دولت انگليس مسئول اقدامات خشونت‌آميز مجاهدین در آينده است

خبرگزاري فارس: يك عضو انگليسي سابق گروه تروريستي مجاهدین گفت به علت حكمي كه در انگليس براي خارج شدن نام اين سازمان از فهرست گروه‌هاي تروريستي صادر شده است، اكنون ديگر دولت انگليس به طور كامل براي هر اقدام خشونت‌آميزي كه اين سازمان در آينده انجام دهد، مسئول خواهد بود.
ان سينگلتون Anne Singleton كه در سال 1996 به ماهيت اصلي گروه تروريستي مجاهدین پي برد و به عضويت خود در اين گروه پايان داد و آن را ترك كرد، در مصاحبه‌اي با خبرنگار فارس در لندن گفت: حكم دادگاه انگليس در حذف نام گروه مجاهدين خلق از فهرست تروريستي بدون ارائه شواهد و مدارك روشن مبني بر تروريستي نبودن اين گروه صادر شده است.
ان سينگلتون كه عضو پيوسته نهادي به نام ايران-اينترلينك Iran-Interlink است- نهادي كه مي گويد هدفش بيان ماهيت مخوف گروه تروريستي مجاهدین و كمك به اعضاء آن براي خارج شدن از اين گروه است- درباره حكم صادر شده از سوي دادگاه انگليس در حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروه‌هاي تروريستي گفت: توضيحات سازمان مجاهدين خلق درباره ارتباط نداشتن با اقدامات خشونت آميز به طور علني اعلام نشده اند.
و آنچه كه به اعتقاد من در راي دادگاه ناديده گرفته شده است و به وضوح براي همه مشخص است، اين است كه سازمان مجاهدين خلق هرگز خودش به طور علني خشونت را تقبيح نكرده است و در واقع در بيان عقايدش خيلي زياد به صحبت در باره خشونت و ترويج خشونت به عنوان وسيله اي براي دستيابي به اهدافش همچنان ادامه مي دهد.
ان سينگلتون افزود: وراي مسئله مربوط به برچسب تروريستي كه در نهايت به نظر مي رسد يك دولت تصميم مي گيرد كه آيا يك گروه، يك سازمان ترويستي است يا خير، در واقع مشخص شدن اين مسئله بستگي به خود آن سازمان دارد كه مشخص شود آيا آن سازمان به تروريسم و اعمال خشونت آميز اعتقاد دارد يا خير.
و من همانطور كه گفتم، فكر نمي كنم در هيچ جايي مدركي اصلا وجود داشته باشد دال بر اين كه سازمان مجاهدين خلق گفته باشد به خشونت اعتقاد ندارد.
ان سينگلتون گفت: بنابراين به عقيده من بايد گفت كه بله همچنان يك تهديد تروريستي باقي مانده است اما اين تهديد تروريستي در مقايسه با تهديدي كه اعضاء سازمان مجاهدين خلق از سوي اين سازمان در معرضش قرار دارند، يك تهديد ثانويه به شمار مي‌رود.
خانم سينگلتون افزود: اكنون با صدور راي دادگاه انگليس كه سازمان مجاهدين خلق را از فهرست تروريستي خارج كرده است، آنچه كه در اردوگاه اشرف درعراق اتفاق مي افتد بدين صورت است كه به اعضاء سازمان مجاهدين خلق كه در اردوگاه اشرف به دام افتاده اند براي پيروزي شان تبريك گفته مي شود و به آنها اينگونه گفته مي شود آنها بزودي قادر خواهند بود كه رژيم ايران را سرنگون كنند و دولتي را در ايران تشكيل دهند.
كه البته اين يك موضع مصنوعي است و تنها روشي كه اعضاء سازمان مجاهدين خلق از طريق آن قادر به انجام چنين كاري خواهند بود اين است كه دوباره مسلح شوند و تنها يك قدرت غربي اي كه اين سازمان را بر ايران ترجيح دهد و آن را انتخاب كند قادر به دوباره مسلح كردن اعضاء اين سازمان خواهد بود.
ان سينگلتون تصريح كرد: افرادي كه در اردوگاه اشرف قرار دارند به هيچ وجهي از آزادي انتخاب در ارتباط با اين مسئله برخوردار نيستند و آنها هيچ وسيله اي براي فرار از فرقه‌اي كه در آن به دام افتاده اند، ندارند.
ان سينگلتون گفت: اعضاء اردوگاه اشرف تحت حفاظت امريكايي ها قرار دارند و به محض اينكه از اسلحه برخوردار شوند، از سوي شمار بسيار زيادي از مردم عراق كه اعضاء سازمان مجاهدين خلق را دشمن مي دانند به عنوان هدفي كه حمله به آن مشروعيت دارد، مورد حمله و هدف قرار خواهند گرفت و به همين علت است كه اعضاء اين سازمان در عراق اكنون تحت محافظت آمريكايي‌ها قرار دارند زيرا آنها در خطر قرار دارند.
ان سينگلتون در ادامه گفت: اكنون حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست تروريستي در انگليس به نوعي امتياز عجيبي را با خود به همراه دارد بدين معنا كه دولت عراق اكنون مي تواند اعضاء سازمان مجاهدين خلق را از عراق اخراج كند.
زيرا سازمان ملل گفته است كه تنها دليلي كه موجب شده است كه آنها نتوانند اعضاء اين گروه را از عراق خارج كنند اين است كه جايي وجود ندارد كه اعضاء اين گروه بتوانند به آنجا بروند اما اكنون با توجه به راي دادگاه انگليس، مشخص است كه اعضاء سازمان مجاهدين خلق كه در عراق هستند مي توانند به لندن بيايند و آنگونه كه مريم رجوي توصيف كرده است مي توانند به صورت غير خشونت آميز به مخالفت خود با دولت ايران ادامه دهند.
و آنها مي توانند از عراق آزاد شوند، در نتيجه اين مسئله يك موضوع پيچيده است و من اميدوارم كه اين مسئله نتيجه اي را براي افرادي كه در عراق هستند در بر داشته باشد.
اين عضو انگليسي سابق گروه تروريستي مجاهدین در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه دولت آمريكا اين سازمان را در فهرست تروريستي قرار داده است و از سوي ديگر در عراق حفاظت آن را برعهده دارد و با توجه به اخباري مبني بر اينكه اعضاء اين سازمان براي نيروهاي امريكايي اطلاعات جمع آوري مي كنند آيا اين كار دولت آمريكا به منزله استفاده از اين سازمان به عنوان يك اهرم براي دستيابي به اهدافش نيست و آيا به اين معنا نيست كه اعضاء اين سازمان نيز از اين كار هدفي را دنبال مي كنند تا از فهرست تروريستي در امريكا نيز خارج شوند؟ ، گفت: نخست بايد اين را بگويم كه به عقيده من سازمان مجاهدين خلق در 3 دهه گذشته به عنوان يك گروه مزدور در اذهان جاي گرفته است يعني گروهي كه مسعود رجوي آن را به رهبراني كه در بالاترين مرتبه بوده اند فروخته است.
سازمان مجاهدين خلق براي مدت طولاني اي براي صدام بود و اكنون نيز براي منافع غربي مورد استفاده قرار مي گيرد و به اعتقاد من اين سازمان در 3 دهه گذشته روي پاي خودش قرار نداشته است.
و اكنون نيز اين امكان وجود دارد كه آمريكايي‌ها كه اعضاء اين سازمان را در عراق تحت حفاظت خود قرار داده اند با هدف استفاده از اين سازمان به عنوان اهرمي به اين كار اقدام كرده باشند.
ان سينگلتون گفت: شما بايد واقعا از دولت آمريكا اين سوال را بپرسيد كه چرا چنين شكافي وجود دارد يعني اينكه چرا از يك سو سازمان مجاهدين خلق را در فهرست تروريستي قرار داده اند و از سوي ديگر از آنها در مدت 5 سال گذشته اينچنين مراقبت كرده، اعضاء اين سازمان در عراق به انجام آموزش هاي نظامي همچنان ادامه مي دهند البته بدون اسلحه و واضح است كه نيروهاي امريكايي آنها را وادار كردند كه خلع سلاح شوند.
و من نمي توانم فايده اي را براي وجود چنين گروهي تصور كنم به جز اينكه به اقدامي خشونت آميز دست بزند و البته يك نكته ديگري نيز وجود دارد كه بايد در نظر گرفت و آن اين است كه اغلب اعضاء اين سازمان بالاي 50 سال سن دارند و من موثر بودني را درباره چنين گروهي نمي بينم.
اعضاء سازمان مجاهدين خلق در عراق براي چندين دهه در صحرا به سر برده اند و در يك انزواي كامل زندگي كرده‌اند و از جامعه طبيعي به دور بوده اند و آن افرادي از اين سازمان كه به آنها اين اجازه داده شده است كه به جامعه طبيعي بازگردند، خيلي سريع اين مسئله را درك كرده اند كه شستشوي مغزي شده اند و مورد استثمار قرار گرفته اند و ديگر به اين سازمان بازنگشته اند و به بودن با اين سازمان ادامه نداده اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا راي دادگاه انگليس درباره خارج كردن اين سازمان از فهرست تروريستي به نوعي با هدف وارد كردن فشار بر روي ايران نبوده است؟ گفت: به طور يقين قرار داده شدن سازمان مجاهدين خلق در فهرست گروه‌هاي تروريستي بدون اقدامي سياسي صورت نگرفته بود در نتيجه بايد بگوييم كه بله اكنون نيز اين سازمان به علل سياسي از فهرست تروريستي خارج شده است.
و اين سازمان بر اساس مدارك كاملي دال بر تقبيح خشونت از اين فهرست خارج نشده است بنابراين آنچه كه مي توانيم در نظر بگيريم اين است كه عوامل ديگري در خارج كردن اين سازمان از فهرست تروريستي وجود داشته اند.
ان سينگلتون در پايان گفت: همانطور كه گفتم مدارك مشخصي مبني بر تقبيح خشونت از سوي سازمان مجاهدين خلق ارائه نشده اند و بنابراين به علت حكمي كه در انگليس درباره اين سازمان صادر شده است، دولت انگليس اكنون به طور كامل براي هر اقدام خشونت آميزي كه سازمان مجاهدين خلق در آينده مرتكب شود، مسئول خواهد بود زيرا دولت انگليس مي‌گويد كه به اين سازمان اعتماد مي كند كه مي گويد تروريست نيست و اين سازمان را از فهرست ترويستي خارج مي كند بنابراين مسئوليت هرعمل خشونت آميزي كه از سوي سازمان مجاهدين خلق صورت گيرد بر دوش دولت انگليس خواهد بود و فقط خود مسعود رجوي مسئول آن نخواهد بود.
ان سينگلتون نويسنده كتابي به نام ارتش خصوصي صدام است كه در آن درباره ماهيت واقعي گروه تروريستي مجاهدین، رهبران اين سازمان تروريستي، رفتارهايي كه از سوي اين سازمان تروريستي درباره اعضاء اين سازمان صورت مي گيرند و همچنين ماهيت فرقه اي اين سازمان تروريستي توضيح داده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا