مطالب

باورشان نمي شد از داخل زنگ مي زنم

انجمن نجات دفتر استان مازندران – ارديبهشت1387
ريزش شديد نيرو در طي سالهاي اخير از قرارگاه اصلي فرقه در اشرف رهبري فرقه را برآن داشته است به هر طريق ممكن در صدد نگهداري و حفظ آنان در عراق را نمايد.
تكرار عجز و لابه از رزمندگان در ماندگاري در اشرف، تطميع جدا شدگان در تيف ، تامين مالي بريدگان در خارج در جهت عدم افشاگري مناسبات فرقه در ميان ايرانيان و تهديد و ترسيم خط و نشان سرخ ،آخرين دست و پا زدن و تلاش براي جلوگيري از پاشيدن شيرازه تشكيلات فرقه اي است.
اما مرور زمان و عملكرد ضد ميهني رهبران ماهيت واقعي سركردگان فرقه را در نزد ايرانيان مقيم اروپا رو كرده و با تفكر جديد به وطن عزيزشان ايران باز مي گردند.
آقاي علي لشكر پناهي از جمله ايرانياني است كه بعد از 20 سال اسارت در فرقه رجوي در قرارگاه اشرف و دوري از خانواده در طي سال گذشته دو بار ديگر به وطنش عزيمت نموده است.
*آنچه كه در اينجا به رويت مي رسد خلاصه اي از ديدار اعضاي انجمن استان مازندران با ايشان كه در فضاي بسيار صميمي بر قرار شده است.
او اولين بار در آبان 86 به ايران آمد و پس از چند ما ه مجددا به سوئد بازگشته و براي بار دوم نيز در اسفند همان سال براي ديد و بازديد عيد به ايران مسافرت كرده است.
وي در رابطه با خاطرات اولين سفرش به داخل كشور بيان مي كرد:
– وقتي كه بدون مشكل به داخل كشور آمدم بعد از چند روز به تعدادي از دوستانم در سوئد زنگ زدم باورشان نمي شد كه از داخل ايران تماس ميگيرم و خيلي تعجب كرده بودند.آنها باورشان نمي شد كه با من كاري نداشتند بي صبرانه منتظر بازگشت من بودند بعضي ها كه از قبل از وضعيت و حضور من در عراق با مجاهدين را با خبر بودند ميگفتند علي ديگر بر نمي گردد و در واقع جمهوري اسلامي نمي گذارد او برگردد.
بعضي ديگر نيز در اين فكر بودند كه جمهوري اسلامي براي تبليغات و جذب نفرات مقيم خارج مرا باز گرداند تا در مراحل بعد مانع بازگشت من به خارج شود.
*او در ادامه از نوع برخورد مسئولين جمهوري اسلامي و اعتماد او چنين اظهار داشت :
– حقيقتا در مرحله اول آمدنم كمي ترس و دلهره داشتم كه مبادا با سابقه اي كه نزد فرقه دارم در ايران با من برخورد شود ولي با بازگشت به سوئد و بازگشت مجدد و نوع برخورد مسئولين كاملا اعتماد م جلب شد. من يقين نداشتم كه از همه عمل گذشته ام صرف نظر مي كنند و مورد بخشش قرار مي گيرم.
*آقاي پناهي در رابطه با ترس و عدم اعتماد بعضي از ايرانيان مقيم خارج براي بازگشت بيان داشت :
– مثل من زياد هستند كه در مرحله اول جرات ندارند كه اقدام كنند و يا در دو دلي ماندند و يا بيشتر بچه ها اين ذهنيت را دارند كه به محض ورود به فرود گاه توسط افراد اطلاعات مورد باز جوئي و… قرارگيرند.بخصوص نفراتي كه موقعيت قبلي شان مثل من بود و در مقطعي فعاليت سياسي و نظامي در داخل ايران داشتند و يا با سازمان كار مي كردند و در واقع هنوز فضاي سالهاي 60 و زمان جنگ را دارند.
*وقتي از آقاي پناهي از علت اين طرز تفكر سئوال شد بيان داشت :
– عامل اصلي اين طرز تفكر تبليغات فراوان و فضا سازي منفي از طرف فرقه رجوي در بين ايرانيان مقيم خارج است.
*او پيشنهاد كرده بود كه سايتي در همين رابطه ايجاد شود تا با افرادي چون او كه به ايران بازگشتند و فضاي واقعي را ديدند مصاحبه و پخش شود و يا حداقل پاسخگوي مشكلات اين افراد باشند.
*ايشان در رابطه با مشكلات دست و پا گير ديگري كه بعضا براي بازگشت به وطن به آن مواجه اند گفت :
– اولين مشكل اين دست افراد ازدواج با خارجيان غير مسلمان است كه حتما بايستي قبل از عزيمت ازدواجشان رسمي و در محضر اسلامي باشد كه بعضا يكي از طرفين حاضر به قبول نمي باشد كه خود مانع بازگشت به وطن مي شود.
از ديگر مشكلات كه بعضا مشاهده شد تمايل نداشتن خانواده افراد در داخل است كه به دلايل مسائل اقتصادي كه مبادا منافع اقتصادي آنان به خطر افتد ،بعضا موجب ترس و وحشت نفرات و مانع بازگشت آنان مي شوند.
*آقاي پناهي در اين رابطه توضيح داد كه سازمان براي جلوگيري از افشاي رسوائي خود فضاي داخل كشور را همان وضعيت سالهاي 60 عنوان مي كند و سعي دارد فضايي ايجاد كند كه كسي جرات بازگشت به وطن را نداشته باشد.
ايشان در مقابل سئوال عكس العمل سازمان در رابطه با عزيمتش به وطن اظهار داشت :
– بدليل در ليست تروريستي قرارداشتن آنان در كشورهاي آمريكا و اروپايي ديگر مثل قبل نمي توانند عكس العمل جدي داشته باشند و در صورت شكايت، شديدا مورد برخورد پليس قرار مي گيرند ولي در رابطه با آمدنم برخورد كوچكي داشتند و چند نفر از نیرو هاي خود را به محل كارم به بهانه صرف غذا فرستادند من ابتدا اصلا آنها را نمي شناختم ولي موقع خروج با همكار ايرانيم شروع به صحبت كردند و سعي داشتند كه با طعنه و تمسخر و توهين و…. مرا نزد همكارم خراب كنند. آنها در واقع منتظر عكس العمل من بودند تا با من برخورد فيزيكي كنند كه دوستم آنها را از رستوران خارج كرد.
* او در ادامه توضيح داد :
– دست و پا زدنهاي آنان راه به جايي نخواهد برد چون حتي به اصطلاح اعضاي شوراي ملي مقاومت و اعضاي شوراي رهبري آنان هم مثل خانم هشترودي و خانم سلطاني و… نيز از آنها جدا شده و بعضا به داخل كشور هم رفتند.
در پايان آقاي لشكر پناهي در رابطه بازگشت جديد ش به وطن گفته بود من راحتتر از دوره قبل به ايران آمدم و بدون كمترين دغدغه و مشكلي به كارهاي جاريم رسيدم و اين بار نيز بعد از 20 سال به همراه مادرم به زيارت امام رضا ( ع ) رفته و چند روزي در مشهد بودم.
در پايان آرزوي موفقيت و بهروزي براي آقاي پناهي و همه ايرانيان مقيم خارج را داريم.
به اميد ديدار سبزتان در وطن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا