مطالب

مجاهدین با زور و اجبار اعضا را به كنترل خود درآورده است

خبرگزاري فارس: ان سينگلتون يك عضو انگليسي سابق گروه تروريستي مجاهدین با بيان اينكه اين گروه يك فرقه خطرناك است، گفت: سازمان مجاهدين خلق يك حزب سياسي نيست بلكه يك فرقه مخرب است كه با توسل به زور و اجبار، اعضاء خود را تحت كنترل درآورده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، ان سينگلتون ( Ann Singleton ) نويسنده و برپا كننده سازماني به نام سازمان ايران – اينترلينك است كه در دهه 1980 به علت حمايت يكي از دوستانش از سازمان مجاهدين خلق، وي نيز به اين سازمان تروريستي جذب شده بود، در اظهاراتي درباره زماني كه در اين گروه عضويت داشته است، اينچنين گفته است: «روزي فيلمي را به من نشان دادند كه در آن يك زن از اعضاء سازمان مجاهدين خلق در يك بمب گذاري انتحاري يك آيت الله را در ايران كشت.از ديدن اين فيلم حالم بد شد اما چند بار اين فيلم را به من نشان دادند تا به تدريج اين احساس ناراحتي در من از بين برود و من هم با هر بار ديدن اين فيلم از احساس ناراحتي‌ام مي‌كاست.»
وي كه در سال 1992 به عراق فرستاده مي شود تا تعليمات نظامي ببيند و در سال 1993 زماني كه رهبران اعضاء گروه تروريستي مجاهدین در دستوري اعلام مي‌كنند كه ازدواج اعضاء ديگر ممنوع شده است و زوج هايي كه ازدواج كرده‌اند بايد طلاق بگيرند و از يكديگر جدا شوند، به تدريج به ماهيت فعاليت اين سازمان شك پيدا مي‌كند و در سال 1996 از اين گروه تروريستي جدا مي‌شود.
سينگلتون در 31 مارس سال 2005 در كنفرانسي كه در پاريس تحت عنوان مقابله با تروريسم برپا شده بود در سخنراني عنوان كرد: شايد اين سوال پيش بيايد كه چرا من به عنوان يك زن غير ايراني درگير فعاليت‌هاي سازمان مجاهدين خلق شدم و من نمي توانم پاسخ ساده‌اي را به اين سوال بدهم. من هم به مانند بسياري افراد ديگر كه به سوي اين سازمان جلب شده بودند ، جذب اين سازمان شدم و به مانند بسياري پس از گذشت مدتي متوجه شدم كه اين سازمان آنگونه كه فكر مي‌كردم نيست.
وي با بيان اينكه براي مدت شايد بيش از 12 سال از دور از گروه تروريستي مجاهدین حمايت كرده است، اظهار داشت: من جوان و دانشجو بودم و به نوعي علاقمند به ايده به راه افتادن انقلاب. به نظرم مبارزه اعضاء سازمان مجاهدين خلق خالصانه و ارزشمند بود اما لحظه اي كه به خودم آمدم ، متوجه شدم كه من به داخل يك فرقه مذهبي كشيده شده‌ام و اعضاء اين فرقه از يك تكنيكي براي اين كار استفاده مي‌كنند و در اين تكنيك هر چيزي كه داري به تدريج به اين فرقه تعلق مي‌گيرد.
اين عضو انگليسي سابق گروه تروريستي مجاهدین با تاكيد بر اينكه خانه، خودرو ، شغل و هر چه كه داشته در اختيار اين فرقه قرار گرفته بود، گفت: 3 سال طول كشيد تا واقعا بتوانم آن فرقه را ترك كنم زيرا به من اجازه ترك اين فرقه را نمي‌دادند.خوشبختانه ترك كردن اين فرقه يعني سازمان مجاهدين خلق براي من در مقايسه با ديگر اعضاء اين فرقه كار آسان‌تري بود زيرا من در كشور خودم ، انگليس ، بودم اما حتي با وجود اينكه من در كشور خودم بودم ، از نظام امنيت اجتماعي كشور خودم برخوردار بودم و خانواده ام نيز در اطرافم بودم باز هم ترك كردن اين فرقه كار بي نهايت دشواري بود زيرا مدام اين جمله را مي‌گفتند: تو به مريم رجوي تعلق داري.
سينگلتون در ادامه سخنراني‌اش در كنفرانس مقابله با تروريسم كه در پاريس برگزار شده بود، تاكيد كرد : آنچه را كه من در تمامي سال‌هايي كه در سازمان مجاهدين خلق عضويت داشتم از آن بي خبر بودم و فقط زماني كه اين سازمان را ترك كردم از آن مطلع شدم اين بود كه براي سال‌هاي متمادي افرادي كه به مانند من قصد ترك كردن اين سازمان را داشته‌اند در نهايت از زندان ابوغريب در بغداد و يا از زندان هاي متعلق به خود سازمان مجاهدين خلق كه در اردوگاه اشرف درعراق برپا شده‌اند ، سر در مي آوردند و به اتهام سرپيچي محاكمه و زنداني مي‌شدند.
وي در ادامه بيان كرد: حال خودتان قضاوت كنيد كه وقتي كه من به عنوان عضوي از سازمان مجاهدين خلق از اين مسائل خبر نداشتم، ديگر چگونه مي‌توان انتظار داشت كه افراد خارج از اين سازمان بتوانند به اين مسائل پي ببرند؟
اين عضو انگليسي سابق گروه تروريستي مجاهدین افزود: من براي اينكه تمام دنيا از اين مسائل آگاه شوند ، سازمان ايران – اينترلينك را برپا كرده‌ام، كتابي درباره اين مسائل نوشته‌ام و امروز هم به مانند همه شما به اين مكان آمده‌ام تا عليه مريم و مسعود رجوي و نقض حقوق بشري كه از سوي آنها در باره اعضاء اين سازمان اعمال مي شود، صحبت كنم.
سينگلتون با بيان اينكه هر عضوي از سازمان مجاهدين خلق كه در معرض شستشوي رواني قرار گرفته است در واقع يك قرباني نقض حقوق بشر به شمار مي‌رود و هدف وي از بيان اين مطالب كمك به اعضاء گروه تروريستي مجاهدین است تا اين سازمان را ترك كنند، عنوان كرد: حال چه سازمان مجاهدين خلق به عنوان گروهي تروريستي معرفي بشود و چه معرفي نشود بايد اين نكته را بيان كرد كه اين سازمان يك فرقه خطرناك است و اعضاء آن از اساسي ترين حقوق اوليه محروم هستند و در واقع اعضاء سازمان مجاهدين خلق در شرايطي كه مي توان از آن به عنوان بردگي مدرن نام برد، به سر مي برند و اعضاء اين سازمان از آزادي فكر و باور برخوردار نيستند.
وي با اعلام اينكه اشتياق مسعود رجوي براي قدرت منجر به از دست رفتن جان هزاران نفر شده است، ادامه داد: برخي از سياستمداران غربي مايل به استفاده كردن از اين گروه براي كسب منافع خود هستند اما بايد به آنها گفته شود كه اگر مي خواهند چنين كاري را انجام دهند پس بايد مسئوليت كامل هر اقدام خشونت آميزي را كه ممكن است سازمان مجاهدين خلق در آينده با پايبندي به ايدئولوژي رجوي انجام دهد، برعهده گيرند.
اين عضو انگليسي سابق گروه تروريستي مجاهدین همچنين در 20 دسامبر سال 2006 در نامه‌اي به قضات دادگاه اروپايي موسوم به دادگاه نخستين مرحله از مراحل بعدي نوشت: اين مسئله كه گفته شده است سازمان مجاهدين خلق از ژوئن سال 2001 تمامي فعاليت‌هاي نظامي را تقبيح كرده است ، مطلب درستي به شمار نمي‌رود زيرا اين سازمان و رهبرانشان مسعود و مريم رجوي هرگز در هيچ زماني اعلام نكرده‌اند كه سازمان مجاهدين خلقخشونت را تقبيح كرده است و در واقع مسئله به اين صورت بوده است كه بيانيه‌اي به طور خصوصي توسط اين سازمان از طريق وكلايشان به اين دادگاه ارائه شده است و اين دادگاه نيز ظاهرأ بدون هيچ تعمقي در باره اين بيانيه، آن را پذيرفته است.
سينگلتون در نامه اعتراض آميز خود افزود: مدارك مشخصي وجود دارند مبني بر اينكه فعاليت نظامي سازمان مجاهدين خلق تا زمان حمله متحدين به عراق در مارس سال 2003 همچنان وجود داشته است و حتي اكنون نيز اعضاء اين سازمان به طور آشكار سرگرم ارتقاء تروريسم و تهديد منتقدانشان در اتحاديه اروپا و آمريكا هستند. اين منتقدين از سوي دادگاه انقلابي سازمان مجاهدين خلق محكوم به مرگ شده‌اند.
وي در بخش ديگري از نامه خود آورده است: هدف اصلي از نوشتن اين مطالب هشيار كردن اين دادگاه از بحران انساني‌ است كه در پشت ظاهري كه مجاهدين خلق به دنياي غرب نشان مي‌دهند ، وجود دارد و اين بحران در اين دادگاه به چالش كشانده نشده است.بايد اين مطلب را بيان كرد كه اين سازمان يك حزب سياسي نيست بلكه يك فرقه مذهبي مخرب است كه با توسل به زور و اجبار، اعضاء خود را تحت كنترل درآورده است.
اين عضو انگليسي سابق گروه تروريستي مجاهدین تصريح كرد: اعضاء سازمان مجاهدين خلق كه در داخل اردوگاه اشرف محبوس شده‌اند و قادر به ترك كردن اين اردوگاه نيستند، در واقع قربانيان حكمي هستند كه از سوي اين دادگاه صادر شده است زيرا اكنون با صدور اين حكم، اين فرقه به اعضاء خود مي‌گويد كه دمكراسي‌هاي غرب از مبارزه مسلحانه اين سازمان حمايت كرده‌اند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا