش در زمان رژيم گذشته افتادم!
من كه بعنوان هواداري ساده آنهم به عشق حمايت از برادران خود بوده و در فاز نظامي كوچكترين حركتي نداشته ام تاوان حمايت خود را با چند سال زندان پرداخت نمودم و……
حال بگذريم دفاعيات مصداقي از فرقه چنان ناشيانه است كه ردپاي رجوي ها از تنورش بيرون زده و حكايت ها دارد!
اما قاطعانه ميگويم كه نامه مصداقي و دلايل كودكانه اش همچون پيام هاي نم برداشته رجوي ها براي انسان هاي آزاديخواهي كه در راستاي ياري هموطنان زجر كشيده ، تلاش مي كنند، نمي تواند عامل بازدارنده اي باشد.
بسياري از ما نگران هموطناني هستيم كه نزديك به 5 سال است بشكل ديگري به اسارت گرفته شده اند ، پس چه شد داعيه حقوق بشري بوش و ساركوزي و…………
چگونه است كه مريم قجر بعنوان يكي از رهبران فرقه تروريستي در پاريس به باج دهي و باجگيري مشغول است و ديگري از ترس در گوشه اي خزيده است و گاها اظهار وجودي….! ولي 200 انساني كه تبري خود را از حركات تروريستي رجويستي اعلام داشته اند بايد در بدترين شرايط بسر برند! شرايطي نامناسب كه مصداقي يار رجوي نيز به آن اعتراف داشته است!
فرقه رجوي كه در سايه نيروهاي امنيتي بين المللي و در آسودگي بسر ميبرند عليرغم قرارگرفتن در ليست تروريست ها همچنان سرمستانه به جامعه بشري خيانت مي ورزند و در پاريس ، مكاني كه جايگاه آزاد انديشان است به برپايي جشن ها و مهماني هاي جشنواره اي سرگرمند و در فرصت هاي مناسب چماقداران خود را به جان جداشدگان مي اندازند و از فحاشي هم دريغ نمي ورزند! ولي 200 انساني كه تبري خود را از اهداف تروريستي رجوي ها اعلام داشته اند پس از گذشت بيش از 4 سال قادر نيستند در اين شرايط ناگوار جوي سرپناهي داشته و از حقوق اوليه انساني خود بهره جويند ، در عصر حاضر و قرني كه دولت هاي جارچي بيگانه دائما از حقوق بشر و احقاق حقوق انسان ها و دمكراسي سخن ها مي رانند! تا جائيكه آقاي بوش مدعي است حق ايرانيان ، دولتي دمكرات و….. مي باشد مصداقي مأموريت مي يابد تا در قالب يك فعال حقوق بشري اما در حقيقت يار رجوي ، عامل بازدارنده حركات بشردوستانه ديگران گردد.
اينجاست كه هر انسان آزاديخواهي در مي يابد كه اولين انگاره هاي ماندگاري در جوامع باصطلاح مترقي پشت كردن به اصول انساني و اخلاقي است تا به رموز امپرياليست ستانه دست يابد ؟
نوروزي 22/10/1386

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا