مطالب

دزد پر رو يقه صاحب خانه را مي گيرد!!

هادي شباني – انجمن نجات دفتر مازندران
بعد از سفر آقاي احمدي نژاد به بغداد لرزه شديدي به پيكره فرقه افتاده است چرا كه آنها هنوز در روياي سرنگوني توسط آمريكا بسر مي برند و از درك شرايط منطقه اي و جهاني عاجز هستند مانند مورچگاني كه آب به لانه شان افتاده باشد دست بكار شده و با تزريق دينار و درهم به عده اي از شيوخ بعثي، به راه اندازي خيمه شب بازي در اطراف قرارگاه خود پرداخته است تا خوراك تبليغاتي براي نيرو هاي خود تهيه كنند و يا به ظن خود از تاثيرات اين مسافرت در نزد مردم عراق بكاهند.
آثار اين سفر را مي توان از جيغ هاي بنفشي كه مريم قجر مي كشد فهميد چرا كه در بند بند اطلاعيه هايشان به وقيحانه ترين وجه به فحاشي پرداخته و دوباره به نشخوار حرف هاي رهبر مفلس خودش كه مي گفت : هركس كه با ما نيست دشمن ما مي باشد، پرداخته و اين بار رهبران حكومت عراق را مورد هتاكي قرار داده آنان را پاسدار و عوامل اطلاعات نظام جمهوري اسلامي قلمداد كرده است.
البته پر واضح است رهبران سازمان كه ده ها سال در خدمت صدام عليه دو ملت ايران و عراق جنگيده اند امروز نبايستي تحمل يك دولت مردمي را در عراق بپذيرند و چنين است با گستاخي تمام در صدد سنگ اندازي و چوب لاي چرخ گذاشتن دولت مردمي عراق مي باشند ، البته كه دزد پر رو يقه صاحب خانه مي گيرد!!!
آخر كسي نيست به آنها بگويد كه دوران اين دجالگري رهبرتان به سرآمده است و چيزهايي كه نشخوار مي كنيد براي فريب و گول زدن نيروهاي وارفته خودتان است و در بيرون خريداري ندارد و بور شديد از اينكه اين گونه از رئيس جمهور ايران استقبال كردند.
بدانيد اكنون خلقي اراده كرده كه آزاد زندگي كند و رهبران عراق سعي در اجراي اين كار هستند البته اين نوع فرافكني از جانب فرقه دور از انتظار نبوده ونيست چرا كه با مسموم كردن فضا سعي دارند كه مبادا دولت عراق سران فرقه را براي همكاري با صدام معدوم و كردكشي به دادگاه بكشاند كه جريان آي دزد ، آي دزد را در دستور كار خود قرار دادند.
از طرف ديگر براي خوش خدمتي و دم جنباندن هر چه بيشتر نزد محافل غربي هم چنان ساز جناح جنگ طلب آمريكا را كوك مي كنند و علي رغم گزارش اخير آقاي البرادعي كه هم چون آب سردي برروي رهبران فرقه بوده است ، براي اينكه از قافله عقب نمانند اين گزارش كامل را ناقص اعلام كردند و به لجن پراكني عليه اين ارگان بين المللي و شخص آقاي البرادعي پرداخته اند و احتمالا نام او نيز به زودي در ليست پرسنلي پاسداران و عوامل وزارت اطلاعات درج خواهد شد!!
آنان كه تاكنون از هيچ دنائتي د ر قبال ملت ايران كوتاهي نكردند اين بار نيز جشن تحريم عليه ملت ايران را گرفته و خود را در مهماني شام امپرياليسم دعوت نموده و براي كاسه ليسي بيشتر خواهان تحريم همه جانبه عليه خلق ايران مي باشند
رهبران فرقه و تحليل گران آنان كه موشكافانه در رسانه هاي غربي به دنبال مسائل حقوق بشري و هسته اي و سياسي ايران و عراق و….. مي باشند تا مبادا حقي به حساب ملت ايران و كشورهاي منطقه رود ، اين بار چشم خود را به روي جنايت هاي اسرائيل در غزه بسته است كه تا كنون حتي يكبار در اخبار و موضعگيريهايشان هنوز نامي از مردم مظلوم فلسطين به ميان نياورده وجالبتر اينكه مقاومت مردمي آنان و رهبران شان را از اقدامات تروريستي مي داند حتي دوستان خارجه نشين آنها هم چشم خود را به روي اين جنايت اسرائيل بستند.
در صورتي كه رجوي براي فريفتن افراد خودش در تشكيلات پز حضور در فلسطين و آموزش ديدن در آنجا را مي داد و آنرا از سابقه مبارزاتي خودش ميدانست و يا ملاقات با ياسر عرفات در تهران را از افتخارات خود دانسته و نان مبارزات آن فقيد را تا سالها مي خورده است و براي جذب جوانان نا آگاه در كنار او عكس ياد گاري گرفته و در ستادها و دفاتر سازمان نصب مي كرد اين بار همه آنها را فراموش كرده و چهار نعل براي امپرياليسم و نوكران شان در منطقه دويده و افتخار همجواري و عكس و فيلم گرفتن با سران آنها را دارند و چشم خود را به روي اين جنايت هولناك بستند ، چون مي دانند اگر حرفي به ميان آورند جيره آنان قطع شد ه و مورد خشم ارباب قرار خواهند گرفت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا