مطالب

آغاز فصل مرگ؟!

زیبا دانشور(فائزه) هم مرد.
ایراندیدبان، بیست و یکم می 2008
زیبا دانشور (فانزه) عضو شورای رهبری گروه تروریستی مجاهدین و یكی از اعضای فعال و مؤثر باند رجوی در كشورهای اسكاندیناوی بر اثر سرطان مُرد.
مرگ و میر اعضای مجاهدین كه مدتی است آغاز شده، عموماً بهدلیل كهولت سن و ابتلای این افراد به سرطان میباشد.
آمارها نشان میدهد که سرطانهای شایع در بین اعضای مجاهدین، در مردان سرطان پروستات و در زنان سرطان رحم و سینه است. آنچه مهم است اینكه برپایهی یافتههای علمی پزشکی، این سه نوع سرطان ارتباط مستقیم با مسایل جنسی (عمدتاً محرومیتها و اختلالات جنسی) دارد، لذا كارشناسان معتقدند شیوع این نوع از سرطانها در میان اعضای مجاهدین خلق از تأثیرات طبیعی انقلاب ایدئولوژیك است.
شایان ذکر است كه انقلاب ایدئولوژیک و تحمیل تشکیلاتی و فرقهای محرومیتهای جنسی (که رفتاری طبیعی، ذاتی، و کاملاً الزامی در انسانها است) بهجز نقشآفرینی در ایجاد سرطان، موجب شیوع بیماریهای فراوان جنسی، روانی و جسمی دیگر، در بین اعضای فرقهی مجاهدین شده است.
ضمن آنکه انحرافاتی همچون خودارضایی و همجنسگرایی از بارزترین بحرانهای منتج از انقلاب ایدئولوژیک میباشد که وقت و انرژی فراوانی را از رهبری و کنترلکنندگان مجاهدین برای مهار آن به هدر داده است (خود کرده را تدبیر چیست؟). انحرافات موصوف در سالهای پایانی دههی هفتاد گسترش زیادی داشت كه بهدلیل شكایت فراوان نیروهای میلیشیا، كنترلكنندگان مجاهدین مجبور به برخورد با آن شدند و حتی رهبری مجاهدین در چندین نوبت جهت مهار آن با نیروها برخورد كرده و نشستهای متعددی پیرامون آن برگزار نمود. همچنین جداسازی قرارگاه زنان از قرارگاه مردان در همین راستا بوده است.
متأسفانه فشار گردانندگان مجاهدین برای اعترافگیری در این امور كه بهدستور مستقیم شخص رجوی اعمال میشود و تحت عنوان بیان تناقضات و یا غسل هفتگی اجرا میگردد نیز باعث حادتر شدن این مسایل و تشدید انحرافات جنسی، اختلالات روانی و رفتاری و بروز بیماریهای متعدد شده است.
با ابراز تأسف از اینگونه مرگها كه رجوی در اوج فریبكاری و خیانت به اعضا، قصد دارد آن را یك مرگ حماسی نشان دهد، باید گفت كه این مرگها و تلفات نیز زائده و جزء انفكاكناپذیر تفكر ضدانسانیای است كه رجوی آنرا بر روابط و مناسبات درونی این گروه حاكم كرده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا