شگرد هاي كهنه شده فرقه رجوي

چگونگي خبر درج شده در سايتهاي فرقه در رابطه با خبر مرگ حسن ميرزايي جدا شده اي از فرقه خود جاي تاسف و كمي تامل دارد.
بر كسي پوشيده نيست كه ترفندهاي كهنه و ابلهانه مسئولين فرقه پيرامون مبرا كردن فرقه از مرگ نامبرده فقط و فقط برا ي شانه خالي كردن از قبول مسئوليت و عواقب و پيگردهاي قانوني و احتمالي از طرف خانواده متوفي و…. است.
نگاهي كوتاه به شيوه جمع آوري نيرو در فرقه در سالهاي قبل كه غالبا از تركيه و كشورهاي عربي جمع آوري مي شدند ، داشته باشيم متوجه مي شويم كه اين افراد با ترفند و به بهانه كمك براي گرفتن پاسپورت پناهندگي در كشورهاي اروپايي به عراق آورده مي شدند و سپس راه بازگشت شان را كور كرده و طي نشست هاي مختلف توسط خانم فهيمه ارواني كه آن موقع مسئول پذيرش سازمان بود سعي در فريب اين بخت برگشته ها و نگهداري شان در اشرف مي كردند!!.
رجوي كه مناسبات خود را توحيدي مي دانست معتقد بود كه بعد از چند ماه ماندن اين افراد در مناسبات اشرف با انقلاب مريم آشنا شده و خود بخود جذب ما مي شوند و بدين طريق يوغ جديد ي از استثمار و اسارت را برگردن فرد زده مي شد.
بعد از سقوط صدام غالب اين نفرات به تيف رفته و اسارت ديگري را نزد آمريكائيها پذيرفتند كه بعضا تا چند سال به طول انجاميد فرد مذكور از آن جمله است.
بنده بعنوان گواه داستان اين فرد كه موقع پذيرش او راننده فهيمه ارواني در قرارگاه اشرف بود م و هم بعنوان كسي كه مدتي در مقر تيف با او سر كردم شهادت مي دهم :
مسير زندگي اين بخت برگشته آقاي حسن ميرزايي را رجوي برگردانده است و مسئوليت تام و كمال سرنوشت و جان او با شخص رجوي و مسئوليني هم چون فهيمه ارواني است.
قضاوت را به خواننده مي گذارم كه چنين افرادي با 5 سال تحمل سختي و د ر بدري در عراق و تركيه امروز پس از كشته شدن ، رهبران فرقه سنگ او را به سينه مي زنند و مدعي داشتن دست نوشته هايي از او در جهت افشاي ساير جدا شدگان است كه انگار او هنوز از اعضايش بوده است.
سئوال اين است كه اگر نامبرده در تاريخ اعلام شده د ر اطلاعيه فرقه به قرارگاه اشرف مراجعه نموده و اطلاعات جدا شدگان را مكتوب نموده پس چرا مجددا از شما بريده است ؟
اگر آقاي ميرزايي زنده بود آيا باز هم در مورد او و گزارشاتش مطلبي را عنوان مي كرديد ؟و يا مثل ساير جدا شدگان انگ ديگري به او مي زديد و برعليه او مي نوشتيد!! ؟.
راستي اگر چنين بود او چرا اين همه سال در نزديكترين فاصله آسايشگاههاي رهبران فرقه در زير چادر آمريكائيها در گرما و سرما بسر برد ه است ؟
ما جدا شدگان كاملا از شگردها و كلك هاي مسئولين فرقه اطلاع كافي داريم.
كليه كساني كه خواهان جدايي هستند قبل از ترك اشرف بايستي به تمامي خواسته هاي انشائي مسئولين گردن نهاده و يا بعضا پاي ورق هاي سفيد امضا نموده تا در صورت لزوم به نفع فرقه مورد استفاده قرارگيرد.
دور نيست روزي كه بايستي رهبران فرقه جواب همه اين خونهاي به ناحق ريخته را در دادگاه خلق و انقلاب بدهند.

انجمن نجات – دفتر استان مازندران
هادي شباني 10/2/87

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا