انتقاد آقای جعفر بقال نژاد به” دعوت از مجاهدین برای مناظره و گفتگو” و توضیحات سایت ایران قلم

توضیحات سایت ایران قلم:
مطلبی که در زیر خواهد آمد، توسط دوست گرامی آقای جعفر بقال نژاد در واکنش به مطلب آقای بهار ایرانی و… و دعوت کانون ایران قلم برای مناظره و گفتگو از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در سایت نگاه نو نوشته شده است. در این پیوند چند نکته قابل یادآوری می باشد.
1ـ هیئت تحریریه سایت ایران قلم در تاریخ 07.04.2008 در واکنش به مقاله بهار ایرانی با عنوان به مجاهدین فرصت دفاع و توضیح بدهید! سنت یکسویه نگری به مجاهدین را پایان دهید توضیحات زیر را داده بودند که متاسفانه بخشی از آن توسط دوست عزیز آقای جعفر بقال نژاد مورد عنایت قرار نگرفته است. سایت ایران قلم برای آقای بهار ایرانی نوشته بود:
با تشکر از بهار ایرانی و تایید حسن نظر و مطالب نگارش شده ایشان ، لازم است یادآوری کنیم که تا کنون بارها اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق بطور رسمی و علنی در مصاحبه ها ، نامه ها و مقالات گوناگون از این سازمان و شورای ملی مقاومت برای گفتگوی آزاد و مناظره دعوت کرده اند که با پاسخ منفی روبرو شده اند. ما هم امیدواریم که سازمان مجاهدین خلق روزی به گفتگو و مناظره با منتقدین خود روی آورد. اما تا آن روز ، به دلیل اینکه مجاهدین حاضر به گفتگو و مناظره نیستند ، اعضای جداشده و منتقد و ناراضی مجاهدین نباید سکوت کنند و جسارتاً این فعالیت ها سنت یکسویه نگری به مجاهدین تلقی نخواهد شد.
2ـ دعوت کانون ایران قلم برای مناظره و گفتگو از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت توسط دوست عزیز محمد حسین سبحانی نوشته نشده است ، اما دعوت به مناظره و مطالب نوشته شده در این ارتباط، با مشورت و تایید وی و سایر دوستان فعال در این کانون بوده است.
3ـ ما ضمن تشکر از احساس مسئولیت آقای جعفر بقال نژاد در قبال درد و رنجی که اعضای جداشده مجاهدین خلق در زندان های این سازمان متحمل شده اند، یادآوری می کنیم با همه این اوصاف و زندان و آوراگی که کلیه دوستان جداشده کشیده اند، اگر روزی سازمان مجاهدین خلق به دعوت اعضای جداشده مجاهدین برای مناظره و گفتگو در حضور رسانه های جمعی پاسخ مثبت داد، باید از آن استقبال کرد و فعالانه در آن شرکت کرد. آیا در آن روز و در آن مناظره ، سازمان مجاهدین از چه در پیشگاه مردم و رسانه های جمعی دفاع خواهد کرد؟ در این مناظره و گفتگوی احتمالی چه کسی حقانیت خود را به مردم نشان خواهد داد؟ به همین دلیل سایت ایران قلم به مانند شما دوست گرامی اعتقاد دارد که سازمان مجاهدین به گفتگو و مناظره تن نخواهد داد، زیرا با ماهیت فرقه گرایانه و تروریستی آن در تضاد است. اما ما نیز باید بخاطر تاریخ و آینده به وظیفه خود عمل کنیم. شاید روزی همین اعضای فعلی مجاهدین در ذهن یا بطور واقعی رهبری خود را مورد سؤال قرار دهند که چرا به روش های دمکراتیک و دعوت به مناظره و گفتگو با منتقدین خود تن نداده است؟
بنابراین به اعتقاد ما اگر سازمان مجاهدین روزی حاضر به مناظره و گفتگو شد، باید از آن استقبال کرد. اما تا آن روز، همانطور که برای آقای بهار ایرانی نوشتیم، نباید و نمی توان به دلیل اینکه مجاهدین به مناظره تن نمی دهند، در قبال دیدگاه های فرقه گرایانه و خشونت طلبانه سکوت یا برخورد منفعلانه نمود.
با احترام ویژه برای دوست گرامی آقای بقال نژاد و آرزوی موفقیت برای ایشان
ضمائم:
ــ دعوت به مناظره از آقای طاهرزاده عضو شورای ملی مقاومت به نقل از ایران اینترلینک
http://www.iran-interlink.org/files/farsi%20pages%2025/sobhani061006.htm
ــ پیشنهاد محمد حسین سبحانی به آقای پائولو کازاکا برای یک مناظره به نقل از سایت نگاه نو
http://www.negaheno.net/akhbar/1385/Esfand/24.htm
ــ مطلب دوست گرامی آقای بقال نژاد در زیر بطور کامل آورده می شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفتگو با ایادی باند تروریستی وطنفروش، خائن و جاسوس پیشه، آب در هاون کوبیدن است
جعفر بقال نژاد
بیست و یکم فروردین 1387
برگرفته از سایت نگاه نو
در پی کنفرانس رهاشدگان ازجهنم باند تروریستی رجوی که در پاریس برگزار شده بود ( خوشبختانه چماقداران این باند با تیزهوشی مسئولین کنفرانس نتوانستند به نیت شوم و پلیدشان دست یابند)، آقا یا خانم بهارایرانی درسایت مجاهدین دبلیو اس مقاله ای انتقادی تحت عنوان به مجاهدین فرصت دفاع و توضیح بدهید! نوشته اند که چرا مسئولین کنفرانس ازمجاهدین (بخوانید چماقداران) دعوت به کنفرانس ننموده اند تا در جهت تعمیق فضا و شرایط گفتمان آزاد ،… با هوادار و حتی اعضای سازمان این امر بتواند به نتایج درخور و مفید منتهی شود. و تا زمانی که جداشدگان به طور یک جانبه و بدون دعوت رسمی و مشخص با مکان و زمان و… از مجاهدین به اظهارات خود ادامه بدهند و چیزی تغییر نخواهد کرد. آقا یا خانم بهارایرانی در بند بند مقاله خودشان با آوردن فاکتهای دقیقی از بی منطقی باند تروریستی موسوم به مجاهدین، خط بطلانی برپیشنهاد دعوت از این باند تبهکار برای گفتگو و… کشیده اند که میتوان به نمونه هایی از آنها اشاره کرد:
01- اساسا در منطق مجاهدین مناظره، گفتگو، مصاحبه در شکل عرفی و رایج مطبوعاتی، میزگرد مطبوعاتی و رسانه ای از هر نوع و… و النهایه هر گونه اتفاقی که به تعامل و ایجاد فضای دمکراتیک و گفتمان و نقد عالمانه منجر شود، محلی از اعراب ندارد و مجاهدین به جد از این گونه اتفاقات فراری و منزجر هستند.
02- مجاهدین علیرغم داشتن همه گونه امکانات رسانه ای، و داعیه دمکراتیک و جامعه باز اما به هیچ روی تن به ملزومات این ابزارها و ادعاها نمی دهند. به همین دلیل هم تا کنون حتی یک نمونه گفتگو یا مصاحبه مطبوعاتی معمول با رهبران مجاهدین اتفاق نیفتاده است.
03- مجاهدین در مواجهه با رسانه های آزاد با تقسیم بندی دو قطبی آنها به خودی و غیر خودی مجال هر گونه تعامل با مخالفین و منتقدین و بعضا طرفداران خود را مسدود کرده اند.
و درانتهای مقاله آقا یا خانم بهار ایرانی به درستی یادآوری کرده اند که:
04- برای نگارنده (بهار ایرانی) محرز است که مجاهدین از چنین امکانی استفاده نخواهند کرد، و به احتمال زیاد از دادن هر گونه پاسخ هم امتناع خواهند کرد.
پس ازانعکاس مقاله فوق الذکر درسایتهای مختلف، آقای محمد حسین سبحانی اعلام آمادگی برای گفتگو با تروریستهای وابسته به بیگانگان را اعلام کردند واظهار داشتند:
با تشکر از بهار ایرانی و تایید حسن نظر و… لازم است یادآوری کنیم که تا کنون بارها اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق بطور رسمی و علنی در مصاحبه ها ، نامه ها و مقالات گوناگون از این سازمان و شورای ملی مقاومت برای گفتگوی آزاد و مناظره دعوت کرده اند که با پاسخ منفی روبرو شده اند. سایت ایران قلم مجدداً و در آینده نزدیک از مجاری رسمی و علنی درخواست گفتگو و مناظره با سازمان مجاهدین خلق را مطرح خواهد کرد. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گفتگو و مناظره ای عادلانه و آزاد بین اعضای جداشده از مجاهدین و نمایندگان این سازمان باشیم. هیئت تحریریه سایت ایران قلم
و دربیانیه ای دیگری بتاریخ 2008/04/08 آقای محمدحسین سبحانی اظهار داشتند:
کانون ایران قلم دعوت رسمی خود را از رهبری سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت برای مناظره و گفتگو اعلام می کند. در همین ارتباط کانون ایران قلم از آقایان مهدی ابریشمچی ، حسن داعی الاسلام و مهدی براعی و خانم ها سهیلا صادق و معصومه بلورچی و یا هر کدام از اعضای معرفی شده توسط سازمان مجاهدین خلق دعوت به عمل می آورد تا در محیطی سالم و دمکراتیک با حضور نمایندگان رسانه های اطلاع رسانی و…..
آقای سبحانی چنان با کلمات بازی می کنند که انگار فراموش کرده اند بمدت 8 سال توسط این جانیان شکنجه شده اند، این تبهکاران ازهمسر ایشان برای سرکوب او استفاده کردند، این خفاشان بی عاطفه مانع ارتباط سبحانی با دخترش شدند، این نوکران صدام، سبحانی را در سلول تاریک بدون دارو به حبس کشیدند و از دادن دارو به او خودداری کردند بطوریکه آقای سبحانی مجبور می شوند مدفوع خودش را با انگشتش خارج بکند، این بی شرافتان بعد از اینکه نتوانستند سبحانی را به تسلیم بکشانند او را به زندان ابوغریب انداختند و بعد از مرارتهای فراوان در زندان ابوغریب و سر خم نکردن او در مقابل رجوی تبهکار، او را به همراه 51 تن دیگر به ایران تحویل دادند و بی شرمانه و به دروغ گفتند که سبحانی به ایران رفت! ، این اوباشان با بسیج ایادی چماقدارشان ازکشورهای مختلف در جلسه ای قانونی در پاریس او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و جنایات و توطئه های دیگرکه خود بهتر از من می داند.
و باز در ادامه این آب درهاون کوبیدنها، کانون آوا آمادگی برای گفتگو با ایادی باند تروریستی رجوی را اعلام کردند و اظهار داشتند :
کانون آوا بر اساس دیدگاههای خود معتقد است که گفتگو و برخورد اندیشه (با تروریستها ) بهترین شیوه و راه حل اختلافات ایدئولوژیکی ، سیاسی و نظری میباشد. کانون آوا ضمن ابراز حمایت ازاین دیدگاه و پیشنهاد سازنده ، در همین رابطه از نمایندگان سازمان مجاهدین در آلمان خانم معصومه بلورچی و آقای جواد دبیران پیرامون پیام نوروزی مسعود رجوی در سال جدید، دعوت به مناظره عمل می آورد وبرای نشان دادن حسن نیت خود تعیین زمان و مکان این گفتگو و بحث آزاد را برعهده و تشخیص سازمان مجاهدین میگذارد و پیشاپیش در هر نقطه ای از اروپا اعلام آمادگی میکند. کانون آوا 08.04.2008 (داخل پرانتز از من است)
براستی شما را چه شده است ؟
مدتی پیش شاهسوندی علی رغم بیشمار جنایات، خیانت، وطنفروشی، جاسوسی و… که دست خود ایشان نیز به این همه شمرده ها آلوده است ولی همچنان بارها در مصاحبه با رادیو صدای ایران اعلام کردند که رجوی، عباس داوری و تنی چند از جنایتکاران باند رجوی را دوست دارند و من فقط بخش ناچیزی از تبهکاری های رجوی را که در کتاب خود شاهسوندی آمده بود به ایشان یاد آوری کردم ولی ایشان بدلیل اینکه هنوز از ایدئولوژی مجاهدین جدا نشده اند مثل باند تبهکار رجوی با من برخورد کردند و ماهیت خودشان را به عیان برملا کردند. و این موضوع مرا بیاد یکی از اعضای حزب کمونیست شوری سابق انداخت و آن اینکه این عضو بسیار مورد اطمینان برای استالین (رجوی آن زمان) بود و او این افتخار را پیدا کرد که شبها پشت در اتاق خواب استالین کشیک بدهد و این بدبخت از بس که استالین را دوست داشت به زنش سفارش داد جوراب پشمی زخیمی برای او ببافد تا شبها در پشت در اتاف استالین بدون پوتین قدم بزند تا مبادا رفیق استالین از خواب نازنین بیدار شوند. یک شب استالین را قضای حاجت پیش آمد و وقتی از اتاق بیرون آمد و آن نگهبان را بدون پوتین یافت دستور داد او را بازداشت کردند زیرا استالین دیوانه تصور کرده بود او میخواسته بدون پوتین وارد اتاق خواب شود و او را به قتل برساند به همین دلیل جوراب زخیم بپا کرده بود تا سر و صدا ایجاد نکند. درهنگان تیرباران مسئول تیرباران به او گفت آخرین حرفت را بگو و او هم آخرین حرفش را اینگونه گفت و تیرباران شد زنده باد رفیق استالین
با استناد به هزاران مدرک غیر قابل کتمان از اینکه مجاهدین باعث کشتار ده ها هزار هموطن ما شده اند، با صدام ملعون در خرابی وطنمان همکاری کرده اند، برای صدام جاسوسی کرده اند ( فیلم آن موجود است)، از صدام صدها میلیون دلار در جهت کشتن مردم ایران پول دریافت داشته اند ( فیلم آن موجود است)، در مقابل بمبگذاری در شهرهای ایران و کشتار مردم بی گناه از صدام مزد دریافت کرده اند ( فیلم آن موجود است) صدها تن از مخالفین درون تشکیلاتی خودشان را سر به نیست کرده اند و یا بوسیله صدام ملعون کشته شده اند، از عربده کشیدنهای فریبکارانه مبارزه با آمریکای جنایتکار تبدیل به جاسوسان سیا و پنتاگن شده اند و هزاران جنایت دیگر که مطمئنم تک تک شما از من بیشتر می دانید. یک روز دنبال آن مرضیه عجوزه که یک پایش لب گور است و هنوز از این باند تبهکار حمایت می کند راه می افتید و می خواهید برایش هورا بکشید که او بانوی آواز ایران است! هزاران مثل این عجوزه به یک تار موی یک کارگر همموطن ما نمی ارزد، روزی دیگر شکایت از باند رجوی به مهدی سامع شارلاتان و یا هزار خانی ابله می برید غافل از اینکه این روباه صفتان خودشان جیره خوار رجوی هستند و قص علی هاذا… آیا رنجهای نسرین ابراهیمی را شنیدید ؟ دیگر بس کنید و با تروریستها مماشات بس است و آب در هاون نکوبید. با تروریستها نمی شود گفتمان و دیالوگ انجام داد. لطفا با کلمات بازی نفرمائید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا