مطالب

لم يرتابو؟ يا پادو رژيم ؟

در برنامه جديد خيمه شب بازي فرقه ، باز هم فرقه براي دروغ گفتن و براي فريب نيروهاي خود باز هم به دروغ شاخدار ديگري متوسل شده است.
خيمه شب بازي جديد عليه ايرج صالحي از مازندران در برنامه پرونده با رديف كردن يك سري اراجيفي كه حتي نفرات خودش را هم به خنده مي اندازد قابل توجه است.
ابتدا فرقه با رديف كردن يكسري از افراد كه همه آنها را مي شناسيم به برنامه شوي تلويزيوني خودش و عنوان كردن این كه بله نامه هاي نوشته شده از طرف انجمن نجات دروغ بوده و اينكه ما با اينترنت و ايميل با خانواده خود در تماس هستيم دروغ خنده داري كه حتي در بازار اشرف هم خريداري ندارد آخر در فرقه ايي كه گوش كردن به راديو جرم مي باشد و رد كردن مرز سرخ باشد شما را چه به اينترنت و ايميل. بهتر است بجاي استفاده كردن از دروغهاي شاخدار از برج عوام فريبي پائين آمده و به واقعيت جامعه ايران پي ببريد.
اما در مورد ادامه خيمه شب بازي رجوي اينبار در برنامه پرونده به فردي كه اخيرا از آنان جدا شده و به لجن پراكني عليه او پرداختند از آنجايي كه من او را مي شناختم براي اطلاع بقيه به نكاتي اشاره كنم اين فرد در فاز نظامي دستگير شده و روانه زندان مي شود و بعد از آزادي از زندان او فكر مي كرده كه مي تواند معبود خود را در عراق پيدا كند و به همين خاطر در سال 1366 به عراق مي رود و در عملياتهاي مختلفي شركت مي كند و دريكي از اين عملياتها از ناحيه مچ پا زخمي مي شود و در نهايت مچ پا او قطع مي شود او بعد از آمدن خانواده ها به اشرف به واقعيت جامعه ايران و درو غهايي كه فرقه مي گفته پي مي برد و در نهايت تصميم مي گيرد كه از مناسبات فرقه جدا شود او بعد از مدتي به به وطن خويش برمي گردد او در جايي گفته بود وقتي به ايران آمدم اصلا انتظار برخوردي كه با من شد نداشتم و آن چيزي كه فرقه در ذهنم كرده بود كاملا فرق مي كرد و اكنون در كنار خانواده ام زندگي عادي را شروع كردم ولي سوزش و گزش فرقه به حدي بود كه در يك برنامه خيمه شب بازي تلويزيوني اراجيفي كه البته شايسته خودشان است او را مزدور و مهره وزارت اطلاعات و پادو آن معرفي مي كند تا باز هم اين طريق باز هم نيروهاي وارفته خودش را در نا آگاهي نگهدارد.
بايد اين سئوال را از رجوي كرد كه اين چه سازماني است كه اين همه مزدور و نفوذي داشته نكند از ابتدا كار شما پرورش مزدور و نفوذي بوده است ؟
اين چه سازماني است كه به محض آمدن خانواده ها به اشرف دچار تزلزل شده و ريزش نيرو چند برابر شده تو كه مي گفتي به درياي خلق قهرمان وصل شديم پس اين همه ريزش نيرو چه بوده ؟
اگر اينها همه نفوذي بودند پس با يد به تو تبريك گفت كه به جاي پرورش افراد انقلابي شما مزدور و نفوذي پرورش مي داديد.پس در اين مرحله بايد بيشتر به نيروهاي خودت شك كني كه شايد تعداد ديگري هم وجود داشته باشد.
در پايان مي خواستم عنوان كنم اين خيمه شب بازي ديگر نه براي مردم ايران و نه براي نيروهاي خودت قابل فهم نيست چون اين افراد در درون فرقه بوده و همه آنها را مي شناسند و ديگر دروغهاي شاخدار شما رو شده است.
بهتر است به جاي پرونده سازي به اين سئوالات جواب بدهي كه در موقع حمله آمريكا به عراق و سرنگوني صدام ، تو به سوراخي خزيده و بانو راه خارجه نشيني را در پيش مي گيرد مگر قرار نبود كه در موقع حمله در كنار نيروهاي خودت باشي ؟
بگو كه چرا پرچم تسليم د ر مقابل آمريكا بلند كردي مگر خودت نمي گفتي كه آمريكا دشمن ما و اربابت صدام مي باشد پس چي شده كه آويختن به نمايندگان دول غربي را يك پيروزي براي خود قلمداد مي كني ؟
بگو كه دستور حمله به سران دول غربي را براي به قدرت رسيدن شوم خود در دستور كار داري ؟
بگو كه ديگر ارتش موضوعيتي ندارد و راه خيانت و وطن فروشي در پيش گرفته شده دفعه قبل در كنار صدام و اكنون بانو در كنار نمايندگان غربي پز پيروزي سر مي دهد و نيروهاي تو با يد چقدر در نا آگاهي به سر ببرند كه نداند آنها براي بدست آوردن منافع خود حاضر هستند كه همه چيز را قرباني كنند و شما چه راحت راه خيانت و وطن فروشي را در پيش گرفتيد و خود را به بها ي كمي فروختيد ايكاش حداقل ذره اي صداقت در تو ( رجوي ) پيدا مي شد كه صادقانه مي گفت كه چگونه نطفه اين فرقه بر اساس خيانت و در ناآگاه نگهداشتن نيرو ها ي خويش بنا شده است.
همانگونه كه خداوند در مراحل مختلف فرد را مورد امتحان قرار مي دهد اين بار نيز شما به راه خيانت خود ادامه داده و در آينده نزديك مانند بوزينگان سرافكنده و خار خواهيد شد
به اميد روزي كه در پيشگاه مردم ايران جواب تمام خيانت ها وطن فروشي و از بين بردن نيروهاي خودت در زير شكنجه و تهمت زدن به نيروها ي صادق خودت را پس بدهي.

انجمن نجات – دفتر استان مازندران تيرماه 87

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا