مطالب

به گروگانگیری فرزندانمان در پادگان اشرف پایان دهید…

شعار محوری همایش انجمن نجات با حضور خانواده ها ی چشم انتظار گیلان

 حضور سبز و پرمهر خانوادههای انجمن نجات شهرستانهای استان گیلان ؛
درتاریخ 12/12/86 در شهرستان رشت برگزار گردید. حضور چشم گیر و مشتاق خانواده ها در این گردهمایی بیانگر همبستگی خانواده های انجمن نجات و تصمیم راسخ آنها برای رهايي فرزندانشان از قرارگاه اشرف و پایان دادن به گروگانگیری سرکرده فرقه توتالیتر مجاهدین می باشد.
باشروع همایش آقای ابراهیم خدابنده از فعالین سابق بخش سیاسی در انگلستان سخن آغاز نمود.
آقای مهندس خدابنده با تشریح مطالعات صورت گرفته درباره فرقه های متعددی که طی سالیان طولانی در دنیا شکل گرفته و بعد از مدتی به افول و نابودی گراييدند ؛ به تشریح سازمان فرقه ای – تروریستی مجاهدین پرداخت.
ماهیت یکسان فرقه ها در مغز شویی انسانها ،مسخ روانکاوانه ، اراده بی اختیار انسانها در هرگونه انتخاب و اظهار نظر ، تبلور و ذوب فرد گرفتار در شخصیت محوری رئیس فرقه از جمله شاخص های اصلی و وجوه مشترک بین فرقه مجاهدین و دیگر فرقه های بوجود آمده در جهان می باشد.
عضو سابق مجاهدین اظهار نمود که فرد در این شرایط حق ازدواج و ابراز علاقه به موجود دیگری غیر از رئیس فرقه را ندارد و می بایست خانواده را با تمام مظاهر و علایق انسانی و عاطفی برای همیشه از ذهن خود بیرون نماید و در صورت لزوم علیه خانواده نیز تهاجم داشته باشد و در این حالت رئیس فرقه محرم